Pradžia

2014 metai

2014-12-19

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 76-3824) 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis bei atsižvelgiant į UAB “Raistenis” 2014-12-17 d. prašymą Nr. RA-S-2014-012 pradedamas Širvintų rajono Bajorų durpių telkinio dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimas.

Numatomas planavimo organizatorius: UAB “Raistenis”

Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. 49-14, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB “Raistenis” 2014-12-17 d. prašymas Nr. RA-S-2014-012.

 

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2015-01-09 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.

 

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2015-01-09.

 

Sprendimas dėl Širvintų rajono Bajorų durpių telkinio dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2015-01-13.

 


2014-12-17

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D – 452/D1 – 513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8907/0005:75), esančio Pievų g. 1, Jauniūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., Bartkuškio kadastro vietovėje, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus ir vieno žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Planavimo organizatoriai – Marija Grediuško, gyv. Ozo g. 5-56, Vilnius.

Projekto rengėjas – UAB „Valtraksa“, Kalvarijų g. 125-813 kab., 08221 Vilnius, tel. 8 672 77 911, el. paštas: valtraks@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015 m. sausio 10 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-12-22 iki 2015-01-10 darbo dienomis, UAB „Valtraksa“ patalpose.

Atmestų ar nepriimtų pasiūlymų pareiškėjai parengto plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius).

 


2014-12-08

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr.8903/0003:53), esančio Gelvankos vs. 7, Gelvonų sen., Širvintų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus ir vieno žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį bei naudojimo būdo keitimas iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Planavimo iniciatorius: Albertas Slepionka, gyv. Jonažolių g. 13-54, Vilnius.

Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus vedėjas Arvydas Vosylius pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-737.

Projekto rengėjas - IĮ,,Tikslūs matavimai” matininkas Andrius Stripeikis, Ukmergės g. 300B-73, Vilnius, tel. 8 683 81 626, el. paštas: tikslusmatavimai@yahoo.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. gruodžio 30 d. Susipažinti su parengtu projektu ir poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2014-12-10 iki 2014-12-30 IĮ,,Tikslūs matavimai“ patalpose adresu Ukmergės g. 300B-73, Vilnius.


2014-12-04 


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D – 452/D1 – 513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8930/0001:226), esančio Rusokų k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., Kernavės kadastro vietovėje, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo atidalijimas, Jono Brazulevičiaus atidalintos dalies padalijimas į tris sklypus, ir vieno žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį bei naudojimo būdo keitimas iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Planavimo iniciatorius: Jonas Brazulevičius ir Irena Žarnauskienė gyv. Gluosnių g. 8, Vileikiškių k., Širvintų r.

Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus vedėjas Arvydas Vosylius pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-737.

Projekto rengėjas - UAB „GeoVySa“, adresas I. Šeiniaus g. 15, Širvintos, tel. 8 647 18 209, el. paštas: geovysa@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. gruodžio 31 d. Susipažinti su parengtu projektu ir poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2014-12-15 iki 2014-12-31 UAB „GeoVySa“ patalpose, adresu I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas).

 


2014-12-03

 

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ GUDULINĖS K., JAUNIŪNŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV.

 

 

Informuojame apie parengtą Žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:476) Gudulinės k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.

 

Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus vedėjo 2014 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 44VĮ-(14.44.2.)-277 „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

 

Projekto tikslai: žemės sklypo padalijimas į penkis žemės sklypus ir keturių žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį bei naudojimo būdo keitimas iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

 

Projekto organizatorius: Nacionalinės žemės ūkio tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus vedėjas, Vilniaus g. 61, 19120 Širvintos, tel. (8 382) 53 612.

 

Projekto iniciatorius: Saulius Vytautas Skrodenis, S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius, tel. 8 601 95 589.

 

Projekto rengėjas: UAB „Architektų gildija”, S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius, tel. (8 5) 273 10 63; 8 601 95 589, el. adresai: rokas.mazuronis@gmail.com; archgildija@gmail.com; www.architektugildija.lt.

