Pradžia

2011 metai

2011-12-28

 

Parengtas žemės sklypo (kad.Nr.8907/0005:228, plotas – 3,3700 ha) Žarnavagių k., Jauniūnų sen., Širvintų r.sav.detalusis planas.

Planuojamos teritorijos adresas: Žarnavagių k., Jauniūnų sen., Širvintų r.sav.

Planavimo organizatorius: AB „Lietuvos dujos”, Aguonų g. 24, Vilnius, tel. (8 5) 236 02 09, faks. (8 5) 236 02 00;

Plano rengėjas: UAB „Ardynas”, Gedimino 47, LT- 44242 Kaunas, tel.(8 37) 32 32 09,

faks.(8 37) 33 72 57 , el.paštas ardynas@ardynas.lt

Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį, inžinerinės infrastruktūros teritorijos, tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, numatant statyti magistralinio dujotiekio kontrolinio įtaiso paleidimo kamerą.

Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima pas plano rengėją ir Jauniūnų seniūnijoje nuo 2012-01-09. Vieša ekspozicija Jauniūnų seniūnijos skelbimų lentoje nuo 2012-01-23, viešas susirinkimas įvyks Jauniūnų sen. 2012-02-06 12 val.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys, gautus atsakymus į jų pateiktus pasiūlymus, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Vitebsko g.19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 


2011-12-21

 

Informuojame apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 8930/0004:175 ir Nr. 8930/0004:301) Svistūnų vs., Kernavės sen., Širvintų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo organizatoriusStanislovas Zabarauskas.  

Planavimo tikslasžemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės sklypų sujungimą į vieną sklypą, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.

Plano rengėjas – UAB „Polilinija“,architektė A.Žemaitienė, adresas: Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. 8 37 26 39 17, mob. tel. 8 657 6524, el. paštas: atenezemaite@gmail.com

Susipažinti su parengtu projektu bei teikti pasiūlymus ar pastabas galima nuo 2011-12-31 iki 2012-01-16 UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. 8 37 26 39 17, mob.tel. 8 657 69 524, el. paštas: atenezemaite@gmail.com , darbo dienomis 8–12 val., 13–17val.

Viešas susirinkimas vyks 2012-01-17 , 10 val. UAB „Polilinija“ patalpose, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. 8 37 26 39 17.

 


2011-12-19

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8932/0003:206),  Kriaunų k., Zibalų sen., Širvintų r. sav., (Kiauklių kadastro vietovė), formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo atidalijimą, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo organizatorius – Arvydas Matuliauskas, Gema Želudkova, Olga Zigaitienė gyv. Subačiaus g. 43-72, Vilnius.
Projekto rengėjas – UAB „GeoVySa“, I. Šeiniaus g. 15, Širvintos., tel. 8 647 18209, el. paštas: geovysa@gmail.com.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-01-02 iki 2012-01-13, UAB „GeoVySa“, patalpose, adresu: I. Šeiniaus g. 15, Širvintos.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012-01-13.

 

 


2011-12-19

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 4 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiami žemės sklypų (kad. Nr. 8905/0003:307, 8905/0003:306), Pociūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektai ūkininko sodybų vietoms parinkti.

Projektai rengiami supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas parinkti vietas naujoms ūkininkų sodyboms.

Planavimo organizatoriai – Vaidas Komskis, gyvenantis Žadeikos g. 17-101, Vilnius ir Raimondas Komskis gyvenantis Šeškinės g. 45-14, Vilnius

Projekto rengėjas – UAB „GeoSieksnis“, Fabijoniškių g. 99, Vilnius, tel. 8 5 2792997, 8 699 87171, el. paštas: info@geosieksnis.lt, www.geosieksnis.lt.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. sausio 8 d.

Susipažinti su projektu galima nuo 2011 m. gruodžio mėn. 19 d. iki 2012 m. sausio mėn. 8 d. UAB „GeoSieksnis“ patalpose, adresu Fabijoniškių g. 99, Vilnius.

 


2011-12-13

 

Parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 8972/0003:182, plotas 2,8500 ha ir 8972/0003:270, plotas – 1,4000 ha) Pakerpės k., Čiobiškio sen., Širvintų r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį, rekreacinių teritorijų būdo, teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimų bei statybos reglamentų nustatymas, numatant reakreacinių objektų statybą.

Planavimo organizatoriai – D. ir G. Lisauskai, gyvenantys Jaunimo g. 21-13, Širvintos, tel. 8 659 15 167.

Projekto rengėjas – UAB „Senojo miesto architektai“ Šv.Ignoto g. 5, Vilnius, tel./faks. 8 5 261 11 15, el. paštas: diana@smartas.lt., projekto vadovė D. Sabaliauskienė.

Sprendinių ekspozicija: nuo 2011-12-12 iki 2012-01-19 Širvintų r. savivaldybės administracijos patalpose, Vilniaus g. 61. Strateginio pasekmių vertinimas atliktas. Informacija teikiama tel. 8 5 261 11 15. Su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti darbo valandomis projektuotojų biure Šv. Ignoto g. 5, Vilnius.

Viešas svarstymas – 2012 m. sausio 19 d. 14 val. Širvintų rajono savivaldybės administracijos salėje, Vilniaus g. 61, Širvintos.

Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymai teikiami plano organizatoriui ir rengėjui iki viešo svarstymo ir susirinkimo metu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius, viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo atsakymo į pasiūlymą gavimo dienos.

 

 


2011-12-07

 

Parengtas Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialusis planas. Planuojama teritorija – Širvintų miestas, plotas – 344 ha.

Projekto rengimo pagrindas – Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.1-30 2008-01-29 d.

Projekto tikslas – numatyti didžiųjų prekybos įmonių išdėstymą Širvintų miesto teritorijoje, tikslinės žemės paskirties keitimą pagal poreikį, nustatyti didžiųjų prekybos įmonių teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus, tvarkymo reglamentus (aukštingumą ir intensyvumą), susisiekimo sistemos ir inžinerinės infrastruktūros plėtros sprendinius.

Projekto organizatorius – Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. 8 382 30 275.

 Projekto rengėjas – UAB ,,MP INVESTICIJOS‘‘, Zarasų g. 24/1-407, Vilnius, tel. 861627322, El.p. mpinvesticijos@gmail.com

Supažindinimo su parengto specialiojo plano sprendiniais pradžia nuo 2011-12-22 d.

Parengtas specialusis planas viešai eksponuojamas Širvintų rajono savivaldybės 1 aukšte, skelbimų lentoje, Vilniaus g. 61, Širvintų m., nuo 2011-12-29 iki 2012-01-19. Viešas aptarimas vyks Širvintų rajono savivaldybės salėje 2012-01-20 10.00 val.

Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Informaciją apie rengiamą projektą teikia projekto organizatorius ir projekto rengėjas.

 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g.17, Vilniuje, per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

 


2011-11-28 


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos mėn. 21 d. nutarimu Nr. 1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8955/0003:128), Staviškių g. Nr. 2A, Širvintų mieste planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Planavimo tikslai įsiterpusios laisvos valstybinės žemės ploto iki 0,04 ha prijungimas prie 0,15 ha žemės sklypo (kad. Nr. 8955/0003:128), Staviškių g. Nr. 2A, Širvintų m.

Planavimo organizatorius – Rolandas Čirba, gyv. Staviškių g. Nr. 2A, Širvintos.

Projekto rengėjas - UAB "GeoVySa", adresas I. Šeiniaus g. 15, Širvintos, tel. 8 647 18 209, el. paštas: geovysa@gmail.lt. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2011-12-22 . Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2011-12-09 iki 2011-12-22, UAB „GeoVySa“, patalpose, adresu: I. Šeiniaus g. 15, Širvintos.

 


2011-11-28


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0005:151), Cegelnės vs. 4, Širvintų sen., Širvintų r. sav. (Motiejūnų kadastro vietovėje), formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės sklypo atidalijimą į tris žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.

Planavimo organizatorius – Marijonas Rutkauskas, Akvilė Rutkauskaitė, Irena Rutkauskienė, Zenonas Rutkauskas, gyv. Ramunių g. 2, Širvintos.

Projekto rengėjas – UAB "GeoVySa", I. Šeiniaus g. 15, Širvintos., tel. 8 647 18209, el. paštas: geovysa@gmail.com.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2011-12-09 iki 2011-12-22, UAB „GeoVySa“, patalpose adresu: I. Šeiniaus g. 15, Širvintos. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2011-12-22.

 


2011-11-28 


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0003:296), Pakalniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., (Barskūnų kadastro vietovėje), formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės sklypo padalijimą į keturis žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.

