Pradžia

2023 metai

 2023-12-15

Planuojama rengti teritorijos apie 10,0 ha Levaniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas TERITORIJOS APIE 10,0 HA  LEVANIŠKIŲ K., JAUNIŪNŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ.

Nustatomi šie planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai:

         2.1. žemės ūkio paskirties sklypus (kad. Nr. 8905/0004:58, plotas – 8,6 ha, ir kad. Nr. 8905/0004:375, plotas – 1,02 ha) padalinti į atskirus žemės sklypus, pakeisti jų žemės naudojimo paskirtį:

        2.1.1. į miškų ūkio paskirtį, nustatyti ūkinių miškų teritorijų naudojimo būdą;

        2.1.2. į kitą paskirtį, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, bendro naudojimo teritorijų, rekreacinių teritorijų naudojimo būdus;

        2.2. dalyje žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0004:58) palikti žemės ūkio paskirties žemę, jai nustatyti žemės naudojimo būdą;

        2.3. valstybinės žemės dalyje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (apie 0,3808 ha), suformuoti kitos paskirties bendro naudojimo, susisiekimo  ir inžinerinių tinklų koridorių  teritorijų naudojimo būdų sklypus;

       2.4. planuojamoje teritorijoje suplanuoti reikalingus servitutus, inžinerinės infrastruktūros koridorius;

       2.5. naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimus bei statybos reglamentus, vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu. 

   PRIDEDAMA:

 1. 2023 m. lapkričio 3 d. Širvintų rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. 6-222 „Dėl teritorijos apie 10,0755 ha  Levaniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano inicijavimo sutarties pagrindu rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 9-639 „Dėl teritorijos apie 10,0 ha  Levaniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r., detaliojo plano rengimo organizavimo ir darbų programos patvirtinimo“, projektas.

Planavimo darbų programa.

Schema.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės pastate III a. skelbimų lentoje, adresu Vilniaus g. 61,  LT-19120, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. gruodžio 15 d. iki sausio 2 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos,  tel. Nr. 8 382 51 590,  el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


2023-12-15

Planuojama rengti teritorijos apie 0,0637 ha teritorijos prie Kalnalaukio g. 10A, Širvintų mieste, detaliojo plano koregavimo.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą APIE 0,0637 HA TERITORIJOS PRIE KALNALAUKIO G. 10A, ŠIRVINTŲ MIESTE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ.

Nustatomi šie planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai:

 1. pakeisti detaliuoju planu suformuoto žemės sklypo Kalnalaukio g. 10A, Širvintų m., ribas;
 2. pakeisti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą;
 3. nustatyti naujai suformuotam žemės sklypui teritorijos naudojimo režimą, statybos reglamentus;
 4. naujai suformuotame žemės sklype numatyti automobilių stovėjimo vietų išdėstymą.

PRIDEDAMA:

 1. Širvintų rajono savivaldybės mero 2023 m. gruodžio 13 d. potvarkis Nr. 6-278 „Dėl apie 0,0637 ha teritorijos prie Kalnalaukio g. 10A, Širvintų mieste, detaliojo plano koregavimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“;
 2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl apie 0,0637 ha teritorijos prie Kalnalaukio g. 10A, Širvintų mieste, detaliojo plano koregavimo organizavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ projektas.

Planavimo darbų programa.

Planuojama teritorija.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės pastate III a. skelbimų lentoje, adresu Vilniaus g. 61,  LT-19120, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. gruodžio 15 d. iki sausio 2 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos,  tel. Nr. 8 382 51 590,  el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


2023-12-12

INFORMACIJA

apie parengtą Žemės sklypų (kad. Nr. 8970/0002:149, 8970/0002:269, 8970/0002:307) Užušilių g. 9, 9A, 15A, Vileikiškių k., Musninkų sen., Širvintų r. sav. detalųjį planą

(TPD Nr. K-VT-89-22-981)

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, Širvintų m., tel. Nr. (8 382) 51590, faksas (8 382) 30270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Planavimo tikslai: 1. Sujungti esamus žemės sklypus (kad. Nr. 8970/0002:149, 8970/0002:269, 8970/0002:307) į vieną ir padalinti į mažesnius žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo.

 1. Naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimus bei statybos reglamentus.
 2. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, susisiekimo infrastruktūrą.
 3. Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 4. Numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamus apsaugoti ir naudoti.
 5. Numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:

 • Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-12-12 iki 2023-12-27 imtinai pas plano rengėją darbo metu, Širvintų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.sirvintos.lt, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-89-22-981).
 • Sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2023-12-12 iki 2023-12-27 imtinai Širvintų rajono savivaldybėje, Vilniaus g. 61, Širvintų m., darbo metu.
 • Viešas svarstymas įvyks 2023-12-28, 9.00 val. pas plano rengėją.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys


2023-12-12

Planuojama rengti 3,7147 ha teritorijos prie Alinavos g., Puorių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą APIE 3,7147 HA TERITORIJOS PRIE ALINAVOS G., PUORIŲ K., ŠIRVINTŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ.

Nustatomi šie planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai:

 1. žemės ūkio paskirties kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų naudojimo būdo sklypą (kad. Nr. 8940/00012:426) padalinti į atskirus žemės sklypus, jiems nustatyti kitos paskirties komercinės paskirties objektų, pramonės ir sandėliavimo objektų ir atskirųjų želdynų teritorijų būdus;
 2. planuojamoje teritorijoje suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, reikalingus servitutus, optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą;
 3. numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingus servitutus;
 4. numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 5. naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimus bei statybos reglamentus, vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

PRIDEDAMA:

 1. 2023 m. gruodžio 11 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 9-662 „Dėl pritarimo apie 3,7147 ha teritorijos prie Alinavos g., Puorių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės mero potvarkio „Dėl apie 3,7147 ha teritorijos prie Alinavos g., Puorių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano inicijavimo sutarties pagrindu rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės pastate III a. skelbimų lentoje, adresu Vilniaus g. 61,  LT-19120, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. gruodžio 12 d. iki gruodžio 27 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos,  tel. Nr. 8 382 51 590,  el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


2023-12-08

INFORMACIJA

apie parengtą Žemės sklypų (kad. Nr. 8970/0002:149, 8970/0002:269, 8970/0002:307) Užušilių g. 9, 9A, 15A, Vileikiškių k., Musninkų sen., Širvintų r. sav. detalųjį planą

(TPD Nr. K-VT-89-22-981)

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, Širvintų m., tel. Nr. (8 382) 51590, faksas (8 382) 30270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Planavimo tikslai: 1. Sujungti esamus žemės sklypus (kad. Nr. 8970/0002:149, 8970/0002:269, 8970/0002:307) į vieną ir padalinti į mažesnius žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo.

 1. Naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimus bei statybos reglamentus.
 2. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, susisiekimo infrastruktūrą.
 3. Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 4. Numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamus apsaugoti ir naudoti.
 5. Numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:

 • Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-12-12 iki 2023-12-27 imtinai pas plano rengėją darbo metu, Širvintų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.sirvintos.lt, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-89-22-981).
 • Sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2023-12-12 iki 2023-12-27 imtinai Širvintų rajono savivaldybėje, Vilniaus g. 61, Širvintų m., darbo metu.
 • Viešas svarstymas įvyks 2023-12-28, 9.00 val. pas plano rengėją.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas.

Pagrindinis brėžinys.


2023-12-05

INFORMUOJAME APIE PAKARTOTINĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU ŠIRVINTŲ MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIAIS

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590, faks. (8 382) 30 270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44269, Kaunas, el. p.: info@kelprojektas.lt. Projekto vadovė – Gintarė Karpavičienė, tel. +37064909425, el. p. gintare.karpaviciene@kelprojektas.lt.

Planavimo pagrindas: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. rugpjūčio  8 d. įsakymas Nr. 9-509 „Dėl Širvintų miesto bendrojo plano keitimo“.

Planavimo tikslai:

 • sudaryti sąlygas nuolat gerinti, socialiai ir ekonomiškai motyvuotą gyvenimo kokybę, palaikyti vidinę miesto plėtrą, skatinti daugiafunkcį žemės naudojimą, siekti socialinės integracijos ir mažinti raidos skirtumus;
 • keisti veiklos reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, patikslinti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą, miesto teritorijoje išskirti zonas, už kurių infrastruktūros kūrimą ir įrengimą atsakomybę prisiima plėtotojai, detalizuoti aktualiausių miesto dalių sprendinius tikslesniu masteliu;
 • išsaugoti ir plėsti kraštovaizdžio arealus ir jų ekologinį potencialą užtikrinant tinkamą jų planavimą, tvarkymą, naudojimą, darnų vystymąsi;
 • zonuoti gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatyti tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus;
 • suformuoti sąlygas pasiekti darnaus judumo tikslus, transporto būdams pirmenybę teikti atsižvelgiant į konkrečią miesto zoną, atitinkamai įvertinti magistralinių gatvių kategorijas, plėsti inžinerinę infrastruktūrą prioritetinėse miesto periferinėse zonose;
 • bendrąjį planą papildyti ilgalaikiais darnaus miesto plėtros kriterijais ir rodikliais;
 • panaikinti Bendrojo plano sprendinių prieštaravimus pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Planavimo uždaviniai:

 • suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinės ir erdvinės plėtros kryptis;
 • patikslinti Bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius, peržiūrėti teritorijos funkcinį zonavimą pagal planuojamą veiklą, optimizuoti planuojamos teritorijos socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;
 • atsižvelgus į demografines tendencijas, patikslinti būsto sektoriaus plėtros teritorijų poreikį, numatyti priemones, ribojančias gyvenamųjų rajonų plėtrą ne prioritetinėse miesto plėtros teritorijose;
 • nustatyti tikslesnius statybos gyvenamosiose teritorijose reglamentus, kad jie būtų tinkamai įgyvendinami;
 • detalizuoti Bendrojo plano sprendinius prioritetinėms naujos plėtros ir esamoms gyvenamosioms teritorijoms identifikuojant jų viešąsias erdves, nustatant jų tankinimo galimybes, užstatymo principus ir parametrus. Numatyti priemones ir išteklius bei valdymo mechanizmą šiems Bendrojo plano sprendiniams įgyvendinti;
 • parengti kompleksiškus sovietinės statybos rajonų atnaujinimo sprendinius;
 • konkretizuoti buvusių pramonės ir sandėliavimo teritorijų konversijos pritaikant kitiems poreikiams reikalavimus;
 • apsvarstyti darbo vietų ir gyvenamųjų teritorijų subalansavimo priemones ir numatyti tvarią miesto plėtrą, taip pat ją užtikrinančius Bendrojo plano sprendinius;
 • tikslinti užstatymo aukštingumo reglamentavimą, nustatant galimą aukštingumą atskiruose kvartaluose, išskiriant foninį aukštingumą bei nurodant vertikalių galimybę ir parametrus;
 • įvertinti prekybos centrų išdėstymą ir jų tipologiją, spręsti plėtros ir realias esamų prekybos centrų įgyvendinimo galimybes;
 • numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
 • peržiūrėti valstybinių miškų schemą nagrinėjamoje teritorijoje ir, nustačius tikslingumą, suplanuoti naudmenų pavertimą į atskiruosius želdynus;
 • patikslinti inžinerinės infrastruktūros bei susisiekimo komunikacijų, socialinės, kultūrinės infrastruktūros, rekreacinės, pramonės, komercinės, gyvenamosios ar kitokios paskirties teritorijų naudojimo ir tvarkymo sprendinius atsižvelgiant į planuojamus kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius bei šių dienų aktualijas;
 • detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
 • integruoti nagrinėjamoje teritorijoje galiojančių specialiųjų planų sprendinius.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis savivaldybės dalies bendrasis planas

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės

Viešinimo procedūrų tvarka: bendroji (vietovės lygmens bendrųjų planų) viešinimo tvarka.

Pakartotinai susipažinti su  parengto  Širvintų miesto bendrojo plano keitimo sprendiniais galima:

Skelbimas apie parengtą bendrąjį planą: Informacija, apie parengtą bendrąjį planą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TDP Nr. TPD Nr. K-VT-89-19-525); planavimo organizatoriaus Širvintų rajono savivaldybės administracijos buveinės skelbimų lentoje (adresu: Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos) ir interneto svetainėje www.sirvintos.lt;  Širvintų seniūnijos skelbimų  lentoje (adresu: Vilniaus g. 86, LT-19120 Širvintos).

Pakartotinio susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengto Širvintų miesto bendrojo plano keitimo sprendiniais galima nuo 2023 12 12 d. iki 2024 01 03 d. teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-89-19-525); Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriuje III a., kab. 322 (adresu: Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos), rengėjo UAB „Kelprojektas“ buveinėje, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, informacija telefonu Tel. +37064909425, el. paštas info@kelprojektas.lt.

Pakartotinė sprendinių vieša ekspozicija vyks: nuo 2023 12 18 d. iki 2024 01 03 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriuje, III a. (adresu: Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos).

Pakartotinis viešas susirinkimas dėl Širvintų miesto bendrojo plano keitimo sprendinių įvyks: 2024 01 03 d. 12.00 val. Širvintų rajono savivaldybės posėdžių salėje (II a.), adresu Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl Širvintų miesto bendrojo plano keitimo sprendinių teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos – t. y. 2024 01 03 d. viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Pasibaigus susipažinimo su parengtu dokumentu skirtam laikui, pateikti pasiūlymai nebus priimami. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas ir juos patvirtinantys įrodymai. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo organizatorius atsakys raštu, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.


2023-11-27

Planuojama rengti teritorijos teritorijos, apribotos Perkūno, Eglių ir Pamiškės gatvėmis (plotas – apie 11,25 ha) Kabaldos k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas TERITORIJOS, APRIBOTOS PERKŪNO, EGLIŲ IR PAMIŠKĖS GATVĖMIS (PLOTAS – APIE 11,25 HA) KABALDOS K., ŠIRVINTŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ.

Nustatomi šie planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai:

 1. detalizuojant Širvintų miesto teritorijos bendrajame plane ir kituose teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų naudojimo reglamentus;
 2. padalinti esamus ir suprojektuoti naujus žemės sklypus užtikrinant darnią planuojamos teritorijos raidą ir funkcionavimą, pakeisti esamų žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą, nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimus bei statybos reglamentus: leistiną pastatų aukštį, žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ir ribą;
 3. suformuoti tinkamiausią urbanistinę struktūrą, inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, susisiekimo infrastruktūrą;
 4. nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus;
 5. numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 6. numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms veikti reikalingus servitutus;
 7. planuojamoje teritorijoje patikslinti Širvintų miesto teritorijos bendrajame plane numatytų atskirųjų želdynų, bendro naudojimo teritorijų ribas;
 8. numatyti teritorijas želdynų plėtrai, esamus apsaugoti ir naudoti;
 9. esant poreikiui, formuoti žemės sklypus laisvoje valstybinėje žemėje.

   PRIDEDAMA:

 1. 2023 m. lapkričio 9 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 9-673 „Dėl pritarimo teritorijos, apribotos Perkūno, Eglių ir Pamiškės gatvėmis (plotas – apie 11,25 ha) Kabaldos k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 9-730 „Dėl teritorijos, apribotos Perkūno, Eglių ir Pamiškės gatvėmis (plotas – apie 11,25 ha) Kabaldos k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ projektas.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės pastate III a. skelbimų lentoje, adresu Vilniaus g. 61,  LT-19120, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. lapkričio 28 d. iki gruodžio 11 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos,  tel. Nr. 8 382 51 590,  el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  

Detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa.