 

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. spalio 17 d. Susipažinti su parengtu projektu ir poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2014-10-04 iki 2014-10-17 UAB „Architektų gildija“, patalpose, adresu S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius.

 

Apie patvirtintą projektą bus paskelbta Nacionalinės žemės tarnybos internetinėje svetainėje: www.nzt.lt

 


2014-11-26 


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8920/0002:323), esančio Blendės k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., Jauniūnų kadastro vietovėje formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypo padalijimas į keturis žemės sklypus ir jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį bei naudojimo būdo keitimas iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Planavimo iniciatorius: Igor Podkolodin, gyv. Naujojo Sodo g. 1C-23, Kaipėda.

Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus vedėjas Arvydas Vosylius pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-737.

Projekto rengėjas - UAB „GeoVySa“, adresas I. Šeiniaus g. 15, Širvintos, tel. 8 647 18 209, el. paštas: geovysa@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. gruodžio 19 d. Susipažinti su parengtu projektu ir poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2014-12-08 iki 2014-12-19 UAB „GeoVySa“, patalpose, adresu I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas).

 

 


 

2014-11-25
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D – 452/D1 – 513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8912/0002:16), esančio Družų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., Družų kadastro vietovėje formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės sklypo padalijimą į tris žemės sklypus suformuojant atskirus žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties žemės sklypus.

Planavimo iniciatorius – Rimantas Darvydas gyv. Družų k., Širvintų r.

Planavimo organizatorius: NŽT prie ŽŪM Širvintų skyriaus vedėjas Arvydas Vosylius pagal NŽT prie ŽŪM direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-737.

Projekto rengėjas - UAB "GeoVySa", adresu I. Šeiniaus g. 15, Širvintos., tel. 8 647 18209, el. paštas: geovysa@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014-12-19 d. Kviečiame susipažinti su parengtu projektu ir poveikio vertinimo ataskaita 2014-12-08 iki 2014-12-19, UAB „GeoVySa“, patalpose, adresu: I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas).


2014-11-24

 

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis"(2012.06.29 įsakymo Nr.3D-551/D1-557 redakcija) pranešame,  kad yra rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 8912/0003:45 esančio  Družų k.v., Širvintų sen., Lapšių k., Širvintų r.sav formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į tris (3) sklypus, nekeičiant jų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo, išskyrus atidalijamos esamos namų valdos žemės sklypo

Planavimo organizatorius – Jolita Saveikienė.

Projekto rengėjas – UAB „Geodezija ir topografija“, Kalvarijų g.125-516 kab., 11 korp., Vilnius., mob. 8 612 37 517, el. paštas: mgeodezininkai@gmail.com

Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui per 10 darbo dienų. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014.11.26 iki 2014.12.10 UAB „Geodezija ir topografija“ patalpose (prieš atvykstant prašome skambinti ir suderinti laiką). 

 


2014-11-24

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, rengiamas žemės sklypo, esančio Zibalų g. 45B, Širvintų m., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Projekto tikslas: suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti.

Planavimo organizatorius:  Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590, faks. (8 382) 30 270, el. paštas: savivaldybe@sirvintos.lt.

Projekto rengėjas: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Rygos g. 44-46, LT-05272 Vilnius; tel. 8 678 24 103; el. paštas: karolis@projektavimas.net.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – pasiūlymus teikti projekto rengėjui nuo 2014 m. lapkričio 25 d. iki 2014 m. gruodžio 9 d . Susipažinti su parengtu projektu galima UAB „Inžinerinis projektavimas“ patalpose adresu: Rygos g. 44-46, Vilnius.

 

 


2014-11-19


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8907/0002:128), esančio Papiernios k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.

Planavimo iniciatorius: Danutė Pocienė, gyv. J. Biliūno g. 4, Plungė.

Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus vedėjas Arvydas Vosylius pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-737.

