Pradžia

Šimtmečio širvintiškiai

2018-09-01 leidinys PDF

2018 m., Lietuvai minint valstybės atkūrimo šimtmetį, siekiant pagerbti kraštui nusipelniusius žmones, Širvintų rajone buvo organizuoti Šimtmečio širvintiškių rinkimai. Juos visuomenės iniciatyva organizavo Igno Šeiniaus viešoji biblioteka ir Širvintų rajono savivaldybė.

 

Šimtmečio širvintiškių apdovanojimų iškilmės vyko 2018 m.  rugsėjo 1 d.

Šviesios atminties mūsų krašto šviesuoliai, kuriems suteiktas Šimtmečio širvintiškio vardas (apdovanojimas įteiktas jų šeimos nariams)

 

Viktoras Alekna

literatas, istorikas, publicistas, mokytojas.

Alfonsas Balsevičius,

medikas, kraštotyrininkas.

Jonas Dambrauskas,

kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas.

Vasilijus Dorofejevas,

kolūkio „Širvinta“ pirmininkas, žemės ūkio valdybos viršininkas.

Pranas Gaida-Gaidamavičius,

kunigas, teologijos daktaras, visuomenės veikėjas.

Monsinjoras Česlovas Krivaitis,

dvasininkas, monsinjoras, Širvintų krašto garbės pilietis.

Algis Kryžanauskas,

poetas, mokytojas.

Antanas Kuliešius,

matematikos mokytojas, ilgametis mokyklos direktorius.

Pranas Navalinskas,

ristūnų žirgų lenktynininkas ir treneris.

Liudvikas Oškinis,

miniatiūrų ir apybraižų autorius.

Aldona Pažusytė,

muzikos mokytoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė.

Jeronimas Pauliukonis,

muzikos mokytojas, Muzikos mokyklos direktorius, dainos „Širvinta“ muzikos autorius.

Domininkas Pieškus,

kunigas.

Juozas Plenta,

karininkas, kovų už Lietuvos nepriklausomybę dalyvis.

Jonas Rudzinskas,

mokytojas, žurnalistas, etnokultūros puoselėtojas.

Ignas Šeinius,

lietuvių ir švedų rašytojas, diplomatas, spaudos darbuotojas.

Juozas Šiaučiūnas,

pedagogas, Kernavės muziejaus įkūrėjas.

Nikodemas Švogžlys-Milžinas,

kunigas, eseistas, publicistas.

Ipolitas Užkurnys,

tautodailininkas, rašytojas.

Antanas Zaremba,

muzikantas armonikininkas.

 

Šimtmečio širvintiškių sąrašas

Bakšys Antanas, ilgametis kūno kultūros mokytojas, mokymo priemonių išradėjas

Bankauskas Sigitas, seniūnas, Širvintų rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas

Baravykai, Lida ir Augenijus, verslininkai, rėmėjai, įmonės „Baltoji Savingė“, A. Baravyko PĮ savininkai

Barbaravičiai, Jūratė ir Jonas. Jūratė – buvusi pedagogė, choreografė, visuomeninkė, Igno Šeiniaus premijos laureatė. Jonas – Širvintų kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choro vadovas

Bareckienė Aldona, žurnalistė, redaktorė

Baronas Kazys, buvęs Švietimo skyriaus vedėjas

Bartašienė Gražina, buvusi medicinos darbuotoja, akušerė

Beliakova Aldona, medicinos slaugytoja

Bikulčienė Laimutė, etninės kultūros puoselėtoja, Širvintų kultūros centro Gelvonų filialo folkloro ansamblio „Savingė“ vadovė.

Bonikatas Remigijus, buvęs mokytojas, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

Burakovienė Audronė, Širvintų kultūros centro darbuotoja, choro „Navis“ vadovė

Čekuolis Algimantas, žurnalistas, rašytojas, publicistas

Černa  Antanas, kunigas, altarista

Chmeliauskas Romualdas, žolės riedulio treneris

Dabravolskas Juozapas, buvęs Širvintų parapijos klebonas

Didžiokienė Nijolė, tautodailininkė, rėmėja,  2016 m. „Metų geradarė“

Gridziuška Julijanas, tautodailininkas

Gudašis Alfonsas, visuomenininkas, savanoris, Sausio 13-osios įvykių dalyvis

Gujytė Valda, visuomenininkė

Jablonskai,  Zofija ir Vladislovas. Zofija – buvusi mokytoja, tautinio meno puoselėtoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė. Vladislovas – buvęs mokytojas, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Širvintų skyriaus pirmininkas

Jakimavičius Algirdas, Kultūros centro garso ir šviesos operatorius, Igno Šeiniaus premijos laureatas

Janavičius Arvydas, savanoris, Sausio 13-osios įvykių dalyvis

Jasiukevičienė Skolastika, buvusi „Bočių“ draugijos pirmininkė, daugiavaikė motina

Jotautis Remigijus, gydytojas chirurgas

Jurkevičienė Nijolė, veterinarijos gydytoja, daugiavaikė motina

Kadžiai, Rimutė ir Jonas Rimantas. Rimutė – ilgametė akių ligų gydytoja. Jonas Rimantas – gydytojas stomatologas, Šaulių sąjungos narys, „Auksinės krivūlės“ riteris

