. Pradžia

Ekonomika ir strateginis planavimas

Pagrindiniai Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrios uždaviniai – rengti Savivaldybės biudžeto projektą, organizuoti jo vykdymą, rengti biudžeto vykdymo apyskaitas. Skyrius kontroliuoja, kaip vyksta biudžeto išlaidų pasikeitimai. Rengiami ir teikiami pasiūlymai dėl papildomų biudžeto lėšų bei kitų išteklių skirstymo.

Skyriuje rengiamos biudžeto įvykdymo ir nebiudžetinių lėšų panaudojimo apyskaitos, ruošiamos įvairios ekonominės analizės apie biudžeto lėšų panaudojimą, tvarkoma butų paramos fondo apskaita, priimamos biudžetinių įstaigų sąmatos ir kontroliuojamas jų vykdymas, administruojamas žemės nuomos mokestis, tvarkoma Savivaldybės paskolų gavimo, naudojimo, grąžinimo ir palūkanų mokėjimo apskaita.

2023 m. spalio 24 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 9-648 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų ir šių subjektų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašo patvirtinimo“