Projekto rengėjas - UAB ,,GEONORMA“ matininkas Andrius Stripeikis, Raudonės g. 3, Vilnius, tel. 8 683 81 626, el. paštas: andrius_stripeikis@yahoo.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. gruodžio 8 d. Susipažinti su parengtu projektu ir poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2014-11-24 iki 2014-12-08 UAB ,,GEONORMA“ patalpose adresu Raudonės g. 3, Vilnius.

 


2014-11-13

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007 m gegužės 31 d. įsakymu  Nr. 3D-265/D1-308 „Dėl žemės sklypų kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvinimo“ rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:441), esančio Gudulinės k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti).

 Planavimo organizatorius: Andžej Puzevič.

 Specialiojo plano rengėjas: IĮ „Matavimų Trasa“ Justiniškų g. 66, Vilnius, tel. 8 699 87 171, el. paštas: tk@geodeziniaimatavimai.lt.

      Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2014-11-13 iki 2014-11-27 IĮ „Matavimų Trasa“ patalpose, adresu Justiniškių g. 66, Vilnius.

 


 

 

2014-11-11

 

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 8930/0002:220, plotas - 1,4496 ha) Sutkiškių k., Kernavės sen., Širvintų r. sav., detalusis planas.

Planavimo pagrindas – 2012 m. lapkričio 29 d. detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 313.

Planavimo tikslas - žemės ūkio paskirties žemės sklypo naudojimo paskirties keitimas į kitą paskirtį, vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijų būdo, sklypo padalinimas, tvarkymo ir naudojimo režimų bei statybos reglamentų nustatymas.

Planavimo organizatoriai - Valdas Kaselis, Loreta Kaselienė, gyv. Perkūnkiemio g. 13-20, Vilnius, tel. 8 614 32 370.

Projekto rengėjas - IĮ „Vilniaus projektų grupė“, įmonės kodas 300887562, buveinės adresas: Verkių g. 5, Vilnius, projekto vadovė Rita Kisielienė, tel. 8 633 21 111, el. paštas: projektuojujums@gmail.com.

Parengtas detalusis planas eksponuojamas Kernavės seniūnijos administraciniame pastate adresu: Kerniaus. g. 4, Kernavės mstl., Širvintų r. sav. nuo 2014 m. lapkričio 12 d. iki 2014 m. gruodžio 8 d.

Pasiūlymus ir pastabas teikti projekto rengėjui adresu Verkių g. 5, Vilnius, tel. 8 633 21 111, el. paštas: projektuojujums@gmail.com iki 2014 m. gruodžio 9 d. (iki viešojo svarstymo pabaigos).

Viešasis svarstymas įvyks 2014 m. gruodžio 9 d. 11 val. adresu Aludarių g. 6, Vilnius.


2014-11-10

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0004:48), esančio Barskūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į dvylika žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį bei naudojimo būdo keitimas iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Planavimo iniciatorė: Hendrika Školina, gyv. Taikos g. 178–12, Vilnius, tel. 8 678 50 238.

Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus vedėjas Arvydas Vosylius pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-737.

Projekto rengėjas – UAB "Atskaitos taškas", Vilniaus g. 77, Širvintos, tel. (8 382) 52 975, 8 610 02 409, el. paštas: atskaitostaskas@gmail.com.

Su parengtu projektu susipažinti galima nuo 2014–11–12 iki 2014–11–24, UAB „Atskaitos taškas“ patalpose, Vilniaus g. 77, Širvintos, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Pasiūlymus teikti planavimo iniciatoriui ir projekto rengėjui iki 2014–11–24.


2014-11-07 


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8920/0002:324), esančio Blendės k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., Jauniūnų kadastro vietovėje formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus ir jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį bei naudojimo būdo keitimas iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Planavimo iniciatorius: Sergejus Radionovas, gyv. S. Nėries g. 59-16, Vilnius.

Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus vedėjas Arvydas Vosylius pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-737.

Projekto rengėjas - UAB „GeoVySa“, adresas I. Šeiniaus g. 15, Širvintos, tel. 8 647 18 209, el. paštas: geovysa@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. gruodžio 1 d. Susipažinti su parengtu projektu ir poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2014-11-18 iki 2014-12-01 UAB „GeoVySa“, patalpose, adresu I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas).

 


2014-11-06

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypų (kad. Nr. 8920/0001:225 ir kad. Nr. 8920/0001:228), esančių Krūmėniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: žemės sklypų sujungimas ir sujungto žemės sklypo padalijimas į vienuolika žemės sklypų ir jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį bei naudojimo būdo keitimas iš kitų žemės ūkio žemės sklypų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Planavimo organizatoriai: Ramūnas Sadovskis, gyv. Mielagėnų mstl., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Jurgita Sadovskienė, gyv. Šv. Stepono 22–1, Vilnius; pagal įgaliojimą – UAB „Baltijos regiono statybų plėtra“, įmonės kodas 302763307, buveinės adresas J. Jasinskio g. 7, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Tomo Petrašiūno; pagal perįgaliojimą – Algirdas Tomas Parulis, gyv. Šv. Stepono g. 6–9, Vilnius.

Projekto rengėjas – UAB „Atskaitos taškas“, Vilniaus g. 77, Širvintos, tel. (8 382) 52 975, 8 610 02 409, el. paštas: atskaitostaskas@gmail.com.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014–11–07 iki 2014–11–21, UAB „Atskaitos taškas“ patalpose, Vilniaus g. 77, Širvintos, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriams ir projekto rengėjui iki 2014–11–21.

 

 


2014-10-30

 

Pradedamas rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 8901/0010:401 ir 8901/0010:402) Širvintų sen., Staviškių k., planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Rengimo pagrindas – Širvintų rajono savivaldybės administracijos 2013 m. balandžio 18 d. reikalavimai Nr. 51.

Planavimo tikslas – žemės sklypų dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomų dviejų žemės sklypų atidalijimas į 11 žemės sklypų, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.

Plano rengėjas – UAB „Vilniaus matininkas“, P. Vileišio g. 18, Korpusas 1, 10306 Vilnius, tel. (8 5) 234 17 97, el. paštas: vilniausmatininkas@gmail.com.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių nuo 2014-11-03 iki 2014-11-18 plano rengėjo patalpose, P. Vileišio g. 18, Korpusas 1, 10306 Vilnius, darbo dienomis 9:00–17:00 val., tel. (8 5) 234 17 97.

 

 2014-10-29

 

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, parengtas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8940/0005:143), esančio Motiejūnų k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas viešinamas supaprastinta  teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Planavimo tikslas – žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo atidalijimas į keturis žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.

Planavimo iniciatorius: Irena Haase, gyv. Mokyklos g. 12-21, Gelgaudiškio m., Šakių r. sav.

Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus vedėjas Arvydas Vosylius pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-737.

Projekto rengėjas - UAB „Geotakas“, Bažnyčios g. 5, Šakiai, tel. (8 345) 51 592,  8 621 78 513 el. paštas: geotakas.sakiai@gmail.com.

Susipažinti  su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima nuo 2014 m. lapkričio 3 d. iki 2014 m. lapkričio 14 d. darbo dienomis UAB “Geotakas“ patalpose, adresu Bažnyčios g. 5, Šakiai, (II aukštas).

 

 


2014-10-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” įsakymu, rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 8907/0005:0062, plotas 3,0634 ha), esančio Žarnavagių k. 3, Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.        

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.

Planavimo iniciatorius – Vytautas Lionginas Surgelas, gyv. Žarnavagių k. 3, Jauniūnų sen., Širvintų r. sav. 

Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus vedėjas Arvydas Vosylius pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-737.