Kanapienienė Gema, Beivydžių kaimo gyventoja, ilgametė pašto darbuotoja

Kanapienis Antanas, savanoris, Sausio 13-osios įvykių dalyvis

Kavaliukienė Aldona, Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos amatų būrelio vadovė

Klimas Leonas, kunigas, dekanas

Lemešovienė Danutė, socialinė darbuotoja

Lidžiai, Kristina ir Antanas. Kristina – gydytoja odontologė-ortopedė. Antanas – gydytojas rentgenologas, Igno Šeiniaus premijos laureatas

Lučiūnas Jonas, fotografas, kraštotyrininkas

Lučiūnienė Ona, Čiobiškio sen. Spietiškių k. gyventoja, daugiavaikė motina

Lučiūnienė Vilma, gydytoja

Makauskai, Rita ir Gediminas. Rita – Anciūnų bibliotekos bibliotekininkė. Gediminas – Kultūros centro Anciūnų filialo vedėjas. Abu – Anciūnų kaimo kapelos nariai, aktyvūs bendruomenės dalyviai

Malinauskai,  Povilas ir Liudmila. Tautodailininkai

Marcinkevičius Antanas, agronomas

Martinaitienė Janina, ilgametė Širvintų gimnazijos direktorė, Širvintų krašto garbės pilietė

Masiukienė Veronika, poetė, dvejų knygų autorė

Matukaitienė Vyta, kraštotyrininkė,  bibliotekininkė

Matuliai, Vida ir Vytautas, rėmėjai, 2017 m. „Metų geradariai“

Matulienė Elena, Anciūnų etnografinio ansamblio dalyvė, daugiavaikė motina

Miliukienė Aldona, Jauniūnų k. gyventoja, daugiavaikė motina

Miliukienė Danutė, Igno Šeiniaus premijos laureatė, ilgametė lietuvių kalbos mokytoja

Naraškevičius Petras, rašytojas, žurnalistas

Norušis Kęstutis, tautodailininkas

Orakauskas Henrikas, skulptorius

Orševska Jadvyga, ansamblio „Linksmosios močiutės“ narė

Pakalnienė Elena, buvusi Bagaslaviškio pagrindinės mokyklos direktorė

Pauliukonis Gintaras, koncertmeisteris, Igno Šeiniaus premijos laureatas, buvęs Širvintų meno mokyklos direktorius

Paunksnienė Gražina,  buvusi gydytoja ginekologė

Pavasariai, Romas ir Stasė, visuomenininkai, rėmėjai

Petkūnienė Elena, Širvintų vaikų dienos centro vadovė, Igno Šeiniaus premijos laureatė

Petreikis Kazys, muzikantas, muzikos mokytojas

Polonskienė Rožė, buvusi muzikos mokytoja, etnokultūros puoselėtoja

Pundziūtė Monika, atlikėja

Puzinaitė Palmira, ilgametė matematikos mokytoja

Remienė Marija, Širvintų krašto garbės pilietė, rėmėja, išeivijos

Rolis Alvydas, Musninkų bendruomenės „Spindulys“ pirmininkas

Romaška Jonas, armonikininkas, Igno Šeiniaus premijos laureatas

Romaškienė Ona, ilgametė vaistininkė

Sockis Borisas, buvęs ilgametis rajono sporto koordinatorius

Sprogiai, Veronika ir Stanislovas. Veronika – buvusi lopšelio-darželio „Saulutė“ vedėja. Stanislovas – buvęs švietimo darbuotojas, kapinių prižiūrėtojas

Stankevičius Jonas, mokytojas, istorikas

Stoniai, Zina ir Jonas. Zina – visuomenininkė, tautinio meno puoselėtoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė. Jonas – visuomenininkas

Strakšys Vidmantas, žolės riedulio pradininkas Širvintose

Stundžia Vytautas, rėmėjas,  kooperatyvo „Veivera“ vadovas

Taparauskienė Dalia, Družų kaimo bendruomenės pirmininkė, Igno Šeiniaus premijos laureatė

Ušackienė Sidona, buvusi Širvintų kultūros centro direktorė, Igno Šeiniaus premijos laureatė

Usonienė Aldona, ilgametė medicinos darbuotoja, akušerė

Vaicekauskai,  Helena ir Leonas. Helena – ilgametė Širvintų „Atžalyno“ mokyklos direktorė, Širvintų krašto garbės pilietė, Leonas – buvęs mokytojas, Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo 10-osios rinktinės Širvintų šaulių 10-osios kuopos vadas, visuomenininkas

Vaicekauskienė Filomena, buvusi lietuvių kalbos mokytoja, kraštotyrininkė, Igno Šeiniaus premijos laureatė

Valaitytė Irena, Kristaus Karaliaus merginų diakonių kongregacijos generalinė vyresnioji seselė Kernavėje

Valančienė Ona, buvusi Gelvonų gimnazijos direktorė, Igno Šeiniaus premijos laureatė

Vareikienė Roma, lietuvių kalbos mokytoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė, Lietuvos metų mokytoja

Vėbrienė Joana, ilgametė vaikų ligų gydytoja

Vitkūnas Jonas, istorikas, muziejininkas

Vošteriai Janina ir Liubomiras Bronislavas,  ūkininkai, linų augintojai, edukatoriai

Zibalas Romas, lietuvių kalbos mokytojas, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

Žitlinskas Eugenijus, visuomenininkas, Sąjūdžio aktyvistas, Sausio 13-osios įvykių dalyvis