Planuojama teritorija.


2023-11-22

Planuojama rengti teritorijos apie 0,0637 ha teritorijos prie Kalnalaukio g. 10A, Širvintų mieste, detaliojo plano koregavimo.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą APIE 0,0637 HA TERITORIJOS PRIE KALNALAUKIO G. 10A, ŠIRVINTŲ MIESTE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ.

Nustatomi šie planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai:

 1. pakeisti detaliuoju planu suformuoto žemės sklypo Kalnalaukio g. 10A, Širvintų m., ribas;
 2. pakeisti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą;
 3. nustatyti naujai suformuotam žemės sklypui teritorijos naudojimo režimą, statybos reglamentus;
 4. naujai suformuotame žemės sklype numatyti automobilių stovėjimo vietų išdėstymą.

PRIDEDAMA:

 1. Širvintų rajono savivaldybės mero potvarkio „Dėl apie 0,0637 ha teritorijos prie Kalnalaukio g. 10A, Širvintų mieste, detaliojo plano koregavimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės pastate III a. skelbimų lentoje, adresu Vilniaus g. 61,  LT-19120, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. lapkričio 22 d. iki gruodžio 10 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos,  tel. Nr. 8 382 51 590,  el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


2023-11-10

Planuojama rengti teritorijos apie 5,2881 ha prie Pamiškės gatvės Papiernios k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą TERITORIJOS APIE 5,2881 HA PRIE PAMIŠKĖS GATVĖS PAPIERNIOS K., JAUNIŪNŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ.

Nustatomi šie planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai:

 1. planuojamoje teritorijoje suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, reikalingus servitutus, optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą;
 2. nekeičiant pagrindinės žemės sklypų naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, esamus du kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdo žemės sklypus padalinti į atskirus žemės sklypus, ne mažesnius kaip 0,10 ha;
 3. numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 4. valstybinės žemės dalyje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (apie 0,9003 ha), suformuoti kitos paskirties bendro naudojimo, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdų žemės sklypus;
 5. numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingus servitutus;
 6. naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimus bei statybos reglamentus, vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu;    
 7. naujai planuojamuose žemės sklypuose maksimaliai saugoti esamus vertingus želdinius, formuojant želdynų grupes.

 PRIDEDAMA:

 1. 2023 m. spalio 31 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 9-662 „Dėl pritarimo apie 5,2881 ha teritorijos prie Pamiškės gatvės Papiernios k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės mero potvarkio „Dėl teritorijos apie 5,2881 ha prie Pamiškės gatvės Papiernios k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano inicijavimo sutarties pagrindu rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės pastate III a. skelbimų lentoje, adresu Vilniaus g. 61,  LT-19120, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. lapkričio 10 d. iki lapkričio 23 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos,  tel. Nr. 8 382 51 590,  el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


2023-11-10

Planuojama rengti teritorijos, apribotos Perkūno, Eglių ir Pamiškės gatvėmis (plotas – apie 11,25 ha) Kabaldos k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą TERITORIJOS, APRIBOTOS PERKŪNO, EGLIŲ IR PAMIŠKĖS GATVĖMIS (PLOTAS – APIE 11,25 HA) KABALDOS K., ŠIRVINTŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ.

Nustatomi šie planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai:

 1. detalizuojant Širvintų miesto teritorijos bendrajame plane ir kituose teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų naudojimo reglamentus;
 2. padalinti esamus ir suprojektuoti naujus žemės sklypus užtikrinant darnią planuojamos teritorijos raidą ir funkcionavimą, pakeisti esamų žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą, nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimus bei statybos reglamentus: leistiną pastatų aukštį, žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ir ribą;
 3. suformuoti tinkamiausią urbanistinę struktūrą, inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, susisiekimo infrastruktūrą;
 4. nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus;
 5. numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 6. numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms veikti reikalingus servitutus;
 7. planuojamoje teritorijoje patikslinti Širvintų miesto teritorijos bendrajame plane numatytų atskirųjų želdynų, bendro naudojimo teritorijų ribas;
 8. numatyti teritorijas želdynų plėtrai, esamus apsaugoti ir naudoti;
 9. esant poreikiui, formuoti žemės sklypus laisvoje valstybinėje žemėje.

   PRIDEDAMA:

 1. 2023 m. lapkričio 9 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 9-673 „Dėl pritarimo teritorijos, apribotos Perkūno, Eglių ir Pamiškės gatvėmis (plotas – apie 11,25 ha) Kabaldos k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės mero potvarkio „Dėl teritorijos, apribotos Perkūno, Eglių ir Pamiškės gatvėmis (plotas – apie 11,25 ha) Kabaldos k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano inicijavimo sutarties pagrindu rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės pastato III a. esančioje skelbimų lentoje, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. lapkričio 10 d. iki lapkričio 23 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. Nr. 8 382 51 590, el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


2023-11-10

Planuojama rengti teritorijos apie 10,0 ha Levaniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą TERITORIJOS APIE 10,0 HA  LEVANIŠKIŲ K., JAUNIŪNŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ.

Nustatomi šie planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai:

        2.1. žemės ūkio paskirties sklypus (kad. Nr. 8905/0004:58, plotas – 8,6 ha, ir kad. Nr. 8905/0004:375, plotas – 1,02 ha) padalinti į atskirus žemės sklypus, pakeisti jų žemės naudojimo paskirtį:

        2.1.1. į miškų ūkio paskirtį, nustatyti ūkinių miškų teritorijų naudojimo būdą;

        2.1.2. į kitą paskirtį, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, bendro naudojimo teritorijų, rekreacinių teritorijų naudojimo būdus;

        2.2. dalyje žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0004:58) palikti žemės ūkio paskirties žemę, jai nustatyti žemės naudojimo būdą;

        2.3. valstybinės žemės dalyje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (apie 0,3808 ha), suformuoti kitos paskirties bendro naudojimo, susisiekimo  ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdų sklypus;

       2.4. planuojamoje teritorijoje suplanuoti reikalingus servitutus, inžinerinės infrastruktūros koridorius;

       2.5. naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimus bei statybos reglamentus, vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu. 

PRIDEDAMA:

 1. 2023 m. spalio 16 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 9-639 „Dėl pritarimo teritorijos apie 10,0 ha Levaniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r., detaliojo plano rengimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės mero potvarkio „Dėl teritorijos apie 10,0 ha  Levaniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano inicijavimo sutarties pagrindu rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės pastato III a. esančioje skelbimų lentoje, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. spalio 17 d. iki spalio 30 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. Nr. 8 382 51 590, el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


2023-10-30

INFORMUOJAME APIE PAKARTOTINĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU ŠIRVINTŲ MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIAIS

 Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590, faks. (8 382) 30 270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.

 Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44269, Kaunas, el. p.: info@kelprojektas.lt. Projekto vadovė – Gintarė Karpavičienė, tel. +37064909425, el. p. gintare.karpaviciene@kelprojektas.lt.

 Planavimo pagrindas: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. rugpjūčio  8 d. įsakymas Nr. 9-509 „Dėl Širvintų miesto bendrojo plano keitimo“.

 Planavimo tikslai:

 • sudaryti sąlygas nuolat gerinti, socialiai ir ekonomiškai motyvuotą gyvenimo kokybę, palaikyti vidinę miesto plėtrą, skatinti daugiafunkcį žemės naudojimą, siekti socialinės integracijos ir mažinti raidos skirtumus;
 • keisti veiklos reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, patikslinti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą, miesto teritorijoje išskirti zonas, už kurių infrastruktūros kūrimą ir įrengimą atsakomybę prisiima plėtotojai, detalizuoti aktualiausių miesto dalių sprendinius tikslesniu masteliu;
 • išsaugoti ir plėsti kraštovaizdžio arealus ir jų ekologinį potencialą užtikrinant tinkamą jų planavimą, tvarkymą, naudojimą, darnų vystymąsi;
 • zonuoti gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatyti tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus;
 • suformuoti sąlygas pasiekti darnaus judumo tikslus, transporto būdams pirmenybę teikti atsižvelgiant į konkrečią miesto zoną, atitinkamai įvertinti magistralinių gatvių kategorijas, plėsti inžinerinę infrastruktūrą prioritetinėse miesto periferinėse zonose;
 • bendrąjį planą papildyti ilgalaikiais darnaus miesto plėtros kriterijais ir rodikliais;
 • panaikinti Bendrojo plano sprendinių prieštaravimus pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

 Planavimo uždaviniai:

 • suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinės ir erdvinės plėtros kryptis;
 • patikslinti Bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius, peržiūrėti teritorijos funkcinį zonavimą pagal planuojamą veiklą, optimizuoti planuojamos teritorijos socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;
 • atsižvelgus į demografines tendencijas, patikslinti būsto sektoriaus plėtros teritorijų poreikį, numatyti priemones, ribojančias gyvenamųjų rajonų plėtrą ne prioritetinėse miesto plėtros teritorijose;
 • nustatyti tikslesnius statybos gyvenamosiose teritorijose reglamentus, kad jie būtų tinkamai įgyvendinami;
 • detalizuoti Bendrojo plano sprendinius prioritetinėms naujos plėtros ir esamoms gyvenamosioms teritorijoms identifikuojant jų viešąsias erdves, nustatant jų tankinimo galimybes, užstatymo principus ir parametrus. Numatyti priemones ir išteklius bei valdymo mechanizmą šiems Bendrojo plano sprendiniams įgyvendinti;
 • parengti kompleksiškus sovietinės statybos rajonų atnaujinimo sprendinius;
 • konkretizuoti buvusių pramonės ir sandėliavimo teritorijų konversijos pritaikant kitiems poreikiams reikalavimus;
 • apsvarstyti darbo vietų ir gyvenamųjų teritorijų subalansavimo priemones ir numatyti tvarią miesto plėtrą, taip pat ją užtikrinančius Bendrojo plano sprendinius;
 • tikslinti užstatymo aukštingumo reglamentavimą, nustatant galimą aukštingumą atskiruose kvartaluose, išskiriant foninį aukštingumą bei nurodant vertikalių galimybę ir parametrus;
 • įvertinti prekybos centrų išdėstymą ir jų tipologiją, spręsti plėtros ir realias esamų prekybos centrų įgyvendinimo galimybes;
 • numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
 • peržiūrėti valstybinių miškų schemą nagrinėjamoje teritorijoje ir, nustačius tikslingumą, suplanuoti naudmenų pavertimą į atskiruosius želdynus;
 • patikslinti inžinerinės infrastruktūros bei susisiekimo komunikacijų, socialinės, kultūrinės infrastruktūros, rekreacinės, pramonės, komercinės, gyvenamosios ar kitokios paskirties teritorijų naudojimo ir tvarkymo sprendinius atsižvelgiant į planuojamus kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius bei šių dienų aktualijas;
 • detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
 • integruoti nagrinėjamoje teritorijoje galiojančių specialiųjų planų sprendinius.

 Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis savivaldybės dalies bendrasis planas

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės

Viešinimo procedūrų tvarka: bendroji (vietovės lygmens bendrųjų planų) viešinimo tvarka.

 Pakartotinai susipažinti su  parengto  Širvintų miesto bendrojo plano keitimo sprendiniais galima:

Skelbimas apie parengtą bendrąjį planą: Informacija, apie parengtą bendrąjį planą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TDP Nr. TPD Nr. K-VT-89-19-525); planavimo organizatoriaus Širvintų rajono savivaldybės administracijos buveinės skelbimų lentoje (adresu: Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos) ir interneto svetainėje www.sirvintos.lt;  Širvintų seniūnijos skelbimų  lentoje (adresu: Vilniaus g. 86, LT-19120 Širvintos).

Pakartotinio susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengto Širvintų miesto bendrojo plano keitimo sprendiniais galima nuo 2023 11 14 d. iki 2023 11 29 d. teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-89-19-525); Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriuje III a., kab. 322 (adresu: Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos), rengėjo UAB „Kelprojektas“ buveinėje, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, informacija telefonu Tel. +37064909425, el. paštas info@kelprojektas.lt.

Pakartotinė sprendinių vieša ekspozicija vyks: 2023 11 20  d. iki 2023 11 29 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriuje, III a. (adresu: Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos).

Pakartotinis viešas susirinkimas dėl Širvintų miesto bendrojo plano keitimo sprendinių įvyks: 2023 11 29 d. 12.00 val. Širvintų rajono savivaldybės posėdžių salėje (II a.), adresu Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl Širvintų miesto bendrojo plano keitimo sprendinių teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos – t. y. 2023 11 29 d. 14.00 Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Pasibaigus susipažinimo su parengtu dokumentu skirtam laikui, pateikti pasiūlymai nebus priimami. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas ir juos patvirtinantys įrodymai. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo organizatorius atsakys raštu, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Informuojame, kad dėl techninių su TPDRIS sistemos trikdžiais susijusių veiksnių, 2023 m. lapkričio 29 d. suplanuotas Širvintų miesto bendrojo plano keitimo viešas susirinkimas neįvyks. Apie numatytas naujas viešinimo datas bus pranešta atskirai.


2023-10-09

Planuojama rengti žemės sklypo žemės sklypo (kad. Nr. 8942/0008:111) Vindeikių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas ŽEMĖS SKLYPO ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 8942/0008:111) VINDEIKIŲ K., ŠIRVINTŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ.

Nustatomi šie planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai:

 1. pagal Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane ir kituose teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus nustatyti urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų naudojimo reglamentus;
 2. planuojamoje teritorijoje suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, reikalingus servitutus, optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą;
 3. numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 4. planuojamoje teritorijoje patikslinti Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytą (jei ne – numatyti) miškų ir valstybinės reikšmės miškų plotų, atskirųjų želdynų, bendrojo naudojimo teritorijų ribas;
 5. numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį;
 6. nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus;
 7. nurodyti nustatytas ir (ar) nustatyti konkrečias Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
 8. žemės ūkio paskirties sklypą padalinti į atskirus žemės sklypus, pakeisti jų žemės naudojimo paskirtį bei naudojimo būdą:

  8.1. į miškų ūkio paskirtį, nustatyti ūkinių miškų teritorijų naudojimo būdą;

  8.2. į kitą paskirtį, nustatyti rekreacinių teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, bendro naudojimo teritorijų naudojimo būdus;

 1. suprojektuotiems žemės sklypams nustatyti naudojimo reglamentus: leistiną pastatų aukštį, žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ir ribą;
 2. nustatyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus.

 PRIDEDAMA:

 1. 2023 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. 9-482 „Dėl pritarimo  žemės sklypo (kad. Nr. 8942/0008:111) Vindeikių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės mero potvarkio „Dėl žemės sklypo žemės sklypo (kad. Nr. 8942/0008:111) Vindeikių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., inicijavimo sutarties pagrindu rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės pastate III a. skelbimų lentoje, adresu Vilniaus g. 61,  LT-19120, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. spalio 09 d. iki spalio 20 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos,  tel. Nr. 8 382 51 590,  el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


2023-10-09

Planuojama rengti žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0005:135, plotas 3,5600 ha) Širvintų r. sav., Širvintų sen., Gavėnių k., Giedraičių g. 3, detalųjį planą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 8940/0005:135, PLOTAS – 3,5600 HA) ŠIRVINTŲ R. SAV., ŠIRVINTŲ SEN., GAVĖNIŲ K., GIEDRAIČIŲ G. 3, DETALŲJĮ PLANĄ.