Projekto rengėjas: M. Urbanavičius, adresas: Sausio 13-osios g. 31, Vilnius, tel. 8 622 05 995, el. paštas: mariusmatavimai@gmail.com.                              

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. lapkričio 11 d. Susipažinti su parengtu projektu ir poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2014-10-27 iki 2014-11-11, rengėjo patalpose, adresu: Sausio 13-osios g. 31, Vilnius.

 


2014-10-27

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” įsakymu, rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 8907/0001:00306, plotas 0,9484 ha), esančio Užublendžių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.        

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus ir žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį bei naudojimo būdo keitimas iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Planavimo iniciatorius – Jolanda Pavidis Užublendžių k., Jauniūnų sen., Širvintų r.  

Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus vedėjas Arvydas Vosylius pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-737.

Projekto rengėjas: M. Urbanavičius, adresas: Sausio 13-osios g. 31, Vilnius, tel. 8 622 05 995, el. paštas: mariusmatavimai@gmail.com.                              

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. lapkričio 11 d. Susipažinti su parengtu projektu ir poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2014-10-27 iki 2014-11-11, rengėjo patalpose, adresu: Sausio 13-osios g. 31, Vilnius.

 

  

2014-10-24
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8975/0001:315), esančio Meldų g. 16, Nečionių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., Vičiūnų kadastro vietovėje formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo atidalijimas, Antanui Stanevičiui ir Danutei Stanevičienei atidalintos dalies padalijimas į du žemės sklypus, ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį bei naudojimo būdo keitimas iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Planavimo iniciatorius: Antanas Stanevičius, Danutė Stanevičienė, Vytas Nėnius, gyv. Pavasario g.18, Širvintų m.

Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus vedėjas Arvydas Vosylius pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-737.

Projekto rengėjas - UAB „GeoVySa“, adresas I. Šeiniaus g. 15, Širvintos, tel. 8 647 18 209, el. paštas: geovysa@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. lapkričio 10 d. Susipažinti su parengtu projektu ir poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2014-10-28 iki 2014-11-10 UAB „GeoVySa“, patalpose, adresu I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas).

 


2014-10-24

 

 

   

 

Rengiamas 1,1 ha teritorijos Širvintų mieste, detalusis planas

Planavimo tikslas: suformuoti kitos paskirties rekreacinės teritorijos naudojimo būdo ir trumpalaikio poilsio statinių statybos pobūdžio žemės sklypo ribas ir nustatyti statybos, tvarkymo ir naudojimo režimus.

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590, faksas (8 382) 30 270, el. paštas savivaldybe@sirvintos.lt.

Projekto rengimo pagrindas: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-21 įsakymas Nr. 9-401 „Dėl 1,1 ha teritorijos Širvintų mieste detaliojo plano rengimo“.

Planavimo proceso etapai: parengiamasis, planavimo dokumentų rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas.

Planuojamos teritorijos adresas: Širvintų miesto teritorija, apribota Vilniaus – Pavasario – Petro Cvirkos gatvėmis.

Plano rengėjas: UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel. (8 37) 759 028, faksas (8 37) 452 532, el. paštas: dujusfera@dujusfera.lt. 

Su parengtu planu galima susipažinti: nuo 2014-11-10 iki 2014-12-08, vieša ekspozicija vyks nuo 2014-11-25 iki 2014-12-08 Širvintų r. sav. administracijos patalpose, Vilniaus g. 61, Širvintos (3 aukštas, skelbimų lentoje). Viešas susirinkimas vyks 2014-12-09 11.00 val. Širvintų rajono savivaldybės salėje (Vilniaus g. 61, Širvintos, 220 kab.).

