Pradžia

2017 metai

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

 

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

2017-12-08

(skelbimo data)

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8972/0002:0381

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Musninkų sen., Liuliškių k.

1,2000

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

DARIUS ŠABLINSKAS

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-12-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=b0c481d0daba11e7bc42cc1602d969c4.

 

 


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

 

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

2017-12-06

(skelbimo data)

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8905/0004:0322

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., Petriškių k.

1,8878

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną, suplanuoti kelių išdėstymą, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, suplanuoti kelių išdėstymą, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

MARIJONAS MURAŠKA

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-12-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=9eb3fdf0d9ba11e7bc42cc1602d969c4.

 


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

2017-11-17

(skelbimo data)

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8942/0005:0241

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Musninkų sen., Krunų k.

1,0481

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

KĘSTUTIS GRUŠAS

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-12-08 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=2040fb30ca0b11e7a315ec16b5a17a0c.

 

 

 


2017-11-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2004m.spalio 4 d. Nr . 3D-452/D1-513 ,,Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ , rengiamas žemės sklypo. (kadastro Nr. 8903/0001:0145  , plotas  1,1611  ha) esančio Zubelių k. Gelvonų sen. Širvintų r. sav.., formavimo ir pertvarkymo projektas       

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.                                                                                                                                        

Planavimo tikslai ir uždaviniai – Svajūnei Abišalaitei priklausančios sklypo dalies iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės  sklypo atidalijimas, nekeičiant tikslinės žemės naudojimo paskirties ,bei būdo.

Projekto iniciatorius -  Regina  Jūrienė  gyv.Raisto g.11 Gelvonų miestl.,

Projekto organizatorius– NŽT prie ŽŪM  Širvintų skyrius

Projekto rengėjas: R.Chačkovskienės individuali įmonė, adresas: Latvių 56-10,  Vilnius , 

mob. tel.: 8-676 34995, el. paštas: reggrn@gmail.com .                             

Susipažindinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu ir poveikio vertinimo ataskaita, bei teikti pasiūlymus dėl plano sprendinių skiriamas 10 d.d laikotarpis nuo 2017-11-16

 


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

2017-10-11

(skelbimo data)

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8901/0003:0438

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Širvintų sen., Gelvonėlių k.

1,1315

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

ETAS BUINICKAS

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-10-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=4fc0bd80adca11e79f92fffabe5c70d1.

 


2017-07-25

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8907/0004:0435

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., Meiliūnų k.

1,7791

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

EUGENIJUS PALIULIS

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-08-09 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=0e5a65406acb11e784a0fb6d8c85c552.

 


2017-07-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 4 d. įsakymu Nr. 3D – 452/D1 – 513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8942/0001:52), esančio Musninkų mstl., Musninkų sen., Širvintų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus ir vieno žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį, nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą.

Planavimo organizatorius: Jonas Vitkūnas, gyv. Pajautos 8, Kernavė.

Projekto rengėjas – UAB „Atskaitos taškas“, Vilniaus g. 77, Širvintos., tel. 8 382 52975, 8 610 02409, el. paštas: atskaitostaskas@gmail.com.

Su parengtu projektu susipažinti galima nuo 2017 – 07 – 14 iki 2017 – 07 – 28, UAB „Atskaitos taškas“ patalpose, Vilniaus g. 77, Širvintos, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriams ir projekto rengėjui iki 2017 – 07 – 28. 

 


2017-07-11

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8907/0005:0009

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., Darkuškių k.

2,8526

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

GINTARAS KUKLYS

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-07-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=93e7c0d0565411e786d2843829e6e941.

 


2017-06-13

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8940/0006:0431

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Širvintų sen., Kruopinės vs.

0,5049

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

Angelė Lekavičienė

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-06-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=b24f608046de11e783b0d3e97753407a.


2017-06-02

Vadovaujantis Širvintų savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-28 įsakymu Nr.9-138 ,,Dėl Širvintų miesto bendrojo plano koregavimo‘‘ parengtas Širvintų miesto bendrojo plano koregavimas.

Planavimo organizatorius - Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos, tel.8(382)-30275

El. paštas: info@sirvintos.lt

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 90, Vilnius, fax. 8(5)-212-44-59.

El. paštas: adm@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5)-212-02-69

El. paštas:  andzelika@urbanistika.lt.

             Širvintų miesto bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

 • pakoreguoti funkcines zonas (urbanizuotų teritorijų viešosios erdvių uB3, atskirųjų želdynų nE1 ir susisiekimo sistemos ir inžinerinės infrastruktūros objektų teritorijų uI1), ribojamas Vilniaus ir Igno Šeiniaus gatvių Širvintų mieste, numatant šių funkcinių zonų apjungimą į vieną funkcinę zoną – urbanizuotų teritorijų viešąją erdvę uB3;
 • keisti suplanuotos teritorijos privalomus reikalavus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam bendrajam planui;
 • nustatyti papildomus koreguojamos teritorijos privalomus reikalavimus.