Nustatomi šie planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai:

 1. esamą kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdo žemės sklypą (kad. Nr. 8940/0005:135, plotas – 3,5600 ha) padalinti į atskirus žemės sklypus, jiems nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, rekreacinių, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdus;
 2. suplanuoti reikalingus servitutus, inžinerinės infrastruktūros koridorius;
 3. naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimus bei statybos reglamentus;
 4. numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones esamų želdynų apsaugai ir naudojimui.

PRIDEDAMA:

 1. 2023 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 9-305 „Dėl pritarimo žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:135, plotas – 3,5600 ha) Gavėnių k., Giedraičių g. 3, Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimui“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės mero potvarkio „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:135, plotas – 3,5600 ha) Širvintų r. sav., Širvintų sen., Gavėnių k., Giedraičių g.3, detaliojo plano inicijavimo sutarties pagrindu rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės pastate III a. skelbimų lentoje, adresu Vilniaus g. 61,  LT-19120, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. spalio 9 d. iki spalio 20 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos,  tel. Nr. 8 382 51 590,  el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


2023-09-26

Planuojama rengti Širvintų miesto teritorijos (plotas apie 8,0 ha), apribotos Upelio, Turgaus (Jaunimo), Plento, Žolynų gatvėmis, detaliojo plano koregavimas.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento Širvintų miesto teritorijos (plotas apie 8,0 ha), apribotos Upelio, Turgaus (Jaunimo), Plento, Žolynų gatvėmis, detaliojo plano (TPD registracijos Nr. T00067949), patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 9-510 „Dėl Širvintų miesto teritorijos (plotas apie 8,0 ha), apribotos Upelio, Turgaus (Jaunimo), Plento, Žolynų gatvėmis, detaliojo plano patvirtinimo“ koregavimą.  

Koregavimo planavimo tikslai:

2.1. pakeisti suformuotų žemės sklypų Nr. TK 14, Nr. TK 16, Nr. TK 22, Nr. BŽ 01, Nr. BŽ 13, Nr. GG 18 ir Nr. GG 19  ribas;

2.2. nustatyti žemės sklypams Nr. TK 14, Nr. TK 16, Nr. TK 22, Nr. BŽ 01, Nr. BŽ 13, Nr. GG 18 ir Nr. GG 19 teritorijos naudojimo režimą, statybos reglamentus;

PRIDEDAMA:

 1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymo „Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-07-19 įsakymo Nr. 9-480 „Dėl Širvintų miesto teritorijos (plotas apie 8,0 ha), apribotos Upelio, Turgaus (Jaunimo), Plento, Žolynų gatvėmis, detaliojo plano koregavimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ dalinio pakeitimo“ projektas.
 1. Planuojama teritorija (schema).

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės skelbimų lentoje, esančioje III a., Vilniaus g. 61, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų nuo 2023 m. rugsėjo 26 d. iki 2023 m. spalio 9 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. Nr. 8 382 51 590, el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).


2023-09-13

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 8942/0008:0037), esančio Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Musninkų sen., Paširvinčio k., žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas (Nr. ZPDRIS-111034).

Planavimo tikslai: pertvarkyti žemės sklypą, siūloma nustatyti ar panaikinti žemės servitutus, nustatyti ir keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą.

Uždaviniai: padalinti į du ar daugiau žemės sklypų.

Projekto rengimo pagrindas: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 9-562 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto organizatorius: fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „TopoEra“, Kulautuvos g. 45A, Kauno m., tel. 8 657 69538, el. p. [email protected]. Projekto autorius – Dainius Žemaitis, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. KP- 23.

Pertvarkomo (padalinamo) žemės sklypo teritorijoje: Širvintų r. sav. Musninkų sen., Paširvinčio k. 1 yra pastatai ir statiniai su unikaliais Nr. 4400-5517-9094, 4400-5517-9118, 4400-5517-9129, 4400-5517-9130, 4400-5517-9161, priklausantys V. N. (mirusi). Prašome paveldėtojus ar suintersuotus asmenis susipažinti ar pareikšti pastabas su projekto sprendiniais ŽPDRIS sistemoje ar kreiptis pas projekto autorių nurodytais kontaktais.


2023-08-23

Planuojama rengti žemės sklypų (kad. Nr. 8905/0001:146 ir 8905/0001:708) Meiliakalnio k. 1A ir Meiliakalnio k. 1E, Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 8905/0001:146 ir 8905/0001:708) MEILIAKALNIO K. 1A IR MEILIAKALNIO K. 1E, JAUNIŪNŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ.

Žemės sklypų (kad. Nr. 8905/0001:146 ir 8905/0001:708) Meiliakalnio k. 1A ir Meiliakalnio k. 1E, Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo planavimo tikslai:

 1. sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 8905/0001:146 ir 8905/0001:708) ir nustatyti užstatymo tankį, intensyvumą, statinių aukštį, užstatymo tipą, statybos zoną ir ribą bei kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus;
 2. nustatyti planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, numatyti inžinerinės infrastruktūros koridorius;
 3. suplanuoti reikalingas susisiekimo komunikacijas, joms funkcionuoti reikalingus servitutus vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais;
 4. numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones esamų želdynų apsaugai ir naudojimui.

PRIDEDAMA:

 1. 2023 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. 9-531 „Dėl pritarimo žemės sklypų (kad. Nr. 8905/0001:146 ir 8905/0001:708) Meiliakalnio k. 1A ir Meiliakalnio k. 1E, Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 8905/0001:146 ir 8905/0001:708) Meiliakalnio k. 1A ir Meiliakalnio k. 1E, Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.
 3. Žemės sklypų (kad. Nr. 8905/0001:146 ir 8905/0001:708) Meiliakalnio k. 1A ir Meiliakalnio k. 1E, Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo planavimo darbų programa.
 4. Planuojamos teritorijos preliminari schema.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės skelbimų lentoje, esančioje III a., Vilniaus g. 61, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. rugpjūčio 23 iki rugsėjo 6 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. Nr. 8 382 51 590, el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).


2023-08-14

Planuojama rengti žemės sklypo (kad. Nr. 8942/0008:111) Vindeikių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 8942/0008:111) VINDEIKIŲ K., ŠIRVINTŲ SEN ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ.

Žemės sklypo (kad. Nr. 8942/0008:111) Vindeikių k., Širvintų r. sav., Širvintų sen., detaliojo plano rengimo planavimo tikslai:

 1. pagal Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane ir kituose teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų naudojimo reglamentus;
 2. planuojamoje teritorijoje suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, reikalingus servitutus, optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą;
 3. numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 4. planuojamoje teritorijoje patikslinti Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytą (jei ne – numatyti) miškų ir valstybinės reikšmės miškų plotų, atskirųjų želdynų, bendrojo naudojimo teritorijų ribas;
 5. numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį;
 6. nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus;
 7. nurodyti nustatytas ir (ar) nustatyti konkrečias Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
 8. žemės ūkio paskirties sklypą padalinti į atskirus žemės sklypus, pakeisti jų žemės naudojimo paskirtį bei naudojimo būdą:

8.1. į miškų ūkio paskirtį, nustatyti ūkinių miškų teritorijų naudojimo būdą;

8.2. į kitą paskirtį, nustatyti rekreacinių teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, bendro naudojimo teritorijų naudojimo būdus;

 1. suprojektuotiems žemės sklypams nustatyti naudojimo reglamentus: leistiną pastatų aukštį, žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ir ribą;
 2. nustatyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus.

PRIDEDAMA:

 1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. 9-482 „Dėl pritarimo žemės sklypo (kad. Nr. 8942/0008:111) Vindeikių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 8942/0008:111) Vindeikių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.
 3. Žemės sklypo (kad. Nr. 8942/0008:111) Vindeikių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo planavimo darbų programa.
 4. Planuojamos teritorijos preliminari schema.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės skelbimų lentoje, esančioje III a., Vilniaus g. 61, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. rugpjūčio 14 iki rugsėjo 1 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. Nr. 8 382 51 590, el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


2023-08-08

Planuojama rengti žemės sklypo (kad. Nr. 8930/0004:157, plotas – 0,2844 ha) Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 8930/0004:157, PLOTAS – 0,2844 HA) KERNAVĖS MSTL., KERNAVĖS SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ.

Žemės sklypo (kad. Nr. 8930/0004:157, plotas – 0,2844 ha) Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo planavimo tikslai:

 1. pakeisti žemės ūkio paskirties sklypo (kad. Nr. 8930/0004:157, plotas – 0,2844 ha) Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav., žemės paskirtį į kitą ir jam nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą;
 2. žemės sklypui nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimus bei statybos reglamentus pagal Kernavės miestelio bendrojo plano sprendinius;
 3. suplanuoti reikalingus servitutus, inžinerinės infrastruktūros koridorius, želdynus.

PRIDEDAMA:

 1. 2023 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 9-486 „Dėl pritarimo žemės sklypo (kad. Nr. 8930/0004:157, plotas – 0,2844 ha) Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 8930/0004:157, plotas – 0,2844 ha) Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.
 3. Žemės sklypo (kad. Nr. 8930/0004:157, plotas – 0,2844 ha) Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo planavimo darbų programa.
 4. Planuojamos teritorijos preliminari schema.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės skelbimų lentoje, esančioje III a., Vilniaus g. 61, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. rugpjūčio 8 iki rugpjūčio 23 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. Nr. 8 382 51 590, el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).


2023-07-27

Planuojama rengti žemės sklypų (kad. Nr. 8905/0004:58, plotas – 8,6 ha, ir kad. Nr. 8905/0004:375, plotas – 1,02 ha) Levaniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 8905/0004:58, PLOTAS – 8,6 HA, IR KAD. NR. 8905/0004:375, PLOTAS – 1,02 HA) LEVANIŠKIŲ K., JAUNIŪNŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ.

Žemės sklypų (kad. Nr. 8905/0004:58, plotas – 8,6 ha, ir kad. Nr. 8905/0004:375, plotas – 1,02 ha) Levaniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo planavimo tikslai:

 1. žemės ūkio paskirties sklypus padalinti į atskirus žemės sklypus, pakeisti jų žemės naudojimo paskirtį:

1.1. į miškų ūkio paskirtį, nustatyti ūkinių miškų teritorijų naudojimo būdą;

1.2. į kitą paskirtį, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, bendro naudojimo teritorijų, rekreacinių teritorijų naudojimo būdus;

 1. dalyje žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0004:58) palikti žemės ūkio paskirties žemę, jai nustatyti žemės naudojimo būdą;
 2. valstybinės žemės dalyje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (apie 0,3808 ha), suformuoti kitos paskirties bendro naudojimo, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdų sklypus;
 3. planuojamoje teritorijoje suplanuoti reikalingus servitutus, inžinerinės infrastruktūros koridorius;
 4. naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimus bei statybos reglamentus, vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

PRIDEDAMA:

 1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 9-486 „Dėl pritarimo žemės sklypų (kad. Nr. 8905/0004:58, plotas – 8,6 ha, ir kad. Nr. 8905/0004:375, plotas – 1,02 ha) Levaniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 8905/0004:58, plotas – 8,6 ha, ir kad. Nr. 8905/0004:375, plotas – 1,02 ha) Levaniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.
 3. Žemės sklypų (kad. Nr. 8905/0004:58, plotas – 8,6 ha, ir kad. Nr. 8905/0004:375, plotas – 1,02 ha) Levaniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo planavimo darbų programa.
 4. Planuojamos teritorijos preliminari schema.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės skelbimų lentoje, esančioje III a., Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. liepos 27 d. iki rugpjūčio 10 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. Nr. 8 382 51 590, el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).


2023-07-12

Planuojama rengti žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0001:398, plotas – 1,7000 ha) Dailidžionių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 8940/0001:398, PLOTAS – 1,7000 HA) DAILIDŽIONIŲ K., ŠIRVINTŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ.

Žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0001: 398, plotas – 1,7000 ha) Dailidžionių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimo tikslai:

 1. pakeisti detaliuoju planu suplanuoto žemės ūkio paskirties sklypo (kad. Nr. 8940/0001:516, plotas – 0,5411 ha) Dailidžionių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., kurio naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, žemės paskirtį į kitą ir jam nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą;
 2. suplanuoti reikalingus servitutus;
 3. žemės sklypui nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimus bei statybos reglamentus.

PRIDEDAMA:

 1. 2023 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 9-303 „Dėl pritarimo žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0001:398, plotas – 1,7000 ha) Dailidžionių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-07-04 įsakymas Nr. 9-462 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0001:398, plotas – 1,7000 ha) Dailidžionių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“.
 3. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-07-04 įsakymas Nr. 9-462 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0001:398, plotas – 1,7000 ha) Dailidžionių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ dalinio pakeitimo“ projektas.
 4. Žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0001:398, plotas – 1,7000 ha) Dailidžionių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo planavimo darbų programa.
 5. Planuojamos teritorijos preliminari schema.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės III a. esančioje skelbimų lentoje, Vilniaus g. 61, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. liepos 12 iki liepos 26 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. Nr. 8 382 51 590, el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).


2023-07-05

Planuojama rengti Širvintų miesto teritorijos (plotas apie 8,0 ha), apribotos Upelio, Turgaus (Jaunimo), Plento, Žolynų gatvėmis, detaliojo plano koregavimą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento Širvintų miesto teritorijos (plotas apie 8,0 ha), apribotos Upelio, Turgaus (Jaunimo), Plento, Žolynų gatvėmis, detaliojo plano (TPD registracijos Nr. T00067949), patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 9-510 „Dėl Širvintų miesto teritorijos (plotas apie 8,0 ha), apribotos Upelio, Turgaus (Jaunimo), Plento, Žolynų gatvėmis, detaliojo plano patvirtinimo“ koregavimą.  

Koregavimo planavimo tikslai:

 1. pakeisti suformuotų žemės sklypų Nr. TK 14, Nr. TK 16, Nr. TK 22, Nr. BŽ 13, Nr. GG 18 ribas;
 2. nustatyti žemės sklypams Nr. TK 14, Nr. TK 16, Nr. TK 22, Nr. BŽ 13, Nr. GG 18 teritorijos naudojimo režimą, statybos reglamentus.

PRIDEDAMA:

 1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymo „Dėl Širvintų miesto teritorijos (plotas apie 8,0 ha), apribotos Upelio, Turgaus (Jaunimo), Plento, Žolynų gatvėmis, detaliojo plano koregavimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.
 2. Planavimo darbų programa.
 3. Planuojama teritorija (schema).

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, esančioje III a., Vilniaus g. 61, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų nuo 2023 m. liepos 5 iki 20 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. Nr. 8 382 51 590, el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


2023-06-09

Planuojama rengti Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentą Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas.

Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo tikslai:

2.1. Koreguoti Širvintų miesto funkcinės zonos (indeksas U.1.) ribą pagal Širvintų miesto teritorijos bendrąjį planą (TPDR –T00002871).

2.2. Koreguoti į Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinį integruotą Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano M1:50000 pagrindinių reglamentų lentelę, nustatant naujus tvarkymo ir naudojimo reikalavimus Širvintų miesto funkcinei zonai (indeksas U.1.). Koreguoti grafinę dalį ir aiškinamąjį raštą.

2.3. Nekeičiant galiojančiame Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytų tikslų, uždavinių ir sprendinių, koreguoti į Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinį integruotoje Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano M1:50000 pagrindinių reglamentų lentelėje naudojamas sąvokas ir apibrėžimus pagal Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, panaikinti neaktualių teisės aktų nuostatas.

2.4. Pažymėti Kernavės miestelio teritorijos bendrojo plano (TPDR – T00036285) galiojimo ribą. Nustatyti Kernavės miestelio bendrojo plano privalomųjų teritorijų naudojimo reikalavimų taikymą ir jų įgyvendinimo sąsają su Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Koreguoti grafinę dalį ir aiškinamąjį raštą.

2.5. Koreguoti inžinerinės infrastruktūros sprendinius, panaikinant 330 kV elektros perdavimo liniją. Koreguoti grafinę dalį ir aiškinamąjį raštą. 

PRIDEDAMA:

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.

Su dokumentais susipažinti galima Širvintų rajono savivaldybės pastato III a. esančioje skelbimų lentoje, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. birželio 12 iki 23 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. Nr. 8 382 51 590, el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).


2023-06-08

Planuojama rengti žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0001:398, plotas – 1,7000 ha) Dailidžionių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento Žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0001:398, plotas – 1,7000 ha) Dailidžionių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimą.

Žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0001:398, plotas – 1,7000 ha) Dailidžionių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimo tikslai:

 1. pakeisti esamo žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0001:398, plotas – 1,7000 ha), kurio pagrindinė žemės paskirtis yra žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, žemės paskirtį į kitą ir jam nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą;
 2. suplanuoti reikalingus servitutus;
 3. žemės sklypui nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimus bei statybos reglamentus.

PRIDEDAMA:

 1. 2023 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 9-303 „Dėl pritarimo žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0001:398, plotas – 1,7000 ha) Dailidžionių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0001:398, plotas – 1,7000 ha) Dailidžionių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.
 3. Žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0001:398, plotas – 1,7000 ha) Dailidžionių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo planavimo darbų programa.
 4. Planuojamos teritorijos preliminari schema.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės pastato III a. esančioje skelbimų lentoje, Vilniaus g. 61,  LT-19120 Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. birželio 8 iki 22 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. Nr. 8 382 51 590, el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


2023-06-07

Planuojama rengti žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0005:135, plotas 3,5600 ha) Širvintų r. sav., Širvintų sen., Gavėnių k., Giedraičių g. 3, detalųjį planą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento Žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0005:135, plotas – 3,5600 ha) Širvintų r. sav., Širvintų sen., Gavėnių k., Giedraičių g. 3, detalųjį planą.

Žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0005:135, plotas – 3,5600 ha) Širvintų r. sav., Širvintų sen., Gavėnių k., Giedraičių g. 3., detaliojo plano rengimo planavimo tikslai:

 1. esamą kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdo žemės sklypą (kad. Nr. 8940/0005:135) padalinti į atskirus žemės sklypus, jiems nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, rekreacinių, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdus;
 2. suplanuoti reikalingus servitutus, inžinerinės infrastruktūros koridorius;
 3. naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimus bei statybos reglamentus;
 4. numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones esamų želdynų apsaugai ir naudojimui.

PRIDEDAMA:

 1. 2023 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 9-305 „Dėl pritarimo žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:135, plotas – 3,5600 ha) Gavėnių k., Giedraičių g. 3, Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimui“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:135, plotas – 3,5600 ha) Širvintų r. sav., Širvintų sen., Gavėnių k., Giedraičių g. 3, detaliojo plano rengimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.
 3. Žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0005:135, plotas – 3,5600 ha) Širvintų r. sav., Širvintų sen., Gavėnių k., Giedraičių g. 3, detaliojo plano rengimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo planavimo darbų programa.
 4. Planuojamos teritorijos preliminari schema.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės pastato III a. esančioje skelbimų lentoje, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. birželio 7 d. iki birželio 21 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. Nr. 8 382 51 590, el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).


2023-05-30

INFORMUOJAME APIE PARENGTUS ŠIRVINTOS VALSTYBINIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO RIBŲ IR TVARKYMO PLANŲ KEITIMO SPRENDINIUS

 

Planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 628 „Dėl valstybinių draustinių ribų planų pakeitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. D1-221 „Dėl Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano pakeitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų” ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-V-115 „Dėl Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų ir tvarkymo planų pakeitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Su Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų ir tvarkymo planų keitimo tekstiniais ir grafiniais sprendiniais galima susipažinti nuo 2023 m. gegužės 29 d. iki 2023 m. liepos 31 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, ribų plano TPD Nr. S-NC-00-22-983, tvarkymo plano TPD Nr. S-NC-00-22-984 bei Širvintų rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje.

Esamų ir siūlomų Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų ir tvarkymo planų palyginimą galima peržiūrėti interaktyviame žemėlapyje

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų galima teikti raštu planavimo organizatoriui, planų rengėjui arba LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) nurodytais adresais visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo pabaigos, kuris vyks 2023 m. liepos 31 d. 15.00 val. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Viešinimo metu pateikti pasiūlymai bus aptarti ir apie priimtus sprendimus viešai informuota baigiamojo susirinkimo metu.

Baigiamasis susirinkimas vyks mišriu būdu:

 1. Širvintų r. savivaldybės administracijos patalpose, posėdžių salėje, Vilniaus g. 61, Širvintos;
 2. nuotoliniu būdu per MS Teams. Prisijungti galite paspaudę nuorodą.

Prisijunkite naudodami kompiuterį, mobiliųjų įrenginių programėlę arba kambario įrenginį.

 

Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas

Ribų ir tvarkymo planų rengėjas: UAB „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas“, Užutėkio g. 26-13, Vilnius, tel. +370 65208297, +370 68657191, el. paštas uabkrastotvarka@gmail.com.

Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano keitimas

Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planas I

Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planas II

Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planas III

Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų keitimo planas

Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas I

Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas II

Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas III


2023-04-07

INFORMACIJA

apie parengtą Kernavės miestelio centrinės dalies II etapo ir Klišabalės vietovės III etapo detaliojo plano sklypo Nr. 17.15 (Širvintų r. sav., Kernavės sen., Klišabalės k., Kernavės g. 9, kad. Nr. 8930/0003:239) statybos zonos, statybos ribos koregavimą ir techninės klaidos ištaisymą

 

Planuojama teritorija: skl. kad. Nr. 8930/0003:239, plotas – 1,0015 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: Kernavės miestelio centrinės dalies II etapo ir Klišabalės vietovės III etapo detalusis planas, patvirtintas 2007-02-19 Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-47 (reg. Nr. T00003774).

Planavimo tikslai: koreguoti statinių statybos ribą, statybos zoną ir ištaisyti techninę klaidą.

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51590, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt, www.sirvintos.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Planavimo projekto rengėjas: projekto vadovė Jurgita Žostautienė, IVP Nr. 364437, P. Vileišio g. 18A-120, Vilnius, tel. +370 686 47260, el. p. jurgita.jaseckaite@gmail.com.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-04-07 iki 2023-04-21 (10 darbo dienų imtinai) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.sirvintos.lt); Kernavės seniūnijoje; rengėjo patalpose darbo dienomis 12.00–15.00 val. (iš anksto susitarus tel. +370 686 47260).

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: planavimo organizatoriui arba rengėjui raštu, www.tpdris.lt arba el. paštu iki koreguojamo detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas


2023-04-06

INFORMACIJA

 Atsakymai į pareiškėjų teiktus pasiūlymus dėl žemės sklypų (kad. Nr. 8907/0001:44, 8907/0001:46, 8907/0001:106 ir 8907/0001:111) Kaimynų k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano keitimo (TPD Nr. K-VT-89-22-284)

 

Gauti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos privalomieji nurodymai:

2023-03-15 Nr. PN-1883 (2023-03-15 raštas Nr. 2D-4650);

2023-03-17 Nr. PN-370 (2023-03-17 raštas Nr. 2D-4860);

2023-03-21 Nr. PN-381 (2023-03-21 raštas Nr. 2D-5045);

2023-03-21 Nr. PN-380 (2023-03-21 raštas Nr. 2D-5046);

2023-03-22 Nr. PN-385 (2023-03-22 raštas Nr. 2D-5125).

Pastaba Nr. 1:

Abejones kelia atsakymai dėl teritorijoje susiklosčiusios situacijos vertinimo ir optimalios urbanistinės struktūros suformavimo.

Pastaba Nr. 1 priimta.

Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (toliau – Bendrasis planas), patvirtinto 2009 m. gegužės 29 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-117 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, sprendinių žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžiniu, planuojama teritorija patenka į urbanizuotą ir urbanizuojamą teritoriją (indeksas U.7) – formuojamo užstatymo teritorijas, nekategorizuotas gyvenamąsias teritorijas, kuriose galima numatyti naujos plėtros teritorijas pagal U2 ir U5 reglamentus. Pagal Bendrojo plano aiškinamojo rašto sąvokas (74 pusl.), nekategorizuotos vietovės – vienkiemiai, kaimai, kurie neturi plėtros prioriteto ir jų raidos scenarijų lemtų žemės ir kitos rinkos bei demografinių (natūralaus mažėjimo, migracijos) procesų tempai, rekreacinė veikla, antro būsto plėtra, vasarvietės. Šių vietovių revitalizacija toleruojama teritorijų naudojimo reglamentų ribose (konkretizavimas bendrojo plano sprendiniuose) iš esmės palaikant gatvinių  ir kupetinių kaimų tipą, t. y. „Gatvinis kaimas – žemdirbių gyvenvietės tipas, paplitęs Lietuvoje. Turi vieną pagrindinę tiesią ar kiek lenktą gatvę, palei kurią iš vienos arba abiejų pusių statmenai ar įžambiai jai išdėstytos sodybos. Kupetinį kaimą sudaro laisvai, be aiškaus plano, išsidėsčiusios sodybos, kartais kaimynų žemės įsiterpia viena į kitą. Kupetinį kaimą formuoja gamtinės ribos – kalvos, miškai, ežerai. Per kaimą einantys keliai nesudaro jungiančios ašies“.

Atsižvelgiant į tai, kad palei esamą Žebokštos gatvę vienoje pusėje šiuo detaliuoju planu formuojami 9 kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdo) žemės sklypai, pateikiame, kad toks planavimas tik dalinai formuoja nurodomą (privalomą) išlaikyti gatvinio kaimo urbanistinę struktūrą.

Pastaba Nr. 2:

Ar kompaktiškai užstatytos teritorijos formavimas (57 sklypai 6,5 ha teritorijoje) gali būti bent dalinai vertinamas kaip atitinkantis gatvinio kaimo apibrėžimą ir prilyginamas optimaliai suformuotai urbanistinei struktūrai, kai aplinkui vyrauja tik pavienės sodybos?

Pastaba Nr. 2 priimta.

Detaliajame plane planuojamas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų kvartalas neatitinka (neišpildo) gatvinio kaimo sąvokos (apibrėžimo) „Gatvinis kaimas – žemdirbių gyvenvietės tipas, paplitęs Lietuvoje. Turi vieną pagrindinę tiesią ar kiek lenktą gatvę, palei kurią iš vienos arba abiejų pusių statmenai ar įžambiai jai išdėstytos sodybos“.

Pastaba Nr. 3:

Ar kompaktiškai užstatytos teritorijos formavimas iš principo galimas šioje teritorijoje, atsižvelgiant į šiai teritorijai taikomus gamtinio karkaso ir paviršinių vandens apsaugos zonos ribojimus?

Pastaba Nr. 3 priimta (iš dalies).

Primename, kad Detaliųjų planų rengimo taisyklėse, patvirtintose 2004 m. gegužės 3 d. Nr. D1-239, tokios sąvokos kaip kompaktiškai užstatytos teritorijos dar nebuvo. Kompaktiškai užstatytos ar užstatomos teritorijos nebuvo numatytos tuo metu parengtame ir 2009 m. gegužės 29 d. patvirtintame Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane. Todėl teiginys „teritorija, kurioje buvo pradėtas rengti detalusis planas nepatenka į kompaktiškai užstatomą teritoriją“ nėra pagrįstas. Pagal Bendrojo plano sprendinių Gamtos ir kultūros paveldo brėžinį, didesnė dalis planuojamos teritorijos patenka į rajoninių migracinių koridorių teritoriją. Todėl vadovaujantis tokių migracinių koridorių aprašu, tokioje planuojamoje teritorijoje turi būti išlaikyta svarbiausia kraštovaizdžio formavimo kryptis – grąžinti ir gausinti kraštovaizdžio natūralumą atkuriančius elementus.

Taip pat paaiškiname, kad Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166) septinto skirsnio 99 straipsnio „Specialiosios žemės naudojimo sąlygos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose“ 8) punktu, draudžiama „statyti pastatus mažesniu kaip 50 metrų atstumu iki paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos išorinės ribos, išskyrus atvejus, kai: b) statomi pastatai miestuose, miesteliuose ir kaimų kompaktiškai užstatytose teritorijose, sodybose, savivaldybių ar jų dalių bendruosiuose planuose numatytose urbanizuoti teritorijose kaime“. Šiame sakinyje nėra nurodyta „urbanizuoti bendruosiuose planuose numatytose KOMPAKTIŠKAI urbanizuoti teritorijose kaime“, todėl manytina, kad mūsų savivaldybės bendrajame plane nurodytose urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose (indeksas U.7) – formuojamo užstatymo teritorijose (nekategorizuotose gyvenamosiose teritorijose) pastatų statybai atstumai iki paviršinių vandens telkinių gali būti mažesni nei 50 metrų iki paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos išorinės ribos.

Pastaba Nr. 4:

Ar tokios kompaktiškai užstatytos teritorijos formavimas atitinka Širvintų rajono kraštotvarkos tvarkymo specialiojo plano reikalavimus. Plane teritorija nurodyta UKK 4.2. (ekstensyvaus, dispersiško užstatymo; dispersiškas (nesudaro kompaktinio užstatymo). Aiškinamajame rašte nurodyta: „Šiai kategorijai priskiriami naujai formuojami žemės ūkio paskirties teritorijos kitos paskirties atskiri sklypai, kurie nesudaro ištisinio kompaktiško užstatymo kvartalų. Atskirose sodybose ar jų grupėse žemės ūkio paskirties teritorijose reguliuojamas užstatymo tankio didinimas, prioritetas teikiamas želdynų formavimui. Skatinama gyvenamosios funkcijos konversija į rekreacinę-turistinę funkciją. Leidžiama gyvenamųjų kvartalų, smulkaus ir vidutinio verslo ir komercinių objektų statyba kompaktiškose kaimo gyvenamųjų vietovių teritorijose“.

Pastaba Nr. 4 priimta.