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui - Širvintų r. savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 61, 19120 Širvintos, tel. (8 616) 89 320, faksas (8 382) 30 270, el. paštas: dalia.kunevicienė@sirvintos.lt arba plano rengėjui UAB „Dujų sfera”, Draugystės g. 19, 51230 Kaunas, tel. (8 37) 75 90 28, faks.: (8 37) 45 25 32, el. paštas: dujusfera@dujusfera.lt. Atmestų ar nepriimtų pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

 

 


2014-10-23 


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus g. 140, Širvintų m., Širvintų miesto kadastro vietovėje formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – performuoti kitos paskirties, visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdo žemės sklypo ribas, atidalijant dalį žemės sklypo ir suformuojant naują kitos paskirties, visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdo žemės sklypą kitoms viešosioms erdvėms.

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė, Vilniaus g. 61, Širtvintos.

Projekto rengėjas - UAB „GeoVySa“, adresas I. Šeiniaus g. 15, Širvintos, tel. 8 647 18 209, el. paštas: geovysa@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. lapkričio 14 d.

Susipažinti su parengtu projektu ir poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2014-11-03 iki 2014-11-14, UAB „GeoVySa“, patalpose, adresu I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas).

 


 

2014-10-20

 

Rengiamas žemės sklypų (kad. Nr. 8920/0002:316, plotas - 0,1929 ha; 8920/0002:309, plotas - 1,5043 ha) Šiaulių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav. detalusis planas.

Planavimo pagrindas – 2011-12-31 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 98.

Planavimo tikslasžemės ūkio paskirties žemės sklypų naudojimo paskirties keitimas į kitą paskirtį, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją, sklypų ribų keitimas juos sujungiant ir padalijant, tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamentų nustatymas.

Planavimo organizatoriai – Darius Dapkus ir Virgilijus Arlauskas

Projekto rengėjas – Giedrius Muckus, Justiniškių g.134a 204 kab., Vilnius, tel. 8 685 69 988, el. adresai: planai@detalieji.lt, http://www.sklypo-padalijimas.lt  

Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Jauniūnų seniūnijos patalpose adresu Jaunimo g. 1, Jauniūnų k., Širvintų r. sav. nuo 2014-10-22 iki 2014-11-19. Viešas susirinkimas įvyks 2014-11-19 09:30 val. projekto rengėjo patalpose Justiniškių g. 134a 204 kab., Vilnius.

Planavimo pasiūlymai ir pretenzijos pateikiami raštu detaliojo planavimo rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą klausimą gavimo dienos.

 


2014-10-17
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0002:199), esančio Juodelių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., Motiejūnų kadastro vietovėje, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypo padalijimas į keturis žemės sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį, naudojimo būdų keitimas iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas (vienam žemės sklypui) bei į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas (trims žemės sklypams), servitutinio kelio vietos pakeitimas.

Planavimo iniciatorius – Albertas Pundys ir Marijona Pundienė, gyv. Rygos g. 3-37, Vilnius.

Planavimo organizatorius - Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus vedėjas Arvydas Vosylius pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-737.

Projekto rengėjas - UAB "GeoVySa", adresas I. Šeiniaus g. 15, Širvintos, tel. 8 647 18 209, el. paštas: geovysa@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. lapkričio 10 d. Susipažinti su parengtu projektu ir poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2014-10-28 iki 2014-11-10, UAB „GeoVySa“, patalpose, adresu I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas).

 


2014-10-14 


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0002:1), esančio Godiškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., Barskūnų kadastro vietovėje, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės sklypo padalijimą į tris žemės sklypus bei žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimą iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį, naudojimo būdo keitimą iš kitų žemės paskirties žemės sklypų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą.

Planavimo organizatorius – Sergej Kotusev gyv. Antakalnio g. 116-14, Vilnius.

Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus vedėjas Arvydas Vosylius pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-737.

Projekto rengėjas - UAB "GeoVySa", adresas I. Šeiniaus g. 15, Širvintos, tel. 8 647 18 209, el. paštas: geovysa@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. lapkričio 7 d. Susipažinti su parengtu projektu ir poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2014-10-27 iki 2014-11-07, UAB „GeoVySa“ patalpose adresu I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas).