Bendrojo plano rengimo tvarka:

              Vadovaujantis Širvintų miesto bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programa, kuri patvirtinta 2017-04-25 Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 9-340, nustatyta, kad:

 • Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis;
 • parengiamajame etape naujos planavimo sąlygos Širvintų miesto bendrojo plano koregavimui nerengiamos;
 • rengimo etapo esamos būklės įvertinimo ir bendrojo plano bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadijos nerengiamos, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas;
 • baigiamajame etape Bendrojo plano koregavimui taikoma supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūra;
 • baigiamajame etape atliekamas Bendrojo plano koregavimo derinimas Teritorijų planavimo komisijoje ir tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje,  tvirtinimas Širvintų savivaldybės taryboje.

Informaciją apie rengiamą projektą teikia projekto organizatorius ir rengėjas.

Viešas supažindinimas su Širvintų miesto bendrojo plano koregavimo projektine dokumentacija vyks nuo 2017-06-09 iki 2017-06-23 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir Širvintų savivaldybės patalpose 324 kab.

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Širvintų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

 


2017-06-01

Informacija dėl Širvintų rajono šilumos ūkio specialiojo plano keitimo (atnaujinimo)

Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. 1-179 „Dėl Širvintų rajono šilumos ūkio plėtros specialiojo plano specialiojo plano keitimo (atnaujinimo) ir planavimo tikslų“ ir Širvintų rajono šilumos ūkio specialiojo plano keitimo (atnaujinimo) planavimo darbų programa, patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-01 įsakymu Nr. 9-437, pradedamas rengti Širvintų rajono šilumos ūkio specialiojo plano keitimas (atnaujinimas).

Planavimo organizatorius - Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos, tel.8(382) 51590.

El. paštas: savivaldybe@sirvintos.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „Širvintų šiluma“, Vilniaus g. 49-2, LT-19118, Širvintos, tel. 8(382) 51831.

El. paštas: siluma@sirvintusiluma.lt.

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. 8(5)-261-90-24.

El. paštas: info@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė.

El. paštas:  eleonora.grablevskiene@urbanistika.lt.

             Širvintų rajono šilumos ūkio specialiojo plano keitimo (atnaujinimo) tikslai ir uždaviniai:

Planavimo tikslai:

 • įgyvendinant Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes Savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;
 • suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fiziniu ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;
 • reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose;
 • numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius i šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą.

Planavimo uždaviniai:

 • šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros teritorinės plėtros atveju:
  • numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
  • numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti;
  • numatyti šilumos ūkio inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
  • numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą.
 • numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą.

 

Vadovaujantis Širvintų rajono šilumos ūkio specialiojo plano keitimo (atnaujinimo) planavimo darbų programa, patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-01 įsakymu Nr. 9-437, nustatyta, kad:

 • Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis;
 • Parengiamasis etapas:

Planavimo organizatorius parengia planavimo sąlygas, vadovaujantis Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka (patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-999);

 • Rengimo etapas:

Esamos būklės įvertinimo stadija: Širvintų rajono šilumos ūkio esamos būklės analizė ir vertinimas (papildomi tyrimai neatliekami, galimybių studijos nerengiamos). Peržiūrėti Širvintų rajono šilumos ūkio plėtros specialųjį planą, patvirtintą 2013-03-28 Širvintų rajono tarybos sprendimu Nr. 1-42, įvertinant Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos nuostatas bei pasikeitusias šilumos tiekimo aplinkybes šilumos ūkyje;

Bendrųjų sprendinių formavimo ir sprendinių konkretizavimo stadijos sujungiamos ir vadinamos sprendinių konkretizavimo stadija. Specialiojo plano koncepcija nerengiama;

Sprendinių konkretizavimo stadija. Atliekamas Širvintų rajono savivaldybės teritorijos paskirstymo zonomis patikslinimas, įvertinant technines galimybes, šilumos poreikio parametrus, galiojančius teritorijų planavimo dokumentus. Planuojamos teritorijos specialiojo plano zonose nustatomi sprendiniai, pažymintys esamus ir (ar) galimus generavimo kuro bei energijos rūšis, centrinio šildymo tinklus, dujų ir elektros tinklus, kitus energijos išteklius vartojančius įrenginius. Parengiamos perspektyvinio poreikio ir aplinkos oro koncentracijos kitimo prognozės;

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.