Pabrėžiame, kad Bendrasis planas patvirtintas 2009 m. gegužės 29 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-117 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“. Bendrajame plane pagal tuo metu galiojusį Teritorijų planavimo įstatymą ir atsižvelgiant į galiojusias Detaliųjų planų rengimo taisykles (2004 m. gegužės 3 d. Nr. D1-239) tokios sąvokos kaip kompaktiškai užstatytos teritorijos dar nebuvo. Iš to darytina išvada, kad teiginys „kad teritorija, kurioje buvo pradėtas rengti detalusis planas, nepatenka į kompaktiškai užstatomą teritoriją“ nėra pagrįstas. Širvintų rajono savivaldybėje yra numatoma priimti sprendimą  dėl Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, kurio rengimo metu bus detaliai išnagrinėti ir peržiūrimi visi specialieji planai, kurie buvo parengti po Bendrojo plano patvirtinimo, taip pat ir Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo bei Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialieji planai, ir bus atliktas jų koregavimas ir (ar) keitimas, kad jų sprendiniai atitiktų šiandienai galiojančius teisės aktus jų atžvilgiu bei rajono vystymosi strategiją bei prioritetus.

Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano, patvirtinto 2014-12-19 Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 9-962 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo“, sprendinių reglamentuose nurodyta, kad Kaimynų k., Jauniūnų sen., teritorija patenka į Urbanistinio prioriteto kaimiško kraštovaizdžio UKK 4.2 teritoriją. Tai kraštovaizdis, kuris apima kompaktiško ir dispersiško (įskaitant ir vienkieminio) užstatymo mažaaukštės statybos teritorijas, esančias agrariniame bei miškingame kraštovaizdyje. Urbanistinio prioriteto kaimiško kraštovaizdžio teritorijų parinkimas, projektavimas ir vystymas galimas tik vadovaujantis Bendrojo plano urbanistinės sistemos vystymo sprendiniais (pagal BP planuojama teritorija patenka į urbanizuotą ir urbanizuojamą teritoriją (indeksas U.7) – formuojamo užstatymo teritorijas, nekategorizuotas gyvenamąsias teritorijas). Reglamentų indeksas UKK4.2 – „ekstensyvaus dispersinio užstatymo. Šiai kategorijai priskiriami nauji formuojami žemės ūkio paskirties teritorijos kitos paskirties atskiri sklypai, kurie nesudaro ištisinio kompaktiško užstatymo kvartalų. Atskiruose sodybose ar jų grupėse žemės ūkio paskirties teritorijose reguliuojamas užstatymo tankio didinimas, prioritetas teikimas želdynų formavimui. Skatinama gyvenamosios funkcijos konversija į rekreacinę-turistinę funkciją. Leidžiama gyvenamųjų kvartalų, smulkaus ir vidutinio verslo ir komercinių objektų statyba kompaktiškose kaimo gyvenamųjų vietovių teritorijose“.

Pastaba Nr. 5:

Kaimynų kaimo teritorija negali būti laikoma kompaktiško užstatymo, joje vyrauja pavienės nutolusios sodybos yra didesni negu 25 arai, o užstatymo tankis mažesnis negu 20 proc. Teritorijų  planavimo įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje įvertina sąvoka: „Kompaktiškai užstatyta teritorija – didesnė kaip 5 ha užstatyta teritorija (pastatų, kiemų, aikštelių užimta žemė, kita tiesioginiam statinių eksploatavimui naudojama žemė), kurioje užstatymo tankis ne mažesnis kaip 20 procentų.

Pastaba Nr. 5 priimta.

Šiuo metu Kaimynų kaimo teritorija nėra kompaktiškai užstatyta teritorija. Tačiau nėra pagrindo teigti, kad keičiant Bendrojo plano sprendinius, teritorijų reglamentai nepasikeis.

Rengiamu detaliuoju planu skaidant esamus žemės sklypus į mažesnius žemės sklypus, buvo atsižvelgta į Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane nurodytą maksimalų gyvenamojo užstatymo intensyvumą statybos sklypuose. Atkreiptinas dėmesys, kad maksimalus užstatymo intensyvumo skaičius nėra privalomas, planuojant pagrindinį dėmesį reikia kreipti į sklypo racionalumą.

Pastaba Nr. 6:

Abejones kelia dėl gamtinio karkaso teritorijoje esamų ribojimų naujai statybai. Mūsų pasiūlymuose nurodomas Širvintų rajono bendrajame plane numatytas apribojimas, kad gamtinio karkaso teritorijoje galima statyti gyvenamuosius namus ar ūkininko sodybas, atstumas tarp kurių turi būti ne mažesnis kaip 150 m. Tai, kad tokio apribojimo nebėra Gamtinio karkaso nuostatuose automatiškai nereiškia, kad negalioja ir Širvintų rajono bendrojo plano nuostata. Bendrasis planas ir jo nuostatos galioja, kol nėra pakeičiamas pats bendrasis planas.

Pastaba Nr. 6 priimta (iš dalies).

Bendrojo plano aiškinamajame rašte (18 psl.) yra nurodoma, kad „Gyvenamasis kvartalas gamtinio karkaso teritorijoje – 3 ir daugiau gyvenamųjų namų ar ūkininkų sodybų, atstumas tarp kurių ne didesnis kaip 150 m, o ūkinė veikla gamtinio karkaso teritorijose gali būti vykdoma tik įvertinus šios veiklos poveikį gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologiniai įvairovei teisės aktų nustatyta tvarka, numačius ir įgyvendinus įvairiapuses priemones antropogeniniam poveikiui kompensuoti, gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei išsaugoti ar atkurti“.

Bendrojo plano sprendinių žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje pateiktoje reglamentų lentelėje yra įrašyta: „Gamtinio karkaso teritorijose galima statyti gyvenamuosius namus ar ūkininkų sodybas, atstumas tarp kurių turi būti ne mažesnis kaip 150 m; kiti objektai gali būti statomi, tik įvertinus poveikį gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei teisės aktų nustatyta tvarka (pagal LR Aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. D1-96 „Dėl gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“). Reikalavimas statyti gamtinio karkaso teritorijose gyvenamuosius namus ar ūkininko sodybas, atstumas tarp kurių turi būti ne mažesnis kaip 150 m buvo panaikintas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-624 „Dėl 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. D1-96 „Dėl gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. Pareiškėjų pastaba – „tai, kad tokio apribojimo nebėra Gamtinio karkaso nuostatuose automatiškai nereiškia, kad negalioja ir Širvintų rajono Bendrojo plano nuostata. Pažymime, kad Bendrasis planas ir jo nuostatos galioja, kol nėra pakeičiamas pats bendrasis planas“ neatitinka šiuo metu galiojančių teisės aktų reikalavimų. Pasikeitus teisės aktui, vadovaujamasi LR Aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. D1-96 „Dėl gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“ šiandien galiojančia redakcija, kurioje šis reikalavimas „ne mažesnis kaip 150 metrų atstumas tarp gyvenamųjų namų“ gamtinio karkaso teritorijose yra panaikintas.

Pažymime, kad Širvintų rajono savivaldybės taryba 2010 m. lapkričio 23 d. yra priėmusi sprendimą Nr. 1-209 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patikslinimo“: „Nekeičiant Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių, patikslinti Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano M1:50 000 pagrindinių reglamentų iki 2016 m. lentelės 18 skilties „Papildomos sąlygos, pastabos“ 3 punktą ir jį išdėstyti taip: „Gamtinio karkaso teritorijos tvarkomos pagal galiojančius gamtinio karkaso nuostatus“.

Gamtinio karkaso teritorijose užstatymo tankis ribojamas iki 30 procentų. Detaliojo plano sprendiniai turi atitikti reikalavimus, taikomus gamtinio karkaso teritorijoms. Gamtinio karkaso teritorijos turi būti tvarkomos vadovaujantis darnios plėtros principais.

Pastaba Nr. 7:

Daugelio rajonų bendruosiuose planuose yra numatyti papildomi ribojimai būtent gamtinio karkaso teritorijose. <...>

Pastaba Nr. 7 nepriimta.

Pabrėžiame, kad Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2009 m. gegužės 29 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-117 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ ir Širvintų rajono savivaldybė numato priimti sprendimą dėl Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, kurio metu bus peržiūrimi, keičiami visi specialieji planai, kurie buvo parengti po Bendrojo plano patvirtinimo, taip pat ir Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo bei Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialieji planai ir jų sprendiniai bus integruojami (įvertinami) į Bendrojo plano sprendinius.

Pastaba Nr. 8:

Pateiktuose atsakymuose minimos Gamtinio karkaso nuostatų 10 p. ir 11 p., bet nutylimas 15 p., kuriame imperatyviai nurodyta, kad gamtinio karkaso konservacinės, miškų, žemės ūkio  ir kitos rekreacinės paskirties teritorijose draudžiama formuoti kompaktiškai užstatytas teritorijas. Dalies sklypų planuojamoje teritorijoje žemės naudojimo būdas yra būtent rekreacinės teritorijos, o anksčiau buvo žemės ūkio teritorijos.

Pastaba Nr. 8 priimta (iš dalies).

Manome, kad reikia patikslinti TEIGINĮ „dalies sklypų planuojamoje teritorijoje žemės naudojimo būdas yra būtent rekreacinės teritorijos“. Atkreiptinas dėmesys, kad iš aštuonių žemės sklypų, kurie patenka į planuojamą teritoriją, keturi žemės sklypai yra kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdo, kiti keturi žemės sklypai yra kitos paskirties dviejų naudojimo būdų: vienbučių ir dvibučių gyvenamų pastatų teritorijų ir rekreacinių teritorijų naudojimo būdo. Todėl darytina išvada, kad rekreacinių teritorijų naudojimo būdo teritorija sudaro apytiksliai tik 25 procentus planuojamos teritorijos ir tik šioje 25 procentų teritorijoje galioja Gamtinio karkaso nuostatų 15 p. nuostata: „Gamtinio karkaso konservacinės, miškų, žemės ūkio ir kitos rekreacinės paskirties teritorijose draudžiama statyti pramonės įmones, kurioms reikalingi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, formuoti kompaktiškai užstatytas teritorijas.“

Pastaba Nr. 9:

Atsakymuose visiškai neigiamas poreikis priemonių planuojamoje gamtinio karkaso teritorijoje esamam kraštovaizdžio pobūdžiui išsaugoti, ekosistemos stabilumui stiprinti, teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui. Neigiamas saugomų želdinių buvimas, nors ši teritorija nėra ištirta. Mūsų žiniomis, planuojamoje teritorijoje auga, Raudonąją knygą įrašytos gegūnės.

Pastaba Nr. 9 priimta.

Pažymime, kad atkreiptinas dėmesys į Lietuvos raudonojoje knygoje įrašytą ten augantį retą augalą – gegūnę. Yra būtina papildyti (patikslinti, koreguoti) detaliojo plano sprendinius ir aiškinamąjį raštą, aprašant kaip ir kokių priemonių reikia imtis planuojamoje gamtinio karkaso teritorijoje esamam kraštovaizdžio pobūdžiui išsaugoti, ekosistemos stabilumui stiprinti, teritorijas želdynų plėtrai numatyti, priemones jiems atkurti, esamus apsaugoti.

Pastaba Nr. 10:

Nepatikimai atrodo savivaldybės atstovo atsakymuose mintys apie susiklosčiusios Žebokštos gatvės remontą, galimai panaudojant infrastruktūros įmokas. Mūsų žiniomis, Širvintų rajono savivaldybė nėra nustačiusi jokių infrastruktūros įmokų, o gatvės remontas jokiuose planuose nėra numatytas.

Pastaba Nr. 10 priimta.

Šiuo metu Širvintų rajono savivaldybė Širvintų rajono savivaldybės teritorijai infrastruktūros mokesčio mokėjimo tvarkos nėra nustačiusi. Yra svarstoma artimiausiu metu dėl tokio mokesčio įvedimo parengti sprendimo projektą Širvintų rajono savivaldybės tarybai.

Pastaba Nr. 11:

Gatvės kapitalinio remonto klausimas yra neišvengiamas, jeigu formuojama tokio intensyvumo kompaktinio užstatymo teritorija. Kompleksiškai vystant ne atskirus sklypus, o visą kaimo teritoriją, turėtų būti rengiamas visos teritorijos bendrasis planas, kuriame turėtų būti sprendžiami infrastruktūros, susisiekimo ir inžinerinių koridorių klausimai. Tuo tarpu padrikai formuojant kompaktinio užstatymo teritoriją pavieniuose sklypuose yra realiai bloginama aplink gyvenančios kaimo bendruomenės padėtis, jos narių / gyventojų gerovė bei keičiamas jų įprastos gyvenimo sąlygos, keičiama jų gyvenimo kokybė. Todėl Žebokštos gatvės kapitalinio remonto klausimo sprendimas yra būtinybė, kuri bent dalinai spręstų situaciją dėl padidėjusio eismo intensyvumo išaugusį  oro užterštumą kietosiomis dalelėmis, išmetamosiomis automobilių dujomis ir padidėjusį triukšmingumą.

Pastaba Nr. 11 priimta.

Bendrojo plano, patvirtinto 2009 m. gegužės 29 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-117 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, sprendinių žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio reglamentų lentelėje 17 stulpelyje „Privalomi papildomai rengti teritorijų planavimo dokumentai, nustatantys sąlygas detaliesiems ir kitiems planams rengti“ prie urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų (indeksas U.7) yra įrašas – rekomenduojami BP (bendrieji planai). 18 stulpelyje punkte p. 7 yra parašyta „teritorijos U7 integruoto planavimo objektai, kuriems rengiami atskiri bendrieji (BP) arba teritorijų detalieji planai. Esant reikalui gali būti skaidomos į logiškai pagrįstas teritorijas“. BP aiškinamojo rašto 75 psl. „U7 teritorijų BP rekomenduojami rengti teritorijai, remiantis lokalia situacija (esamų ir planuojamų kelių tinklų, viešųjų erdvių tinklu bei kitomis gamtinėmis ir inžinerinėmis sąlygomis)“.

(Pastebėjimas: rengti Bendruosius planus nekategorizuotoms gyvenamosioms teritorijoms U.7, kai Bendrieji planai nėra parengti svarbesniems c kategorijos savivaldybės 5 vietiniams centrams (išskyrus Kernavę), Savivaldybei būtų netikslinga, prioritetai turėtų būti apspręsti artimiausiu metu numatomame pradėti rengti viso Širvintų rajono teritorijos bendrojo plano keitime. Rengimo metu gali būti nuspręsta, kad c kategorijos gyvenamosioms teritorijoms (šiuo atveju Bartkuškio kaimo) sprendiniai bus atliekami masteliu 1:2000).


2023-04-06

INFORMACIJA

apie pradedamą rengti Žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0002:305) Kabaldos k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą

(TPD Nr. K-VT-89-22-977)

 

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, Širvintų m., tel. Nr. (8 382) 51590, faksas (8 382) 30270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Planavimo tikslai:

 1. Esamą žemės sklypą (kad. Nr. 8940/0002:305) Kabaldos k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., padalinti į atskirus žemės sklypus ir pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
 2. Naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimus bei statybos reglamentus.
 3. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, susisiekimo infrastruktūrą.
 4. Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 5. Numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamus apsaugoti ir naudoti.
 6. Numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.
 7. Nurodyti nustatytas ir (ar) nustatyti konkrečias Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-89-22-977).

Apie supažindinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Pridedama: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas su planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti ir planuojamos teritorijos riba.


2023-03-31

Informuojame apie parengtą Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:121, plotas 42,7951 ha) Griciūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimą

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir (ar) TPD Nr.: Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:121, plotas 42,7951 ha) Griciūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimas (TPDRIS Nr. K-VT-89-22-1004).

Nagrinėjamos teritorijos aprašymas: apie 42,7951 ha teritorija prie Širvintų g., atitinkanti kvartalo apibrėžimą.