2014-10-10

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D – 452/D1 – 513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8907/0001:334, plotas 2,2229 ha), esančio Skėterių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo atidalijimas ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Planavimo iniciatorius: Artūras Olševskis, Mindaugas Olševskis gyv. Aušros g. 35, Bartkuškio k., Širvintų r. sav.

Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus vedėjas Arvydas Vosylius, veikdamas pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-737.

Projekto rengėjas - UAB „GeoSieksnis“, adresas Justiniškių g. 66, Vilnius, tel. 8 606 05 562, el. paštas: uabgeosieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu projektu ir poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2014-10-27 iki 2014-11-07 projekto rengėjo patalpose adresu Justiniškių g. 66, Vilnius.


2014-10-09
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0004:114), esančio Balkūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., Barskūnų kadastro vietovėje formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypo padalijimas į penkis žemės sklypus ir vieno žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį, naudojimo būdo keitimas iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų būdą.

Planavimo iniciatorius: Algimantas Mileckis, gyv. S. Stanevičiaus g. 53-41, Vilnius.

Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus vedėjas Arvydas Vosylius pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-737.

Projekto rengėjas - UAB "GeoVySa", adresas I. Šeiniaus g. 15, Širvintos, tel. 8 647 18 209, el. paštas: geovysa@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. spalio 31 d. Susipažinti su parengtu projektu ir poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2014-10-20 iki 2014-10-31, UAB „GeoVySa“ patalpose adresu I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas).

 


 2014-10-01

       

 

 

Informuojame, kad Širvintų rajono savivaldybės taryba 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-171 pritarė projekto „Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialusis planas“ koncepcijai.

Planavimo organizatorius – Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT - 19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590, faks. (8 382) 30 270, el.paštas savivaldybe@sirvintos.lt.

Planavimo darbų pagrindas – Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010-11-23 Nr. 1-201 „Dėl pritarimo teritorijų planų projektams“, 2011-07-28 sprendimas Nr. 1-93 „Dėl 2010-11-23 sprendimo Nr. 1-201 „Dėl pritarimo teritorijų planų projektams papildymo“.

Plano rengėjas: UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: (8 37) 759 028, faks.: (8 37) 452 532, el. paštas: dujusfera@dujusfera.lt.

Planuojamos teritorijos adresas: Širvintų rajono teritorija.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

1. planavimo uždaviniai: specialiuoju planu sukonkretinti rajono teritorijos bandrajame plane numatytas teritorijas, patikslinti šių teritorijų ribas, suformuoti vientisą Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gamtinio ekologinio kompensavimo tinklą, užtikrinant ekologinio kraštovaizdžio pusiausvyrą;

2. planavimo tikslas – užtikrinti gamtos vertybių apsaugą ir darnios rajono plėtros galimybes.

Susipažinti su specialiojo plano koncepcijos dokumento medžiaga galima Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (Vilniaus g, 61, LT-19120, Širvintos, tel. +37038230275, el.p. dalia.kuneviciene@sirvintos.lt). Širvintų rajono savivaldybės interneto tinklapyje (www.sirvintos.lt).

Planavimo procesas. Specialusis planas rengiamas bendra tvarka.

Planavimo proceso etapai: 1. Parengiamasis etapas. 2. Teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas. 3. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo etapas. 4. Baigiamasis etapas.

Informuojame, kad yra parengti projekto „Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialusis planas“ sprendiniai.

Su parengtu planu galima susipažinti nuo 2014-10-20 iki 2014-11-20. Vieša ekspozicija vyks nuo 2014-10-31 iki 2014-11-20 Širvintų r. sav. administracijos patalpose (3 aukštas Vilniaus g. 61, Širvintos).

Viešasis susirinkimas vyks 2014-11-21 d. 11.00 val. Širvintų r. sav. administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (Vilniaus g. 61, Širvintos, LT-19120).

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki viešojo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba rengėjui. Atmestų ar nepriimtų pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.


2014-09-23 


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos