Pradžia

Širvintų krašto nominacija „Metų geradarys“

„Metų geradario“ nominacija įsteigta 2016-11-07 Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 9-854.

Širvintų krašto nominacijos „Metų geradarys“ nuostatai

Nominacija „Metų geradarys“ suteikiama už ypatingus nuopelnus Širvintų rajonui konkrečiais kalendoriniais metais:

  • už aktyvią visuomeninę veiklą, bendruomeniškumo puoselėjimą ir skatinimą;
  • už labdaringą veiklą, paramą, finansinę pagalbą Širvintų krašto švietimui ir mokslui, verslui, kultūrai ir menui, sportui, aplinkosaugai, infrastruktūrai ir kitoms sritims;
  • už savanorišką veiklą, pilietiškumo ugdymą;
  • už krašto gražinimo, puoselėjimo, populiarinimo idėjas, iniciatyvas ir jų įgyvendinimą;                  
  • už krašto garsinimą šalyje, užsienyje.

Pirmą kartą „Metų geradario“ nominacija įteikta 2016 m. gruodžio 15 d. Širvintų rajono savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės inicijuotos paramos-labdaros akcijos „Dalinkimės širdžių šiluma“ šventinio renginio metu.

2016 m. Širvintų krašto geradario vardas suteiktas Nijolei Didžiokienei.


2017 m. „Metų geradario“ nominacija įteikta 2017 m. gruodžio 15 d. paramos-labdaros akcijos „Dalinkimės širdžių šiluma“ šventinio renginio metu.

2017 m. Širvintų krašto geradario vardas suteiktas Vidai ir Vytautui Matuliams


2018 m. „Metų geradario“ nominacija įteikta 2018 m. gruodžio 14 d. paramos-labdaros akcijos „Dalinkimės širdžių šiluma“ šventinio renginio metu.

2018 m. Širvintų krašto geradario vardas suteiktas Lidai ir Augenijui Baravykams.

 


2019 m. „Metų geradario“ nominacija įteikta 2019 m. gruodžio 13 d. paramos-labdaros akcijos „Dalinkimės širdžių šiluma“ šventinio renginio metu.

2019 m. Širvintų krašto geradario vardas suteiktas Vytautui Stundžiai.


2021 ir 2022 m. „Metų geradario“ nominacijos įteiktos 2023 m. vasario 13 d. paramos-labdaros akcijos „Dalinkimės širdžių šiluma“ šventinio renginio metu.

2021 m. Širvintų krašto geradario vardas suteiktas Suzanai ir Grachikui Simonyan.

2022 m. Širvintų krašto geradario vardas suteiktas Eidminui Kasparevičiui ir žmonai Linai.

 


2023 m. „Metų geradario“ nominacija įteikta 2024 m. kovo 15 d. paramos-labdaros akcijos „Dalinkimės širdžių šiluma“ šventinio renginio metu.

2023 m. Širvintų krašto geradario vardas suteiktas Stasei ir Romui Pavasariams.