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas Austėjos g. 1 (kadastro Nr. 8905/0001:1051), plotas 0,4325 ha, žemės sklypas Austėjos g. 2 (kadastro Nr. 8905/0001:1246), plotas 0,4164 ha, žemės sklypas Gabijos g. 14 (kadastro Nr. 8905/0001:1083), plotas 0,1588 ha, žemės sklypas Šaltinio g. 51 (kadastro Nr. 8905/0001:1041), plotas 0,5310 ha, žemės sklypas Žemynos g. 1 (kadastro Nr. 8905/0001:1228), plotas 0,1586 ha, žemės sklypas Žemynos g. 2 (kadastro Nr. 8905/0001:1229), plotas 0,2558 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-11-15, Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 9-745 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:121, plotas 42,7951 ha) Griciūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, Širvintų m., tel. Nr. (8 382) 51590, faksas (8 382) 30270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.

Planavimo iniciatorius: juridiniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, juridinio asmens kodas 300622140, buveinės adresas Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, tel. +37067185640, el. p. tadas@regroup.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypų paskirties keisti žemės sklypų naudojimo būdus, sklypų ribas ir nustatyti statybos reglamentus.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: susipažinti su parengtais ir viešinamais sprendiniais galima nuo 2023-04-04 iki 2023-04-20 imtinai iki viešo susirinkimo pabaigos Širvintų rajono savivaldybės patalpose, Vilniaus g. 61, Širvintų m., Jauniūnų seniūnijoje, Jaunimo g. 1, Jauniūnų k., LT-19152 Širvintos. Taip pat susisiekus su rengėju darbo metu bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt – proceso numeris K-VT-89-22-1004.

Viešasis susirinkimas vyks 2023-04-20 16.00 val. Geležinio Vilko 18A, Vilniuje, 3 aukšte, rengėjo patalpose.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys


2023-03-29

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU ŠIRVINTŲ MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ PATIKSLINIMAIS, VADOVAUJANTIS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 37 STRAIPSNIO 3 DALIMI (KAI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAI KEIČIAMI ATSIŽVELGUS Į DERINANČIŲ INSTITUCIJŲ PASTABAS)

 

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, informuojame apie galimybę susipažinti su bendrojo plano sprendinių pakeitimais, atsižvelgus į derinančių institucijų pastabas.

TPD Nr. K-VT-89-19-525.

TPD pavadinimas: Širvintų miesto bendrojo plano keitimas.

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590, faks. (8 382) 30 270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44269 Kaunas, el. p. info@kelprojektas.lt. Projekto vadovė – Gintarė Karpavičienė, tel. +37064909425, el. p. gintare.karpaviciene@kelprojektas.lt.

Planavimo pagrindas: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. 9-509 „Dėl Širvintų miesto bendrojo plano keitimo“.

Planavimo tikslai:

 • sudaryti sąlygas nuolat gerinti socialiai ir ekonomiškai motyvuotą gyvenimo kokybę, palaikyti vidinę miesto plėtrą, skatinti daugiafunkcį žemės naudojimą, siekti socialinės integracijos ir mažinti raidos skirtumus;
 • keisti veiklos reglamentavimą, atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, patikslinti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą, miesto teritorijoje išskirti zonas, už kurių infrastruktūros kūrimą ir įrengimą atsakomybę prisiima plėtotojai, detalizuoti aktualiausių miesto dalių sprendinius tikslesniu masteliu;
 • išsaugoti ir plėsti kraštovaizdžio arealus ir jų ekologinį potencialą, užtikrinant tinkamą jų planavimą, tvarkymą, naudojimą, darnų vystymąsi;
 • zonuoti gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatyti tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus;
 • suformuoti sąlygas pasiekti darnaus judumo tikslus, transporto būdams pirmenybę teikti atsižvelgiant į konkrečią miesto zoną, atitinkamai įvertinti magistralinių gatvių kategorijas, plėsti inžinerinę infrastruktūrą prioritetinėse miesto periferinėse zonose;
 • bendrąjį planą papildyti ilgalaikiais darnaus miesto plėtros kriterijais ir rodikliais;
 • panaikinti Bendrojo plano sprendinių prieštaravimus pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Planavimo uždaviniai:

 • suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinės ir erdvinės plėtros kryptis;
 • patikslinti Bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius, peržiūrėti teritorijos funkcinį zonavimą pagal planuojamą veiklą, optimizuoti planuojamos teritorijos socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;
 • atsižvelgus į demografines tendencijas, patikslinti būsto sektoriaus plėtros teritorijų poreikį, numatyti priemones, ribojančias gyvenamųjų rajonų plėtrą ne prioritetinėse miesto plėtros teritorijose;
 • nustatyti tikslesnius statybos gyvenamosiose teritorijose reglamentus, kad jie būtų tinkamai įgyvendinami;
 • detalizuoti Bendrojo plano sprendinius prioritetinėms naujos plėtros ir esamoms gyvenamosioms teritorijoms identifikuojant jų viešąsias erdves, nustatant jų tankinimo galimybes, užstatymo principus ir parametrus. Numatyti priemones ir išteklius bei valdymo mechanizmą šiems Bendrojo plano sprendiniams įgyvendinti;
 • parengti kompleksiškus sovietinės statybos rajonų atnaujinimo sprendinius;
 • konkretizuoti buvusių pramonės ir sandėliavimo teritorijų konversijos pritaikant kitiems poreikiams reikalavimus;
 • apsvarstyti darbo vietų ir gyvenamųjų teritorijų subalansavimo priemones ir numatyti tvarią miesto plėtrą, taip pat ją užtikrinančius Bendrojo plano sprendinius;
 • tikslinti užstatymo aukštingumo reglamentavimą, nustatant galimą aukštingumą atskiruose kvartaluose, išskiriant foninį aukštingumą bei nurodant vertikalių galimybę ir parametrus;
 • įvertinti prekybos centrų išdėstymą ir jų tipologiją, spręsti plėtros ir realias esamų prekybos centrų įgyvendinimo galimybes;
 • numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
 • peržiūrėti valstybinių miškų schemą nagrinėjamoje teritorijoje ir, nustačius tikslingumą, suplanuoti naudmenų pavertimą į atskiruosius želdynus;
 • patikslinti inžinerinės infrastruktūros bei susisiekimo komunikacijų, socialinės, kultūrinės infrastruktūros, rekreacinės, pramonės, komercinės, gyvenamosios ar kitokios paskirties teritorijų naudojimo ir tvarkymo sprendinius, atsižvelgiant į planuojamus kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius bei šių dienų aktualijas;
 • detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
 • integruoti nagrinėjamoje teritorijoje galiojančių specialiųjų planų sprendinius.

Su pagal derinančių institucijų pastabas pakoreguotais bendrojo plano sprendiniais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, planavimo organizatoriaus Širvintų rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.sirvintos.lt nuo 2023-03-29.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys


2023-03-27

Planuojamas rengti Širvintų miesto teritorijos (plotas apie 8,0 ha), apribotos Upelio, Turgaus (Jaunimo), Plento, Žolynų gatvėmis, detaliojo plano koregavimas

 

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento Širvintų miesto teritorijos (plotas apie 8,0 ha), apribotos Upelio, Turgaus (Jaunimo), Plento, Žolynų gatvėmis, detaliojo plano (TPD registracijos Nr. T00067949), patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 9-510 „Dėl Širvintų miesto teritorijos (plotas apie 8,0 ha), apribotos Upelio, Turgaus (Jaunimo), Plento, Žolynų gatvėmis, detaliojo plano patvirtinimo“ koregavimas.  

Koregavimo planavimo tikslai:

         2.1. pakeisti suformuotų žemės sklypų Nr. TK 16, Nr. BŽ 13 ribas;

         2.2. nustatyti žemės sklypams Nr. TK 16, Nr. BŽ 13 teritorijos naudojimo režimą, statybos reglamentus;

         2.3. numatyti automobilių vietų išdėstymą.

PRIDEDAMA:

 1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymo „Dėl Širvintų miesto teritorijos (plotas apie 8,0 ha), apribotos Upelio, Turgaus (Jaunimo), Plento, Žolynų gatvėmis, detaliojo plano koregavimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.
 2. Planavimo darbų programa.
 3. Planuojama teritorija (schema).

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, esančioje III a., Vilniaus g. 61, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų nuo 2023 m. kovo 27 d. iki 2023 m. balandžio 7 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos,  tel. Nr. 8 382 51 590, el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt). 


2023-03-23

INFORMACIJA

apie pakeistus Žemės sklypo (kad. Nr. 8903/0002:67), esančio Špokiškio k., Gelvonų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano keitimo inicijavimo sutarties pagrindu, sprendinius

(TPD Nr. K-VT-89-22-161)

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi.

Atsižvelgus į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pateiktas pastabas, informuojame apie galimybę susipažinti su detaliojo plano sprendinių pakeitimais.

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, www.sirvintos.lt, tel. (8 382)  51590.

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Planavimo tikslai:

 1. Pakoreguoti esamų žemės sklypų (kad. Nr. 8903/0002:229 ir kad. Nr. 8903/0002:257) statybos reglamentus.
 2. Tikslinti ežero pakrantės apsaugos juostos ir esamo servituto plotą.
 3. Žemės sklypui (kad. Nr. 8903/0002:257) keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą.
 4. Suplanuoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:

Susipažinti su pakeistais detaliojo plano keitimo sprendiniais galima nuo 2023 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-89-22-161) ir Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys


2023-03-16

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU ŠIRVINTŲ MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ PATIKSLINIMAIS, VADOVAUJANTIS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 37 STRAIPSNIO 3 DALIMI (KAI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAI KEIČIAMI ATSIŽVELGUS Į DERINANČIŲ INSTITUCIJŲ PASTABAS).

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, informuojame apie galimybę susipažinti su bendrojo plano sprendinių pakeitimais, atsižvelgus į derinančių institucijų pastabas.

TPD Nr. K-VT-89-19-525.

TPD pavadinimas: Širvintų miesto bendrojo plano keitimas.

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590, faks. (8 382) 30 270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44269, Kaunas, el. p. info@kelprojektas.lt. Projekto vadovė – Gintarė Karpavičienė, tel. +37064909425, el. p. gintare.karpaviciene@kelprojektas.lt.

Planavimo pagrindas: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. 9-509 „Dėl Širvintų miesto bendrojo plano keitimo“.

Planavimo tikslai:

 • sudaryti sąlygas nuolat gerinti socialiai ir ekonomiškai motyvuotą gyvenimo kokybę, palaikyti vidinę miesto plėtrą, skatinti daugiafunkcį žemės naudojimą, siekti socialinės integracijos ir mažinti raidos skirtumus;
 • keisti veiklos reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, patikslinti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą, miesto teritorijoje išskirti zonas, už kurių infrastruktūros kūrimą ir įrengimą atsakomybę prisiima plėtotojai, detalizuoti aktualiausių miesto dalių sprendinius tikslesniu masteliu;
 • išsaugoti ir plėsti kraštovaizdžio arealus ir jų ekologinį potencialą užtikrinant tinkamą jų planavimą, tvarkymą, naudojimą, darnų vystymąsi;
 • zonuoti gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatyti tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus;
 • suformuoti sąlygas pasiekti darnaus judumo tikslus, transporto būdams pirmenybę teikti atsižvelgiant į konkrečią miesto zoną, atitinkamai įvertinti magistralinių gatvių kategorijas, plėsti inžinerinę infrastruktūrą prioritetinėse miesto periferinėse zonose;
 • bendrąjį planą papildyti ilgalaikiais darnaus miesto plėtros kriterijais ir rodikliais;
 • panaikinti Bendrojo plano sprendinių prieštaravimus pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Planavimo uždaviniai:

 • suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinės ir erdvinės plėtros kryptis;
 • patikslinti Bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius, peržiūrėti teritorijos funkcinį zonavimą pagal planuojamą veiklą, optimizuoti planuojamos teritorijos socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;
 • atsižvelgus į demografines tendencijas, patikslinti būsto sektoriaus plėtros teritorijų poreikį, numatyti priemones, ribojančias gyvenamųjų rajonų plėtrą ne prioritetinėse miesto plėtros teritorijose;
 • nustatyti tikslesnius statybos gyvenamosiose teritorijose reglamentus, kad jie būtų tinkamai įgyvendinami;
 • detalizuoti Bendrojo plano sprendinius prioritetinėms naujos plėtros ir esamoms gyvenamosioms teritorijoms identifikuojant jų viešąsias erdves, nustatant jų tankinimo galimybes, užstatymo principus ir parametrus. Numatyti priemones ir išteklius bei valdymo mechanizmą šiems Bendrojo plano sprendiniams įgyvendinti;
 • parengti kompleksiškus sovietinės statybos rajonų atnaujinimo sprendinius;
 • konkretizuoti buvusių pramonės ir sandėliavimo teritorijų konversijos pritaikant kitiems poreikiams reikalavimus;
 • apsvarstyti darbo vietų ir gyvenamųjų teritorijų subalansavimo priemones ir numatyti tvarią miesto plėtrą, taip pat ją užtikrinančius Bendrojo plano sprendinius;
 • tikslinti užstatymo aukštingumo reglamentavimą, nustatant galimą aukštingumą atskiruose kvartaluose, išskiriant foninį aukštingumą bei nurodant vertikalių galimybę ir parametrus;
 • įvertinti prekybos centrų išdėstymą ir jų tipologiją, spręsti plėtros ir realias esamų prekybos centrų įgyvendinimo galimybes;
 • numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
 • peržiūrėti valstybinių miškų schemą nagrinėjamoje teritorijoje ir, nustačius tikslingumą, suplanuoti naudmenų pavertimą į atskiruosius želdynus;
 • patikslinti inžinerinės infrastruktūros bei susisiekimo komunikacijų, socialinės, kultūrinės infrastruktūros, rekreacinės, pramonės, komercinės, gyvenamosios ar kitokios paskirties teritorijų naudojimo ir tvarkymo sprendinius atsižvelgiant į planuojamus kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius bei šių dienų aktualijas;
 • detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
 • integruoti nagrinėjamoje teritorijoje galiojančių specialiųjų planų sprendinius.

Su pagal derinančių institucijų pastabas pakoreguotais bendrojo plano sprendiniais susipažinti galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, planavimo organizatoriaus Širvintų rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.sirvintos.lt nuo 2023-03-16.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys


2023-03-13

Planuojama rengti žemės sklypo (kad. Nr. 8950/0002:72) Zibalų k., Zibalų sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą

 

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento žemės sklypo (kad. Nr. 8950/0002:72) Zibalų k., Zibalų sen sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą.

Žemės sklypo (kad. Nr. 8950/0002:72) Zibalų k., Zibalų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo planavimo tikslai:

 1. padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 8950/0002:72) į mažesnius žemės sklypus nekeičiant bendro žemės sklypo ploto;
 2. pakeisti suformuotų žemės sklypų žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijų, komercinės paskirties objektų teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdus;
 3. naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimus bei statybos reglamentus;
 4. suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, susisiekimo infrastruktūrą;
 5. numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones esamų želdynų apsaugai ir naudojimui.