 • Baigiamasis etapas:

Viešinimo procedūros atliekamos pagal Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose nustatytą supaprastintą teritorijos planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarką;

Specialiojo plano keitimas (atnaujinimas) derinamas su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis;

Specialiojo plano keitimas (atnaujinimas) tikrinamas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje;

Specialiojo plano keitimas (atnaujinimas) tvirtinamas ir registruojamas LR teritorijų planavimo dokumentų registre.

Informaciją apie rengiamą specialiojo plano keitimą (atnaujinimą) teikia planavimo organizatorius, planavimo iniciatorius, plano rengėjas.

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. 1-179 „Dėl Širvintų rajono šilumos ūkio plėtros specialiojo plano specialiojo plano keitimo (atnaujinimo) ir planavimo tikslų“ ir Širvintų rajono šilumos ūkio specialiojo plano keitimo (atnaujinimo) planavimo darbų programa, patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-01 įsakymu Nr. 9-437, skelbiami Širvintų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.sirvintos.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui – Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

 


 2017-05-12

Informuojame, kad yra parengtas Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas ,,Dėl žemės sklypo (kad Nr. 8905/0001:121, plotas 42.7951 ha) Griciūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r., detaliojo plano keitimo inicijavimo''.

Su parengtu įsakymo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti nuo 2017-05-12 iki 2017-05-26 Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus skelbimų lentoje ir  322 kab., tel. 8 616 89320, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos.

Planavimo organizatorius - Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. 8 (382)-51 300 faks. 8(528)-55 233;

El. paštas: savivaldybe@sirvintos.lt

Iniciatorius – UAB „Gamtos valdos“, J. Baltrušaičio g. 11-122, Vilnius, tel. 8 686 74 252;

El. paštas: Andzelika.Kaziene@urbanistika.lt

Susiję dokumentai


 2017-04-26

Informacija dėl Širvintų miesto bendrojo plano sprendinių koregavimo

Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-28 įsakymu Nr.9-138 ,,Dėl Širvintų miesto bendrojo plano koregavimo‘‘ ir Širvintų miesto bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programa, patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-25 įsakymu Nr.9-340, pradedamas rengti Širvintų miesto bendrojo plano koregavimas.

Planavimo organizatorius - Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos, tel.8(382)-30275

El. paštas: info@sirvintos.lt

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 90, Vilnius, fax. 8(5)-212-44-59.

El. paštas: adm@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5)-212-02-69

El. paštas:  andzelika@urbanistika.lt.

             Širvintų miesto bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

 • pakoreguoti funkcines zonas (urbanizuotų teritorijų viešosios erdvių uB3, atskirųjų želdynų nE1 ir susisiekimo sistemos ir inžinerinės infrastruktūros objektų teritorijų uI1), ribojamas Vilniaus ir Igno Šeiniaus gatvių Širvintų mieste, numatant šių funkcinių zonų apjungimą į vieną funkcinę zoną – urbanizuotų teritorijų viešąją erdvę uB3;
 • keisti suplanuotos teritorijos privalomus reikalavus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam bendrajam planui;
 • nustatyti papildomus koreguojamos teritorijos privalomus reikalavimus.

Bendrojo plano rengimo tvarka:

              Vadovaujantis Širvintų miesto bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programa, kuri patvirtinta 2017-04-25 Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 9-340, nustatyta, kad:

 • Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis;
 • parengiamajame etape naujos planavimo sąlygos Širvintų miesto bendrojo plano koregavimui nerengiamos;
 • rengimo etapo esamos būklės įvertinimo ir bendrojo plano bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadijos nerengiamos, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas;
 • baigiamajame etape Bendrojo plano koregavimui taikoma supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūra;
 • baigiamajame etape atliekamas Bendrojo plano koregavimo derinimas Teritorijų planavimo komisijoje ir tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje,  tvirtinimas Širvintų savivaldybės taryboje.

Informaciją apie rengiamą projektą teikia projekto organizatorius ir rengėjas.

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-28 įsakymas Nr.9-138 ,,Dėl Širvintų miesto bendrojo plano koregavimo‘‘ ir Širvintų miesto bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programa, patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-25 įsakymu Nr.9-340, skelbiami Širvintų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.širvintos.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Širvintų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus. 


 

2017-04-19

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8972/0003:0178

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Čiobiškio sen., Dembuvkos vs.

12,8627


Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

JŪRATĖ ŽYGIENĖ

 


Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-05-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=2144dd501b5911e7a9409f1bce653fdc.

 


2017-03-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 4 d. įsakymu Nr. 3D – 452/D1 – 513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8942/0001:52), esančio Musninkų mstl., Musninkų sen., Širvintų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus ir vieno žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį, nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą.

Planavimo organizatorius: Jonas Vitkūnas, gyv. Pajautos 8, Kernavė.

