Pradžia

Širvintų krašto nominacija „Metų geradarys“

„Metų geradario“ nominacija įsteigta 2016-11-07 Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 9-854.

Širvintų krašto nominacijos „Metų geradarys“ nuostatai

Nominacija „Metų geradarys“ suteikiama už ypatingus nuopelnus Širvintų rajonui konkrečiais kalendoriniais metais:

  • Už aktyvią visuomeninę veiklą, bendruomeniškumo puoselėjimą ir skatinimą;
  • Už labdaringą veiklą, paramą, finansinę pagalbą Širvintų krašto švietimui ir mokslui, verslui, kultūrai ir menui, sportui, aplinkosaugai, infrastruktūrai ir kitoms sritims;
  • Už savanorišką veiklą, pilietiškumo ugdymą;
  • Už krašto gražinimo, puoselėjimo, populiarinimo idėjas, iniciatyvas ir jų įgyvendinimą;                  
  • Už krašto garsinimą šalyje, užsienyje.

Pirmą kartą „Metų geradario“ nominacija įteikta 2016 m. gruodžio 15 d. Širvintų rajono savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės inicijuotos paramos-labdaros akcijos „Dalinkimės širdžių šiluma“ šventinio renginio metu.

2016 metų Širvintų krašto geradarė - Nijolė Didžiokienė.

 

 


2017 m. „Metų geradario“ nominacija įteikta 2017 m. gruodžio 15 d. paramos-labdaros akcijos „Dalinkimės širdžių šiluma“ šventinio renginio metu.

2017 m. Širvintų krašto geradario vardas suteiktas Vidai ir Vytautui Matuliams.