Planavimo organizatoriusKristina Čepulienė, gyvenanti Vandentiekio g. 33-1, Vilnius.

Projekto rengėjas UAB "GeoVySa", I. Šeiniaus g. 15, Širvintos., tel. 8 647 18 209, el. paštas: geovysa@gmail.com.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2011-12-09 iki 2011-12-22, UAB „GeoVySa“ patalpose adresu: I. Šeiniaus g. 15, Širvintos. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2011-12-22.


2011-11-28

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), yra rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0004:194, plotas – 1,0000 ha), Motiejūnų k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., Motiejūnų k.v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius Ramūnas Mockus, Justiniškių g. 66-41, Vilnius, tel. 8 650 30 047.

Projekto rengėjas – UAB „Geo Baltija”, Ukmergės g. 283b, Vilnius, tel. 8 678 63 751 el. paštas: vytas@geobaltija.lt

Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2011-11-25 iki 2011-12-09 UAB „Geo Baltija” patalpose adresu Ukmergės g. 283b, Vilnius.

 


2011-11-28

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), yra rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8922/0002:228, plotas - 4,8600 ha), Rudžionių k., Alionių sen., Širvintų r. sav., Juodiškių k. v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius – Sigitas Balaišis, Baltupio g. 39-501, Vilnius, tel. 8 671 70504.

Projekto rengėjas – UAB „GEO BALTIJA“, Ukmergės g. 283b, Vilnius, tel. 8 678 63 751 el. paštas: vytas@geobaltija.lt

Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2011-11-25 iki 2011-12-09 UAB „Geo Baltija“ patalpose adresu Ukmergės g. 283b, Vilnius.

 


2011-11-24

 

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8972/0001:452), esančio Lapelių k., Čiobiškio sen., Širvintų r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintais „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais“ – supaprastinta svarstymo procedūra rengiamas projektas svarstomas su gretimų žemės sklypų savininkais ir naudotojais.

Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius – Darius Židžiūnas, gyvenantis Girulių g. 16-39, Vilnius.

Projekto rengėjas – UAB „GeoVySa“, I. Šeiniaus g. 15, Širvintos; tel.: 8 603 39 910, 8 382 52 464.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2011 m. gruodžio mėn. 16 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2011 m. gruodžio 5 d. iki 2011 m. gruodžio mėn. 16 d. UAB „GeoVySa“ patalpose adresu I. Šeiniaus g. 15 (I aukštas), Širvintos.

 


2011-11-24

 

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8972/0001:451), esančio Lapelių k., Čiobiškio sen., Širvintų r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintais „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais“ – supaprastinta svarstymo procedūra rengiamas projektas svarstomas su gretimų žemės sklypų savininkais ir naudotojais.

Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius – Petras Visockas, gyvenantis Upelio g. 24-38, Širvintos.

Projekto rengėjas – UAB „GeoVySa“, I. Šeiniaus g. 15, Širvintos; tel.: 8 603 39 910, 8 382 52 464.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2011 m. gruodžio mėn. 16 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2011 m. gruodžio 5 d. iki 2011 m. gruodžio mėn. 16 d. UAB „GeoVySa“ patalpose adresu I. Šeiniaus g. 15 (I aukštas), Širvintos.

 


2011-11-23


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8907/0002:406), Papiernios k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas bei numatoma veikla – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės ūkio paskirties žemės sklypo dalių atidalijimą iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.

Planavimo organizatoriai: Ieva Zenevičienė, Stanislavas Jaglinski, Henrika Bartaška.

Projekto rengėjas – UAB „Baltijos matavimų organizacija“, Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 8 616 02 605, el. paštas: justyna@bmo.lt

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2011 m. lapkričio 22 d. iki gruodžio 22 d. rengėjo patalpose, Linkmenų g. 13, Vilniuje.

Pasiūlymus prašome teikti projekto rengėjui iki 2011 m. gruodžio 22 d.