PRIDEDAMA:

 1. 2023 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 9-161 „Dėl pritarimo žemės sklypo (kad. Nr. 8950/0002:72) Zibalų k., Zibalų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 8950/0002:72) Zibalų k., Zibalų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.
 3. Žemės sklypo (kad. Nr. 8950/0002:72) Zibalų k., Zibalų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo planavimo darbų programa.
 4. Planuojamos teritorijos preliminari schema.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės pastato III a. esančioje skelbimų lentoje, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. kovo 13 d. iki kovo 24 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. Nr. 8 382 51 590, el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).


2023-03-08

INFORMACIJA

apie pakeistus Žemės sklypų (kad. Nr. 8975/0001:137, 8975/0001:314, 8975/0001:735) Meldų g. 12, 12A, Nečionių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano sprendinius (TPD Nr. K-VT-89-22-581)

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi.

Atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas, gautas telefonu, pakeisti detaliojo plano sprendiniai.

Gautos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pastabos, išdėstytos 2023-02-15 rašte Nr. 2D-2854:

Pastaba Nr. 1:

Teritorijų planavimo įstatymo (toliau –TPĮ) 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teritorijų planavimo dokumentų (toliau – TPD) taikymo ir jų tarpusavio sąveikos organizacinė struktūra veikia, vadovaujantis šiuo įstatymu ir kitais teisės aktais. Kiekvienas žemesnio teritorijų planavimo lygmuo privalo vadovautis aukštesnio teritorijų planavimo lygmens patvirtintais TPD sprendiniais juos detalizuojant.

TPĮ 50 straipsnyje nustatyta, kad pagal šio įstatymo reikalavimus rengiami nauji TPD turi neprieštarauti galiojantiems aukštesnio lygmens TPD ir privalo įvertinti galiojančių TPD sprendinius.

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. Nr. D1-8, (toliau – Taisyklės) 325 punkte nustatyta, kad detaliųjų planų sprendiniai negali prieštarauti aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo TPD sprendiniams, įstatymams ir kitiems teisės aktams, <...> darantiems įtaką detaliojo plano sprendiniams.

Širvintų rajono savivaldybės administracijos 2022-07-08 išduotų teritorijos planavimo sąlygų Nr. REG232094 6 punkte nurodyti planuojamai teritorijai taikomas aukštesnio lygmens TPD – Širvintų rajono  savivaldybės teritorijos bendrasis planas (toliau – BP) (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento registre (toliau – registras) dokumento registracijos Nr. T00002871), Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas (toliau – Kraštovaizdžio SP) (registre dokumento registracijos Nr. T00075000).

Detaliuoju planu planuojama teritorija pagal BP sprendinius patenka į rekreacines teritorijas, kuriose numatytos R1 pažymėtos aktyvios ir pasyvios rekreacijos teritorijos, bet ir R2 pažymėtos viešo naudojimo paplūdimių teritorijos. Pagal Kraštovaizdžio SP sprendinius, detaliojo plano sprendiniai patenka į EKK 1.2 ir RGK 3.2 zonas. Kraštovaizdžio tipo indeksui EKK1.2 nustatytas atkuriančios apsaugos kraštovaizdžio tipas bei nurodytos papildomos nuostatos, kad nauji statiniai gali būti statomi esamų sodybų ribose. Naujos sodybos gali būti kuriamos tik turint ūkininko pažymėjimą ir užregistravus ūkį bei vykdant kitas sąlygas, nustatytas Ūkininko ūkio įstatymu (aktuali redakcija), bei kitus teisės aktus. Prašome pagrįsti detaliojo plano sprendinių atitiktį BP ir Kraštovaizdžio SP.

Į pastabą Nr. 1 atsižvelgta:

Detaliojo plano aiškinamojo rašto 1.1. skyrius papildytas ištrauka iš Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano ir 1998 m. birželio 9 d. LR Širvintų rajono valdybos sprendimo „Dėl visuomenės poreikiams naudojamų paplūdimių kaimo vietovėse patvirtinimo“ priedu. Pateikti aprašymai ir paaiškinimai.

Pastaba Nr. 2:

TPĮ 2 straipsnio 10 dalis apibrėžia, kad kvartalas – gyvenamosios vietovės urbanizuotos ar urbanizuojamos teritorijos struktūros elementas, kurį mažiausiai iš trijų pusių riboja inžinerinių komunikacijų koridoriai ar natūralūs barjerai – žemės reljefo formos, vandens telkiniai, želdiniai, antropogeniniai komponentai ir kt. TPĮ 17 straipsnio 5 dalis nurodo, kad naujai rengiamų detaliųjų planų objektai yra: esamos arba naujai planuojamos miestų ir miestelių dalys, jų kvartalai bei esamos arba naujai planuojamos kaimų kompaktiškai užstatytos teritorijos, jų kvartalai.

Aiškinamajame rašte trūksta informacijos, kaip planuojama teritorija atitinka kvartalo sąvoką.

Į pastabą Nr. 2 atsižvelgta:

Detaliojo plano aiškinamojo rašto 1.1. skyrius papildytas skiltimi „Planuojama teritorija“, kurioje pateiktas aprašymas, kaip planuojama teritorija atitinka kvartalo sąvoką.

Pastaba Nr. 3:

TPĮ 17 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad detalieji planai rengiami, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus, savivaldybės lygmens ir (ar) vietovės lygmens, jeigu jie parengti, bendruosiuose planuose nustatytoms urbanizuotoms ir urbanizuojamoms teritorijoms, kai numatomas teritorijos vystymas, o numatomiems sprendiniams nepakanka esamos ir (ar) suprojektuotos inžinerinės ir (ar) socialinės savivaldybės infrastruktūros ir ją reikia planuoti.

Vadovaujantis TPĮ 18 straipsnio 3 dalies nuostatomis, TPDRIS pateiktos planavimo darbų programos (dokumento registracijos REG23277) 7 punkto ketvirtame papunktyje nurodoma suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą bei susisiekimo infrastruktūrą.

Detaliojo plano sprendiniuose numatomi vietiniai vandentiekio ir nuotekų tinklai. Aiškinamajame rašte trūksta informacijos, kaip formuojama optimali urbanistinė struktūra bei optimalūs inžinerinių komunikacijų koridorių tinklai ir kaip planuojama inžinerinė ir (ar) socialinė savivaldybės infrastruktūra. Prašome pagrįsti detaliojo plano sprendinių atitiktį minėtai TPĮ 17 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatai.

Į pastabą Nr. 3 atsižvelgta:

Papildytas detaliojo plano aiškinamojo rašto 1.2. skyrius.

Pastaba Nr. 4:

Teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacija, patvirtinta Aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 (toliau – Specifikacija) nustato kompleksinio ir specialiojo TPD sprendinių erdvinių duomenų (toliau – TPD erdviniai duomenys), teikiamų į TPDRIS ir registrą, turinį, juos sudarančių erdvinių objektų kodavimą ir grupavimą, privalomus ir rekomenduojamus šių objektų atributus, jų klasifikavimo principus, TPD erdvinių duomenų struktūrą ir jų sudarymo principus. TPDRIS teikiami dviejų tipų (vektoriniai ir rastriniai) TPD erdviniai duomenys 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94: vektoriniai TPD erdviniai duomenys perduodami duomenų formato byla, skirta geometrijai ir susietai atributikai saugoti arba kompiuterinio projektavimo programų dvejetainiu duomenų formatu, skirtu vektoriniams duomenims ir tekstinei informacijai saugoti, rastriniai duomenys perduodami tiff duomenų formato bylomis. Rastriniai vaizdai formuojami taikant 200 dpi rezoliuciją.

Taisyklių 2 priede nustatyta, kad, kai detaliajame plane nustatomas teritorijos naudojimo tipas, pagrindiniame brėžinyje jis žymimas Specifikacijoje nurodomu erdvinio objekto kodu ir spalva, galimi žemės naudojimo būdai – tik erdvinio objekto kodu, teritorijos naudojimo reglamentų aprašomojoje lentelėje pateikiant kiekvieną žemės naudojimo būdą atitinkančius teritorijos naudojimo reglamentus.

Kai detaliajame plane nustatomi konkretūs žemės sklypo ar jo dalies naudojimo būdai, pagrindiniame brėžinyje jie žymimi Specifikacijoje nurodomu erdvinio objekto kodu ir spalva, o pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – tik erdvinio objekto kodu teritorijos naudojimo reglamentų aprašomojoje lentelėje.

Kai detaliajame plane (ar savivaldybės dalies bendrajame plane, rengiamame masteliu M 1:2000) nustatomas teritorijos naudojimo tipas ir nurodomi keli galimi žemės sklypo ar jo dalies žemės naudojimo būdai, pirmuoju įrašytas žemės sklypo naudojimo būdas yra prioritetinis, pagal jį nustatomas konkretus žemės sklypo ar jo dalies žemės naudojimo būdas tvirtinant detalųjį planą (ar savivaldybės dalies bendrąjį planą, rengiamą masteliu M 1:2000), kitais detaliajame plane (ar savivaldybės dalies bendrajame plane, rengiamame masteliu M 1:2000) pagal teritorijos naudojimo tipą nurodytais žemės naudojimo būdais žemės sklypo ar jo dalies žemės naudojimo būdai keičiami savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, Vyriausybės nustatyta tvarka informuojant visuomenę.

Atkreiptinas dėmesys, kad detaliojo plano pagrindinio brėžinio ir aiškinamojo rašto reglamentų aprašomojoje lentelėje atskira skiltimi pirmuoju nurodomas prioritetinis žemės sklypo naudojimo būdas bei nustatyti naudojimo reglamentai. Kitas žemės sklypo naudojimo būdas bei jo reglamentai aprašomi atskiroje skiltyje, nurodant pastabą, kad pagal teritorijos naudojimo tipą nurodytais žemės naudojimo būdais žemės sklypo ar jo dalies žemės naudojimo būdai keičiami savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, Vyriausybės nustatyta tvarka informuojant visuomenę. Prašome patikslinti detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje ir aiškinamajame rašte teritorijos naudojimo reglamentų aprašomąją lentelę skiltimis, kuriose nurodomi atskiri  žemės sklypo naudojimo būdai bei jų naudojimo reglamentai.

Į pastabą Nr. 4 atsižvelgta:

Papildyta pagrindinio brėžinio teritorijos naudojimo reglamentų aprašomoji lentele ir aiškinamojo rašto 1.2. skyrius.

Pastaba Nr. 5:

TPD derinimo tvarka ir Teritorijų planavimo komisijos (toliau – komisija) sudėtis nustatyta TPĮ 26 straipsnyje. Minėto straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad derinimo procedūros atliekamos ir sprendimai derinti kompleksinio TPD ar jo nederinti paskelbiami TPDRIS.

Remiantis TPĮ 26 straipsnio 5 dalies nuostata, konkretaus TPD derinimo atveju komisijos pirmininkas, pasinaudodamas TPDRIS, kitą darbo dieną po planavimo organizatoriaus prašymo derinti TPD pateikimo dienos paskelbia komisijos nariams apie pateiktą derinti TPD. Vadovaujantis to paties straipsnio 8 dalimi, kompleksinio TPD yra suderintas, jeigu jam pritaria komisijos nariai.

Taisyklių 272 punkte nustatyta, kad prieš pradėdamas rengti detalųjį planą, planavimo organizatorius ar jo įgaliotas savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas atliekantis savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas parengia planavimo sąlygas ir kreipiasi į Taisyklėse nurodytas institucijas, prašydamas išduoti planavimo sąlygas pagal Teritorijos planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262. Planavimo organizatorius 2022-07-12 pateikė prašymą išduoti planavimo sąlygas (TPDRIS dokumento Nr. REG232335) į UAB „Širvintų vandenys“, tačiau minėta institucija neišdavė planavimo sąlygų per TPĮ 30 straipsnio 5 dalyje ir Taisyklių 17 punkte nustatytą 10 darbo dienų laikotarpį (pranešimas apie teritorijos planavimo sąlygų neišdavimą laiku 2022-07-13 (TPDRIS dokumento Nr. REG232335).

Vadovaujantis TPĮ 26 straipsnio 4 dalimi, UAB „Širvintų vandenys“, kaip planavimo sąlygas išdavusi (turėjusi išduoti) institucija – privalomas komisijos narys, privalėjo dalyvauti TPD derinime. Patikrinus TPDRIS duomenis, nustatyta, kad komisijos pirmininkas, gavęs prašymą suderinti TPD, į TPD derintojų sąrašą UAB „Širvintų vandenys“ atstovų neįtraukė. Atsižvelgdami į tai, prašome detaliojo plano sprendinius suderinti TPĮ 26 straipsnio 4 dalies nustatyta tvarka.

Į pastabą Nr. 5 atsižvelgta:

TPDRIS pateikiamas UAB „Širvintų vandenys“ derinimas.

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, www.sirvintos.lt, tel. (8 382) 51 590.

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Planavimo tikslai:

 • sujungti esamus žemės sklypus (kad. Nr. 8975/0001:137, 8975/0001:314, 8975/0001:735) į vieną ir padalinti į mažesnius žemės sklypus;
 • pakeisti suformuotų žemės sklypų žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijų naudojimo būdą;
 • naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimus bei statybos reglamentus;
 • suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą bei susisiekimo infrastruktūrą;
 • numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 • patikslinti Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytų (jeigu ne – numatyti) miškų ir valstybinės reikšmės miškų plotų, atskirųjų želdynų, bendrojo naudojimo teritorijų ribas;
 • numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamus apsaugoti ir naudoti.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:

Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2023 m. kovo 8 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-89-22-581) ir Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje Administracija>Veikla>Veiklos sritys>Architektūra ir kraštotvarkos planavimas> Informacija apie teritorijų planavimą: https://sirvintos.lt/lt/architektura-ir-krastotvarkos-planavimas/informacija-apie-teritoriju-planavima/2023-metai/3499.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys


2023-02-02

Planuojama rengti žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:116) Diržioniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą

 

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 8905/0001:116) DIRŽIONIŠKIŲ K., JAUNIŪNŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ.

Žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:116) Diržioniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo planavimo tikslai:

 1. padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 8905/0001:116) į mažesnius žemės sklypus, nekeičiant bendro žemės sklypo ploto;
 2. pakeisti suformuotų žemės sklypų žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijų, komercinės paskirties objektų teritorijų ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdus;
 3. naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimus bei statybos reglamentus;
 4. įvertinus susiklosčiusią situaciją, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, susisiekimo infrastruktūrą;
 5. numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 6. numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones esamų želdynų apsaugai ir naudojimui.

PRIDEDAMA:

 1. 2023 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. 9-18 „Dėl pritarimo žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:116) Diržioniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:116) Diržioniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.
 3. Žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:116) Diržioniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo planavimo darbų  programa.
 4. Planuojamos teritorijos preliminari schema.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės pastate III a. skelbimų lentoje, Vilniaus g. 61,  LT-19120, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. vasario 2 d. iki vasario 15 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. Nr. 8 382 51 590, el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).


2023-01-27

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS 

 

SKELBIMAS

APIE PARENGTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL ŽEMĖS SKLYPO KAIMO PLĖTROS

ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8975/0003:0107), esančio Bakaniškių vs., Alionių sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais bei pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje https://www.zpdris.lt (paslaugos Nr. KPZP-116653) arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.