Projekto rengėjas – UAB „Atskaitos taškas“, Vilniaus g. 77, Širvintos., tel. 8 382 52975, 8 610 02409, el. paštas: atskaitostaskas@gmail.com.

Su parengtu projektu susipažinti galima nuo 2017 – 03 – 28 iki 2017 – 04 – 12, UAB „Atskaitos taškas“ patalpose, Vilniaus g. 77, Širvintos, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriams ir projekto rengėjui iki 2017 – 04 – 12.

 
 

 
2017-02-01
 
Informacija dėl įsakymo projekto dėl Širvintų miesto bendrojo plano koregavimo

 

Informuojame, kad yra parengtas Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas ,,Dėl Širvintų miesto bendrojo plano koregavimo'' (priedas – 2 lapai).

 

Su parengtu įsakymo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti nuo 2017-02-01 iki 2017-02-17 Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus skelbimų lentoje ir  322 kab., tel. 8 616 89320, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos.

         

Planavimo organizatorius - Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. 8 (382)-51 300 faks. 8(528)-55 233.

El. paštas: savivaldybe@sirvintos.lt

 


2017-02-10

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinko sministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo Krūmėniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į atskirus ne mažesnius nei 10a žemės sklypus ir jų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Iniciatoriai – Loreta Čiuikinienė.

Organizatoriai - NŽT Širvintų skyrius.

Specialiojo plano rengėjas - UAB "Geodeziniai matavimai", Daugėliškio g.32, Vilnius, Tel. 8 686 93491, el. paštas: geodeziniai_matavimai@yahoo.com

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių per 10 darbo dienų nuo paskelbimo savivaldybės tinklapyje.

Su specialiuoju planu galima susipažinti - plano rengėjo patalpose, Daugėliškio g.32, Vilnius, darbo dienomis 8:00–17:00 val. (pietų pertrauka 12:00-13:00), Tel. 8 686 93491.

 


2017-02-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D – 452/D1 – 513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8930/0002:269), esančio Kaukiškio k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., Kernavės k. v. formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektai rengiami supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus ir jų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas. 

Planavimo iniciatorius: Nijolė Pliška, gyv. Upelio g. 6-2, Širvintų m., Širvintų r. sav..

Planavimo organizatorius: NŽT prie ŽŪM Širvintų skyriaus vedėjas Arvydas Vosylius pagal NŽT prie ŽŪM direktoriaus 2013 m. gegužės 30 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-506.

Projekto rengėjas - UAB "Geovysa", adresu I. Šeiniaus g. 15, Širvintos., tel. 8 647 18209, el. paštas: geovysa@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2017-02-28 d.

Kviečiame susipažinti su parengtu projektu ir poveikio vertinimo ataskaita nuo 2017-02-14 iki 2017-02-28, UAB „Geovysa“, patalpose, adresu: I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas).


Kviečiame atvykti į Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos pristatymą

Širvintų rajono savivaldybės administracija planuoja pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga” remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ ir įgyvendinti projektą „Kraštovaizdžio sutvarkymas Širvintų mieste“. Projekto tikslas - padidinti Širvintų miesto kraštovaizdžio ekologinį ir estetinį potencialą.

Projekto įgyvendinimo metu bus tvarkoma žalioji zona priešais Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčią (Jaunimo parkas), netoliese esančio vandens telkinio pakrantės zona bei teritorija palei Plento gatvę.

Širvintų rajono savivaldybės administracija parengė Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos projektą – planuojamos vykdyti veiklos viešumą ir visuomenės įsitraukimą užtikrinantį dokumentą.

2017 m. vasario 10 d. 12 val. kviečiame į projekto „Kraštovaizdžio sutvarkymas Širvintų mieste“ bei Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos viešą aptarimą, kuris vyks Širvintų rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (Vilniaus g. 61, Širvintos, II a.).

Širvintų rajono savivaldybės administracija numato galimybę kiekvienam išreikšti savo lūkesčius, nuomonę raštu dar iki pradedant rengti šių teritorijų tvarkymo techninius projektus. Jūsų pasiūlymų el. paštu dovile.audejute@sirvintos.lt laukiama iki 2017 m. vasario 10 d.

 

Su Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos projektu galite susipažinti čia.

 


2017-01-23

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8950/0001:0092

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Zibalų sen., Kyvonių k.

1,0100

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

AUŠRA DAMBRAUSKAITĖ

 

Aušra Dambrauskaitė

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-02-08 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=9c25f9a0deff11e6979f97beb6a4bbcd.

 

 


2017-01-20

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8950/0001:0253

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Zibalų sen., Kyvonių k.

5,6596

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

LEONAS GUDYNAS

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-01-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=3575bd20dc0311e6b2a5e0c57b10c740.