2011-11-20

 

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0002:241, plotas – 1,8009 ha) Juodelių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslai: nekeičiant tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo bei pobūdžio, sklypo ribų keitimas padalijant sklypą į du sklypus, tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Eugenijus Jonas Voveris, Nijolė Stasė Voverienė, Vilniaus r., Sudervės sen., Vabalių k.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Teritorijų planavimas“, A. Goštauto g. 8-213, Vilnius, tel. 8 606 25 400, el. paštas: teritorijuplanavimas@inbox.lt

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti detaliojo plano rengėjo patalpose nuo 2011 m. gruodžio 7 d. Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Širvintų rajono savivaldybės patalpose (Vilniaus g. 61, Širvintos) nuo 2011 m. gruodžio 21 d.

Viešas susirinkimas įvyks 2012 m. sausio 5 d. 14.00 val. Širvintų savivaldybės posėdžių salėje.

Planavimo pasiūlymai ir pretenzijos pateikiami raštu detaliojo planavimo rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (Vitebsko g. 19, Vilnius), per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą klausimą gavimo dienos.

 


2011-11-18

 

Pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 8972/0003:182, plotas – 2,8500 ha ir 8972/0003:270, plotas – 1,4000 ha) Pakerpės k., Čiobiškio sen., Širvintų r. sav. detalusis planas.

Planavimo organizatoriai – Daiva Lisauskienė ir Gintautas Lisauskas, gyv. Jaunimo g. 21-13, Širvintos, tel. 8 659 15 167.

Planavimo pagrindas – Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-04-11 įsakymas Nr. 9-219 „Dėl detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo bei sutarčių sudarymo“

Planavimo tikslai – žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį, gyvenamųjų teritorijų būdo, rekreacinių teritorijas būdo, tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengėjai – UAB „Senojo miesto architektai“, adresas: Šv.Ignoto g. 5, Vilnius, tel./faksas 85 26 11 115, el. paštas: diana@smartas.lt.

Projekto vadovė – D. Sabaliauskienė.

Strateginio pasekmių vertinimą atliko rengėjas – VĮ „Krašto tvarkymo projektai“.

Apie viešinimo procedūras informuosime papildomai.

 


2011-11-17

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8930/0002:279), Kaukiškio k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., Kernavės kadastro vietovėje, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas bei numatoma veikla – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės ūkio paskirties žemės sklypo dalių atidalijimą iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.

Planavimo organizatoriai: Ramūnas Kopcikas, Natalija Laukienė.

Projekto rengėjas – UAB „AVALDA“, adresas: A. Goštauto 8-135, Vilnius, tel. 8 672 53 547, el. paštas  tenikmar@gmail.com.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Kviečiame susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu nuo 2011 m. lapkričio 18 d. iki gruodžio 1 d. UAB „AVALDA“ patalpose adresu: A. Goštauto 8-135, Vilniuje.

Pasiūlymus teikti projekto rengėjui iki 2011 m. gruodžio 1 d.

 


2011-11-17

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8930/0002:278), Kaukiškio k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., Kernavės kadastro vietovėje, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas bei numatoma veikla – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės ūkio paskirties žemės sklypo dalių atidalijimą iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.

Planavimo organizatoriai: Ramūnas Kopcikas, Natalija Laukienė.

Projekto rengėjas – UAB „AVALDA“, adresas: A. Goštauto 8-135, Vilnius, tel. 8 672 53 547, el. paštas tenikmar@gmail.com.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Kviečiame susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu nuo 2011 m. lapkričio 18 d. iki 2011 m. gruodžio 1 d. 26 UAB „AVALDA“ patalpose adresu: A. Goštauto 8-135, Vilniuje.

Pasiūlymus teikti projekto rengėjui iki 2011 m. gruodžio 1 d.

 


2011-11-04

Informuojame, kad skelbiamas parengto Žemės sklypo (kad. Nr. 8912/0003:57, plotas – 0,1800 ha) Družų k., Širvintų sen., Širvintų r. sav. detaliojo plano svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-04-11 įsakymas Nr. 9-219 „Dėl detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo bei sutarčių sudarymo“.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, gyvenamųjų teritorijų būdo, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdžio, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.

Planavimo organizatorė – Nijolė Bildžiukienė, Družų k., Širvintų sen., Širvintų r.,

tel. 8 648 88099.

Plano rengėja – Daiva Rokienė, tel. 8 616 54006, el. paštas: daiva.rokiene@gmail.com. Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo š. m. lapkričio 11 d. iki gruodžio 9 d. Vieša ekspozicija vyks nuo š.m. lapkričio 25 d. iki gruodžio 9 d Širvintų seniūnijoje, Vilniaus g. 86, Širvintos. Viešas susirinkimas numatomas 2011 m. gruodžio 9 d. 10.00 val. Širvintų seniūnijoje.

Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui arba plano rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais per visą plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Gautų atsakymų apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus motyvuotus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo planavimo organizatoriaus atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


2011-10-28 


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Spėros g. 11, Paspėrių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., kad. Nr. 8907/0004:26 (Bartkuškio kadastro vietovėje), formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės sklypo padalijimą į du žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.

Planavimo organizatorius – Vilius Garbatavičius, gyv. Kalnalaukio g. 26-12, Širvintos.

Projekto rengėjas UAB "GeoVySa", I. Šeiniaus g. 15, Širvintos., tel. 8 647 18209, el. paštas: geovysa@gmail.com.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2011-11-08 iki 2011-11-21, UAB „GeoVySa“, patalpose, adresu: I. Šeiniaus g. 15, Širvintos. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2011-11-21.

 


2011-10-26

 

Pradedamas rengti Žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0006:357, plotas – 0,6000 ha) Kielių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav. detalusis planas

 Planuojamos teritorijos adresas: Kielių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav.;

Detaliojo plano rengimo tvarka: bendroji.

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį, gyvenamųjų teritorijų būdo, vienbučių ir dvibučių pastatų statybos pobūdžio, sklypo ribų keitimas padalinant į atskirus sklypus, tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymus.

Naujas režimas: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1).

Planavimo pagrindas: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymas „Dėl detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarčių sudarymo“ Nr. 9-366.

Detaliojo plano organizatorius: Karolis Grimaila, Saulėtekio g. 10, Širvintos, tel. 8 600 23182.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Conventus“ A. Goštauto g. 8–0227, Vilnius, tel. 8 652 88411, PV J. Jurgelionis, arch. E. Rimšaitė, el. p.: erika@conventus.lt; El. sv.: www.conventus.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pastabas, pasiūlymus, pretenzijas dėl detaliojo plano rengimo galima teikti planavimo organizatoriui Karoliui Grimailai arba plano rengėjui UAB „Conventus“ aukščiau nurodytais adresais.

Apie viešojo svarstymo su visuomene procedūras planavimo organizatorius papildomai informuos įstatymų nustatyta tvarka.

 


 2011-10-20


Širvintų rajono savivaldybės administracija 2011-09-23 priėmė sprendimą rengti Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.

Informuojame, kad parengtas Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiojo plano apimties nustatymo dokumentas ir vertinimo ataskaita.

Planuojama teritorijaŠirvintų miestas, plotas – 344 ha.

Projekto rengimo pagrindas – Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.1-30 2008-01-29.

Projekto organizatorius – Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. 8 382 30275.

Rengėjas – UAB ,,MP INVESTICIJOS‘‘, Zarasų g. 24/1-407, Vilnius, tel. 861627322, El.p. mpinvesticijos@gmail.com

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui raštu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Informacija apie specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą teikia Rengėjas.

Viešas supažindinimas su specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentu, derinimo subjektų išvadomis ir vertinimo ataskaita vyks nuo 2011-10-24 iki 2011-11-22 Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Atsakingas asmuo Dalia Kunevičienė, el.pastas: dalia.kuneviciene@sirvintos.lt

Viešas aptarimas vyks 2011-11-22 Širvintų rajono savivaldybės salėje 13 val.

Po viešo supažindinimo pasiūlymai dėl SPAV nepriimami.


 

2011-10-19

 

Informuojame, kad rengiamas 1,87 ha ploto žemės sklypo, Juodės k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., kadastrinis Nr. 8905/0003:276 Barskūnų k.v., detalusis planas.

Planavimo organizatorius – Rasa Norkienė, gyv. Paribio g. 45-45, Vilnius.

Planavimo pagrindas – Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 21 d. įsakymas „Dėl detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarčių sudarymo“ Nr. 9-628.

Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės tikslinės paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį, gyvenamųjų teritorijų būdo, vienbučių ir dvibučių pastatų statybos pobūdžio, sklypo padalinimas, tvarkymo ir naudojimo režimų bei statybos reglamentų nustatymas.

Detaliojo plano rengėjas – UAB MŽprojektai“ Konstitucijos 4a, Vilnius, tel.: 8 676 33318, el. paštas: info@mzprojektai.lt, projekto vadovas – Šarūnas Šliužas (kvalif. atest. Nr. A1581 (2013-09-26).

Vieša ekspozicija – su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2011-11-07 iki 2011-12-06 Jauniūnų seniūnijos skelbimų lentoje, Jauniūnų k., Širvintų r. sav., tel. 8 382 44 147, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (penktadieniais iki 15.45 val.) ir pas detaliojo plano rengėją.

Viešas svarstymas įvyks 2010-12-06 10 val. Jauniūnų seniūnijos patalpose Jauniūnai k., Širvintų r. sav., tel. 8 382 44 147.

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiami raštu planavimo organizatoriui ir / ar plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

Planavimo dokumento sprendinių pasiūlymų apskundimas – asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame detaliajame plane, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Vitebsko g. 19, Vilniuje, tel./faks. 8 5 210 14 74, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 


2011-10-14

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 1-128 patvirtinta apie 3,7 ha teritorijos prie ,,Atžalyno‘‘ pagrindinės mokyklos Ukmergės g. 4, Širvintų mieste detaliojo plano koncepcija.

Susipažinti su patvirtintos koncepcijos dokumentacija galima Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos, tel.8(382)-30275


2011-10-14

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 1-129 patvirtinta apie 0,15 ha teritorijos Nepriklausomybės a. 5A, Širvintų mieste detaliojo plano koncepcija.

Susipažinti su patvirtintos koncepcijos dokumentacija galima Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos, tel.8(382)-30275


2011-10-14

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 1-126 patvirtinta apie 0,0637 ha teritorijos Kalnalaukio g. 10A, Širvintų mieste detaliojo plano koncepcija.

Susipažinti su patvirtintos koncepcijos dokumentacija galima Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos, tel.8 382 30 275

 


 

 

2011-10-14

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 1-127 patvirtinta apie 0,70 ha teritorijos P.Cvirkos g., Širvintų mieste detaliojo plano koncepcija.

Susipažinti su patvirtintos koncepcijos dokumentacija galima Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos, tel.8 382 30 275

 


 

 

2011-10-14

Parengtas apie 0,15 ha teritorijos Nepriklausomybės a. 5A, Širvintų m. detalusis planas

Planavimo pagrindas –Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 9-650 „Dėl 0,15 ha teritorijos Nepriklausomybės g. 5A, Širvintų m. detaliojo plano rengimo‘‘

Planavimo organizatoriusŠirvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos, tel.8(382)-30275

El. paštas: info@sirvintos.lt

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, A.Goštauto g. 8, Vilnius, fax. 8 5 212 44 59.

El. paštas: adm@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8 5 231 24 55

El. paštas: andzelika@urbanistika.lt.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypų ribų formavimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimų nustatymas.

Rengimo terminai – 2010–2011 m.

Supažindinimo tvarka:

Supažindinimo su parengto detaliojo plano sprendiniais pradžia nuo 2011-10-21 d.

Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Širvintų rajono savivaldybės II a. fojė, Vilniaus g. 61, Širvintų m., nuo 2011-11-07 iki 2011-11-21. Viešas aptarimas vyks ten pat 2010-11-22 11.00 val.

Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Širvintų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos, raštu.

Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Informaciją apie rengiamą projektą teikia planavimo organizatorius.

 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g.17, Vilniuje, per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

 


 

2011-10-14

Parengtas apie 3,7 ha teritorijos prie ,,Atžalyno‘‘ pagrindinės mokyklos Ukmergės g. 4, Širvintų mieste detalusis planas

Planavimo pagrindas –Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 9-652 „Dėl 3,7 ha teritorijos prie ,,Atžalyno‘‘ pagrindinės mokyklos Ukmergės g. 4, Širvintų m. detaliojo plano rengimo‘‘

Planavimo organizatorius - Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos, tel.8 382 30275

El. paštas: info@sirvintos.lt

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, A.Goštauto g. 8, Vilnius, fax. 8 5 212 44 59.

El. paštas: adm@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8 5 231 24 55

El. paštas: andzelika@urbanistika.lt.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypų ribų formavimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimų nustatymas.

Rengimo terminai – 2010–2011

Supažindinimo tvarka:

Supažindinimo su parengto detaliojo plano sprendiniais pradžia nuo 2011-10-21.

Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Širvintų rajono savivaldybės II a. fojė, Vilniaus g. 61, Širvintų m., nuo 2011-11-07 iki 2011-11-21. Viešas aptarimas vyks ten pat 2010-11-22 12.00 val.

Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Širvintų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos, raštu.

Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Informaciją apie rengiamą projektą teikia planavimo organizatorius.

 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g.17, Vilniuje, per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

 


 

2011-10-14

Parengtas apie 0,0637 ha teritorijos Kalnalaukio g. 10A, Širvintų m.detalusis planas

Planavimo pagrindas –Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 9-651 „Dėl 0,0637 ha teritorijos Kalnalaukio g. 10A, Širvintų m. detaliojo plano rengimo‘‘

Planavimo organizatorius - Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos, tel.8 382 30275

El. paštas: info@sirvintos.lt

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, A.Goštauto g. 8, Vilnius, fax. 8 5 212 44 59.

El. paštas: adm@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8 5 231 24 55

El. paštas: andzelika@urbanistika.lt.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypų ribų formavimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimų nustatymas.

Rengimo terminai – 2010–2011

Supažindinimo tvarka:

Supažindinimo su parengto detaliojo plano sprendiniais pradžia nuo 2011-10-21.

Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Širvintų rajono savivaldybės II a. fojė, Vilniaus g. 61, Širvintų m., nuo 2011-11-07 iki 2011-11-21. Viešas aptarimas vyks ten pat 2010-11-22 10.00 val.

Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Širvintų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos, raštu.

Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Informaciją apie rengiamą projektą teikia planavimo organizatorius.

 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g.17, Vilniuje, per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

 


2011-10-14

 

Parengtas apie 0,70 ha teritorijos P. Cvirkos g., Širvintų m. detalusis planas

Planavimo pagrindas –Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. 9-41 „Dėl 0,70 ha teritorijos P. Cvirkos g., Širvintų m. detaliojo plano rengimo‘‘

Planavimo organizatorius - Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos, tel.8 382 30275

El. paštas: info@sirvintos.lt

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, A. Goštauto g. 8, Vilnius, fax. 8 5 212 44 59.

El. paštas: adm@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8 5 231 24 55

El. paštas: andzelika@urbanistika.lt.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypų ribų formavimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimų nustatymas.

Rengimo terminai – 2010–2011 m.

Informacijos apie bendrąjį planą teikimo tvarka:

Informaciją apie detalųjį planą teikia planavimo organizatorius – Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos, tel.8 382 30275

Supažindinimo tvarka:

Supažindinimo su parengto detaliojo plano sprendiniais pradžia nuo 2011-10-21.

Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Širvintų rajono savivaldybės II a. fojė, Vilniaus g. 61, Širvintų m., nuo 2011-11-07 iki 2011-11-21. Viešas aptarimas vyks ten pat 2010-11-22 9.00 val.

Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Širvintų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos, raštu.

Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Informaciją apie rengiamą projektą teikia planavimo organizatorius.

 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g.17, Vilniuje, per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

 


2011-10-14

 

Parengtas Širvintų miesto bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas.

Planavimo pagrindas – Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. 1-81 „Dėl Širvintų miesto bendrojo plano rengimo“ ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 9-218 „Dėl Širvintų miesto bendrojo plano darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius - Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos, tel.8 382 30275

El. paštas: info@sirvintos.lt

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika“, A. Goštauto g. 8, Vilnius, fax. 8 5 212 44 59.

El. paštas: adm@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8 5 231 24 55

El. paštas: andzelika@urbanistika.lt.

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Širvintų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos, raštu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Informaciją apie Širvintų miesto bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentą teikia Organizatorius.

Viešas supažindinimas su Širvintų miesto bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentu ir derinimo subjektų išvadomis vyks nuo 2011 m. spalio 14 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Atsakingas asmuo Dalia Kunevičienė, el. paštas: dalia.kunevičiene@sirvintos.lt

 


 

2011-10-14

Parengta Širvintų miesto bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita (SPAV).

Planavimo pagrindas – Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. 1-81 „Dėl Širvintų miesto bendrojo plano rengimo“ ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 9-218 „Dėl Širvintų miesto bendrojo plano darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius – Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos, tel.8 382 30275

El. paštas: info@sirvintos.lt

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika“, A. Goštauto g. 8, Vilnius, fax. 8 5 212 44 59.

El. paštas: adm@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8 5 231 24 55

El. paštas: andzelika@urbanistika.lt.