2023-01-26

INFORMACIJA

apie pakeistus Žemės sklypų (kad. Nr. 8975/0001:137, 8975/0001:314, 8975/0001:735) Meldų g. 12, 12A, Nečionių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano sprendinius (TPD Nr. K-VT-89-22-581)

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi.

Atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas, gautas telefonu, pakeisti detaliojo plano sprendiniai.

Gautos Teritorijų planavimo komisijos nario (Aplinkos apsaugos agentūros) pastabos telefonu:

 1. Aiškinamajame rašte plačiau aprašyti bendrojo plano sprendinius.

Į pastabas atsižvelgta:

 1. Detaliojo plano aiškinamojo rašto 1.1. skyrius papildytas platesniu Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių planuojamoje teritorijoje aprašymu. Pridėta bendrojo plano reglamentų lentelės ištrauka.

Gautos Teritorijų planavimo komisijos nario (Akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos) pastabos telefonu:

 1. Pagrindiniame brėžinyje patikslinti projektuojamo elektros kabelio E1 vietą ties nuovaža nuo rajoninio kelio Nr. 4314 Paširvintys–Alionys I (Meldų g.) į planuojamą sklypą Nr. 18.

Į pastabas atsižvelgta:

 1. Patikslintas detaliojo plano pagrindinis brėžinys, panaikinta projektuojamo elektros kabelio E1 atkarpa nuo rajoninio kelio Nr. 4314 Paširvintys–Alionys I (Meldų g.) iki artimiausios projektuojamos KAS.

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, www.sirvintos.lt, tel. (8 382) 51 590.

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Planavimo tikslai:

 • sujungti esamus žemės sklypus (kad. Nr. 8975/0001:137, 8975/0001:314, 8975/0001:735) į vieną ir padalinti į mažesnius žemės sklypus;
 • pakeisti suformuotų žemės sklypų žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijų naudojimo būdą;
 • naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimus bei statybos reglamentus;
 • suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą bei susisiekimo infrastruktūrą;
 • numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 • patikslinti Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytų (jeigu ne – numatyti) miškų ir valstybinės reikšmės miškų plotų, atskirųjų želdynų, bendrojo naudojimo teritorijų ribas;
 • numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamus apsaugoti ir naudoti.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:

Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2023 m. sausio 26 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-89-22-581) ir Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje Administracija > Veikla > Veiklos sritys > Architektūra ir kraštotvarkos planavimas > Informacija apie teritorijų planavimą: https://sirvintos.lt/lt/architektura-ir-krastotvarkos-planavimas/informacija-apie-teritoriju-planavima/2023-metai/3499.

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas


2023-01-18

INFORMACIJA

apie pradedamą rengti Žemės sklypų (kad. Nr. 8970/0002:149, 8970/0002:269, 8970/0002:307) Užušilių g. 9, 9A, 15A, Vileikiškių k., Musninkų sen., Širvintų r. sav. detalųjį planą

(TPD Nr. K-VT-89-22-981)

 

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, Širvintų m., tel. Nr. (8 382) 51590, faksas (8 382) 30270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Planavimo tikslai:

 1. Sujungti esamus žemės sklypus (kad. Nr. 8970/0002:149, 8970/0002:269, 8970/0002:307) į vieną ir padalinti į mažesnius žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo.
 2. Naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimus bei statybos reglamentus.
 3. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, susisiekimo infrastruktūrą.
 4. Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 5. Numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamus apsaugoti ir naudoti.
 6. Numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-89-22-981).

Apie supažindinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Savivaldybės įsakymas


2023-01-18

Pradedamas rengti Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:121, plotas 42,7951 ha) Griciūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir (ar) TPD Nr.: Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:121, plotas 42,7951 ha) Griciūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimas (TPDRIS Nr. K-VT-89-22-1004).

Nagrinėjamos teritorijos aprašymas: apie 42,7951 ha teritorija prie Širvintų g., atitinkanti kvartalo apibrėžimą.

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas Austėjos g. 1 (kadastro Nr. 8905/0001:1051), plotas 0,4325 ha, žemės sklypas Austėjos g. 2 (kadastro Nr. 8905/0001:1246), plotas 0,4164 ha, žemės sklypas Gabijos g. 14 (kadastro Nr. 8905/0001:1083), plotas 0,1588 ha, žemės sklypas Šaltinio g. 51 (kadastro Nr. 8905/0001:1041), plotas 0,5310 ha, žemės sklypas Žemynos g. 1 (kadastro Nr. 8905/0001:1228), plotas 0,1586 ha, žemės sklypas Žemynos g. 2 (kadastro Nr. 8905/0001:1229), plotas 0,2558 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-11-15 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 9-745 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:121, plotas 42,7951 ha) Griciūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, Širvintų m., tel. Nr. (8 382) 51590, faksas (8 382) 30270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.

Planavimo iniciatorius: juridiniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, juridinio asmens kodas 300622140, buveinės adresas Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, tel. +37067185640, el. p.: tadas@regroup.lt .

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypų paskirties keisti žemės sklypų naudojimo būdus, sklypų ribas ir nustatyti statybos reglamentus.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.


2023-01-18

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU ŠIRVINTŲ MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ PATIKSLINIMAIS, VADOVAUJANTIS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 37 STRAIPSNIO 3 DALIMI (KAI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAI KEIČIAMI ATSIŽVELGUS Į PRIIMTUS VISUOMENĖS PASIŪLYMUS, APIE KURIUOS BUVO VIEŠAI INFORMUOTA)

 

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, informuojame apie galimybę susipažinti su bendrojo plano sprendinių pakeitimus, atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo informuota viešo susirinkimo metu.

TPD Nr. K-VT-89-19-525.

TPD pavadinimas: Širvintų miesto bendrojo plano keitimas.

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590, faks. (8 382) 30 270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44269, Kaunas, el. p.: info@kelprojektas.lt. Projekto vadovė – Gintarė Karpavičienė, tel. +37064909425, el. p. gintare.karpaviciene@kelprojektas.lt.

Planavimo pagrindas: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. 9-509 „Dėl Širvintų miesto bendrojo plano keitimo“.

Planavimo tikslai:

 • sudaryti sąlygas nuolat gerinti socialiai ir ekonomiškai motyvuotą gyvenimo kokybę, palaikyti vidinę miesto plėtrą, skatinti daugiafunkcį žemės naudojimą, siekti socialinės integracijos ir mažinti raidos skirtumus;
 • keisti veiklos reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, patikslinti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą, miesto teritorijoje išskirti zonas, už kurių infrastruktūros kūrimą ir įrengimą atsakomybę prisiima plėtotojai, detalizuoti aktualiausių miesto dalių sprendinius tikslesniu masteliu;
 • išsaugoti ir plėsti kraštovaizdžio arealus ir jų ekologinį potencialą užtikrinant tinkamą jų planavimą, tvarkymą, naudojimą, darnų vystymąsi;
 • zonuoti gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatyti tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus;
 • suformuoti sąlygas pasiekti darnaus judumo tikslus, transporto būdams pirmenybę teikti atsižvelgiant į konkrečią miesto zoną, atitinkamai įvertinti magistralinių gatvių kategorijas, plėsti inžinerinę infrastruktūrą prioritetinėse miesto periferinėse zonose;
 • bendrąjį planą papildyti ilgalaikiais darnaus miesto plėtros kriterijais ir rodikliais;
 • panaikinti Bendrojo plano sprendinių prieštaravimus pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Planavimo uždaviniai:

 • suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinės ir erdvinės plėtros kryptis;
 • patikslinti Bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius, peržiūrėti teritorijos funkcinį zonavimą pagal planuojamą veiklą, optimizuoti planuojamos teritorijos socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;
 • atsižvelgus į demografines tendencijas, patikslinti būsto sektoriaus plėtros teritorijų poreikį, numatyti priemones, ribojančias gyvenamųjų rajonų plėtrą ne prioritetinėse miesto plėtros teritorijose;
 • nustatyti tikslesnius statybos gyvenamosiose teritorijose reglamentus, kad jie būtų tinkamai įgyvendinami;
 • detalizuoti Bendrojo plano sprendinius prioritetinėms naujos plėtros ir esamoms gyvenamosioms teritorijoms identifikuojant jų viešąsias erdves, nustatant jų tankinimo galimybes, užstatymo principus ir parametrus. Numatyti priemones ir išteklius bei valdymo mechanizmą šiems Bendrojo plano sprendiniams įgyvendinti;
 • parengti kompleksiškus sovietinės statybos rajonų atnaujinimo sprendinius;
 • konkretizuoti buvusių pramonės ir sandėliavimo teritorijų konversijos pritaikant kitiems poreikiams reikalavimus;
 • apsvarstyti darbo vietų ir gyvenamųjų teritorijų subalansavimo priemones ir numatyti tvarią miesto plėtrą, taip pat ją užtikrinančius Bendrojo plano sprendinius;
 • tikslinti užstatymo aukštingumo reglamentavimą, nustatant galimą aukštingumą atskiruose kvartaluose, išskiriant foninį aukštingumą bei nurodant vertikalių galimybę ir parametrus;
 • įvertinti prekybos centrų išdėstymą ir jų tipologiją, spręsti plėtros ir realias esamų prekybos centrų įgyvendinimo galimybes;
 • numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
 • peržiūrėti valstybinių miškų schemą nagrinėjamoje teritorijoje ir, nustačius tikslingumą, suplanuoti naudmenų pavertimą į atskiruosius želdynus;
 • patikslinti inžinerinės infrastruktūros bei susisiekimo komunikacijų, socialinės, kultūrinės infrastruktūros, rekreacinės, pramonės, komercinės, gyvenamosios ar kitokios paskirties teritorijų naudojimo ir tvarkymo sprendinius atsižvelgiant į planuojamus kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius bei šių dienų aktualijas;
 • detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
 • integruoti nagrinėjamoje teritorijoje galiojančių specialiųjų planų sprendinius.

Su pagal priimtus (ir aptartus viešo susirinkimo metu) visuomenės pasiūlymus pakoreguotais bendrojo plano sprendiniais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt; planavimo organizatoriaus Širvintų rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.sirvintos.lt nuo 2023-01-18 d.

Širvintų miesto bendrojo plano keitimo aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys


2023-01-11

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS 

 

SKELBIMAS

APIE PARENGTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL ŽEMĖS SKLYPO KAIMO PLĖTROS

ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8935/0001:0345), esančio Maskoliškių k., Gelvonų sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais bei pateikti pasiūlymus galima iki 2023-01-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje https://www.zpdris.lt (paslaugos Nr. KPZP-115706) arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.


2023-01-10

INFORMACIJA

apie pakeistus žemės sklypo (kad. Nr. 8903/0002:67) Špokiškio k., Gelvonų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano keitimo inicijavimo sutarties pagrindu sprendinius

(TPD Nr. K-VT-89-22-161)

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi.

Atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas REG257282 (Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamento 2023-01-02 raštas Nr. (30-2)-A4E-3), REG257675 (Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos) pakeisti detaliojo plano keitimo sprendiniai.

Gautos Teritorijų planavimo komisijos nario pastabos REG257282:

 1. Prašome Pagrindiniame brėžinyje aiškiau pažymėti vandens telkinio apsaugos juostą (toliau – juosta), nes dalyje teritorijos juosta atidedama nuo pakrantės šlaito briaunos, o kitoje dalyje – nuo kranto linijos. Sutartiniuose žymėjimuose klaidinančiai nurodoma, kad juosta – 10 m ir pažymėta nuo vandens telkinio kranto linijos.

Į pastabą atsižvelgta: 1. Pagrindiniame brėžinyje nuo pakrantės šlaito briaunos ir nuo kranto linijos pažymėti atstumai (10,00) iki paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos ir Sutartinių žymėjimų lentelės 10-oje eilutėje panaikintas užrašas „10 m“ nurodant „Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)“.

Pastaba:

 1. Prašome išnagrinėti, kaip bus tvarkomas išvalytas vanduo iš nuotekų valymo įrenginių sklype Nr. 3. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 6 punktu draudžiama nuotekas išleisti tiesiai į ežerus ir į juos įtekančias upes mažesniu kaip 500 m atstumu iki ežero.

Į pastabą atsižvelgta: 1. Pakoreguotas aiškinamojo rašto 1.4. skyrius. Pirma pastraipa papildyta dviem sakiniais „Žemės sklype Nr. 3 buitinėms nuotekoms projektuojami vietiniai nuotekų valymo įrenginiai su filtracija į gruntą. Jei techninio projekto stadijoje atlikus geologinius tyrimus išaiškės, kad nuotekų išleidimui yra netinkamas gruntas ar negalima įgyvendinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklių patvirtinimo“ reikalavimų, tuomet siūloma įrengti nuotekų kaupimo rezervuarus, iš kurių nuotekos bus išvežamos į nuotekų valymo įrenginius pagal pastatų savininkų sudarytą atskirą sutartį su nuotekų išvežimo paslaugas teikiančia įmone.“

Gautos Teritorijų planavimo komisijos nario pastabos REG257675:

 1. Tikslinti užstatymo intensyvumą – planuojamas tankis 10 %, aukštis 8,5 m, aukštų skaičius – vienas aukštas su mansarda. Įvertinus nustatomus reglamentus, intensyvumas negali būti 0,4.

Į pastabą atsižvelgta: 1. Pagrindiniame brėžinyje užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio tankis sklypams Nr. 1, 2, 3, 4 pataisytas iš 0,4 į 0,2.

 1. Aiškinamojo rašto 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. ir 1.2.4. skyriuose pakoreguotas leistinas užstatymo intensyvumo indeksas iš 0,4 į 0,2.

Pastaba:

 1. Sklypų fotofiksacijose pateikti planuojamų pastatų tūrius, įvertinant vizualinį poveikį Kultūros vertybių registre įregistruoto nekilnojamojo kultūros paveldo komplekso Totoriškio piliakalniui su gyvenviete (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 24563) vertingosioms savybėms.

Į pastabą atsižvelgta: 1. Papildytas aiškinamojo rašto 1.7. skyrius papildomai pridedant Paveikslą 13.

Gautos Teritorijų planavimo komisijos nario (Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos) pastabos telefonu:

Tikslinti užstatymo intensyvumą, nes negali būti 0,2. Nurodyti 0,15.

Į pastabą atsižvelgta: 1. Pagrindiniame brėžinyje užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio tankis sklypams Nr. 1, 2, 3, 4 pataisytas iš 0,2 į 0,15.

 1. Aiškinamojo rašto 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. ir 1.2.4. skyriuose pakoreguotas leistinas užstatymo intensyvumo indeksas iš 0,2 į 0,15.

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, www.sirvintos.lt, tel. (8 382)  51590.

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Planavimo tikslai:

 1. Pakoreguoti esamų žemės sklypų (kad. Nr. 8903/0002:229 ir kad. Nr. 8903/0002:257) statybos reglamentus.
 2. Tikslinti ežero pakrantės apsaugos juostos ir esamo servituto plotą.
 3. Žemės sklypui (kad. Nr. 8903/0002:257) keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą.
 4. Suplanuoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:

Susipažinti su pakeistais detaliojo plano keitimo sprendiniais galima nuo 2023 m. sausio 5 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-89-22-161) ir Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje Administracija> Veikla> Veiklos sritys> Architektūra ir kraštotvarkos planavimas> Informacija apie teritorijų planavimą: https://sirvintos.lt/lt/architektura-ir-krastotvarkos-planavimas/informacija-apie-teritoriju-planavima/.

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas