Pradžia

2016 metai


 

2016-09-06

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8901/0005:0310

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Širvintų sen., Degusio Kelmo vs.

0,8534

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

DARIUS JURKEVIČIUS

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-09-20 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=04cdb810736911e68c22fee0c801bc42.

 

 


2016-09-02


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D – 452/D1 – 513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, rengiami žemės sklypų (kad. Nr. 8940/0001:458, 8940/0001:459), esančių Rimučių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., Motiejūnų kadastro vietovėje formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektai rengiami supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo atidalijimas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo. 

Planavimo iniciatorius: Zita Tarasevičienė, Romas Jatkauskas, Danutė Jatkauskienė, Zigmas Bimbiras, gyv. Rimučių k., Širvintų sen., Širvintų r.sav. ir Genė Lukšienė, Virgilijus Lukša, Ragina Katinienė, Zita Tarasevičienė, gyv. Rimučių k., Širvintų sen., Širvintų r.sav.

Planavimo organizatorius: NŽT prie ŽŪM Širvintų skyriaus vedėjas Arvydas Vosylius pagal NŽT prie ŽŪM direktoriaus 2013 m. gegužės 30 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-506.

Projekto rengėjas - UAB "GeoVySa", adresu I. Šeiniaus g. 15, Širvintos., tel. 8 647 18209, el. paštas: geovysa@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2016-09-30 d.

Kviečiame susipažinti su parengtu projektu ir poveikio vertinimo ataskaita nuo 2016-09-19 iki 2016-09-30, UAB „GeoVySa“, patalpose, adresu: I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas).

 

 


2016-08-22


Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8905/0001:0307

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., Gudulinės k.

1,0916

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

ALEKSANDRAS KOMOSKO

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-09-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=b5785bc0683811e69b3880e118b2403f.

 

 


2016-08-17

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8903/0003:0191

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Gelvonų sen., Stavarygalos k.

1,3472

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

Audronė Gardziulevičienė

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-08-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=3adbd4c05ed111e69b3880e118b2403f.

 

 

 


 

2016-08-12


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D – 476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8972/0001:501), esančio Pamusių k., Čiobiškio sen., Širvintų r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorė – Ona Kazlauskienė, gyv. Ąžuolų g. 4, Janionių k., Čiobiškio sen., Širvintų r. sav.

Projekto rengėjas – UAB „Atskaitos taškas“, Vilniaus g. 77, Širvintos, tel./fax. (8 382) 52975, mob. tel. 8 6 1002409.

Su parengtu projektu susipažinti galima nuo 2016 – 08 – 16 iki 2016 – 08 – 30, UAB „Atskaitos taškas“ patalpose, Vilniaus g. 77, Širvintos, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2016 – 08 – 30.

 

 

 


2016-08-01


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D – 476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8922/0002:4), esančio Paluknės k., Alionių sen., Širvintų r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius – Denisas Pavlovas, gyv. Zujūnų 25, Vilnius.

Pagal įgaliojimą – Oleg Pavlov, gyv. Zujūnų 25, Vilnius.

Projekto rengėjas – UAB „Atskaitos taškas“, Vilniaus g. 77, Širvintos, tel./fax. (8 382) 52975, mob. tel. 8 6 1002409.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2016-08-16.

Su parengtu projektu susipažinti galima nuo 2016 – 08 – 01 iki 2016 – 08 – 16, UAB „Atskaitos taškas“ patalpose, Vilniaus g. 77, Širvintos, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2016 – 08 – 16.

 

 


2016-07-29


Informacija apie AB „Amber Grid“ Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos ir postatybinio laikotarpio aplinkos apsaugos valdymo ir monitoringo planus


Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (Statytojas) - AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, 03116, Vilnius, tel. 8 5 232 7789, 8 5 236 0855, numato vykdyti Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje (GIPL-LT) statybą.

Šiuo metu parengti Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos ir postatybinio laikotarpio aplinkos apsaugos valdymo ir monitoringo planai. Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos ir postatybinio laikotarpio aplinkos apsaugos valdymo ir monitoringo planų rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, 44242, Kaunas, tel. 8 37 323 209, faks. 8 37 337 257.

Planuojama ūkinė veikla (toliau - PŪV): Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statyba. Projektuojamo magistralinio dujotiekio paskirtis – gamtinių dujų transportavimas. Bendras magistralinio dujotiekio ilgis – ~ 165,5 km, skersmuo 700 mm. GIPL-LT statyba bus vykdoma Širvintų r., Vilniaus r., Elektrėnų, Kaišiadorių r., Prienų r., Birštono, Alytaus r., Marijampolės ir Lazdijų r. savivaldybių teritorijose.

Susipažinti su parengtais Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos ir postatybinio laikotarpio aplinkos apsaugos valdymo ir monitoringo planais galima internetiniame AB „Amber Grid“ puslapyje www.ambergrid.lt.

Pasiūlymus per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima teikti AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, 03116 Vilnius, el.p. info@ambergrid.lt ir UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, 44242, Kaunas, el.p. ardynas@ardynas.lt

 

 


2016-07-22

 

Vadovaujantis Širvintų savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-10 įsakymu Nr.9-113 ,,Dėl Širvintų miesto bendrojo plano koregavimo‘‘ parengtas Širvintų miesto bendrojo plano koregavimas.

 

Planavimo organizatorius - Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos, tel.8(382)-30275

El. paštas: info@sirvintos.lt

 

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, A.Goštauto g. 8, Vilnius, fax. 8(5)-212-44-59.

El. paštas: adm@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5)-212-02-69

El. paštas: andzelika@urbanistika.lt.

 

           Širvintų miesto bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

 • Pakoreguoti ir papildyti funkcines zonas ir Širvintų miesto bendrojo plano sprendinius susisiekimo infrastruktūros elementais: numatyti pėsčiųjų tiltą per Širvintos upę; patikslinti uK funkcinę zoną prie esamų fontanų, sumažinant nE1 funkcinę zoną;
 • keisti suplanuotos teritorijos privalomus reikalavus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam bendrajam planui;
 • nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos privalomus reikalavimus.

 

Bendrojo plano rengimo tvarka:

             Vadovaujantis Širvintų miesto bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programa, kuri patvirtinta 2016-06-08 Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 9-488, nustatyta, kad:

 • planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis;
 • parengiamajame etape naujos planavimo sąlygos Širvintų miesto bendrojo plano koregavimui nerengiamos;
 • rengimo etapo esamos būklės įvertinimo ir bendrojo plano bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadijos nerengiamos, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas;
 • baigiamajame etape Bendrojo plano koregavimui taikoma supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūra;
 • baigiamajame etape atliekamas Bendrojo plano koregavimo derinimas Teritorijų planavimo komisijoje ir tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje,       tvirtinimas Širvintų savivaldybės taryboje.

 

Informaciją apie rengiamą projektą teikia projekto organizatorius ir rengėjas.

Viešas supažindinimas su Širvintų miesto bendrojo plano koregavimo projektine dokumentacija vyks nuo 2016-07-20 iki 2016-08-09 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir Širvintų savivaldybės patalpose 324 kab.

 

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Širvintų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

                            

 

 


2016-07-21

 

Vilniaus miesto savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“ informuoja, kad pradedamas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (priedas).

 

 


2016-07-12

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) parengtas žemės sklypo, esančio Širvintų r., Jauniūnų sen., Juodės k., Užtvankos g. 26, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Projekto organizatorius: Tomas Bedalis.

Projekto tikslai: ūkininko sodybos vietos parinkimas. Planavimo uždaviniai - suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba.

Projekto rengėjas: Geo Formatas, UAB, adresas: Kalvarijų g. 124-11, LT-08211, Vilnius. Informacija teikiama tel.: +370 626 94540, el. paštu geoformatas@gmail.lt.

 

Susipažinti su parengto projekto sprendiniais bei teikti pasiūlymus skiriamas 10 d. d. laikotarpis (nuo 2016-07-11 iki 2016-07-22). Planavimo pasiūlymus bei pastabas teikti specialiojo plano rengėjui ir (arba) organizatoriui.

 


 


2016-06-23

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8972/0002:0418

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Čiobiškio sen., Markučių k.

2,2000

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

EVALDAS KUBILIUS

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-07-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=dc79915036f911e6bc4bc8b16503caf1.

 

 

 


2016-06-15

 

Vadovaujantis Širvintų savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-10 įsakymu Nr.9-113 ,,Dėl Širvintų miesto bendrojo plano koregavimo‘‘ parengtas Širvintų miesto bendrojo plano koregavimas.

 

Planavimo organizatorius - Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos, tel.8(382)-30275

El. paštas: info@sirvintos.lt

 

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, A.Goštauto g. 8, Vilnius, fax. 8(5)-212-44-59.

El. paštas: adm@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5)-212-02-69

El. paštas:  andzelika@urbanistika.lt.

 

Širvintų miesto bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

 • Pakoreguoti ir papildyti funkcines zonas ir Širvintų miesto bendrojo plano sprendinius susisiekimo infrastruktūros elementais: numatyti pėsčiųjų tiltą per Širvintos upę; patikslinti uK funkcinę zoną prie esamų fontanų, sumažinant nE1 funkcinę zoną;
 • keisti suplanuotos teritorijos privalomus reikalavus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam bendrajam planui;
 • nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos privalomus reikalavimus.

 

Bendrojo plano rengimo tvarka: 

              Vadovaujantis Širvintų miesto bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programa, kuri patvirtinta 2016-06-08 Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 9-488, nustatyta, kad:

 • Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis;
 • parengiamajame etape naujos planavimo sąlygos Širvintų miesto bendrojo plano koregavimui nerengiamos;
 • rengimo etapo esamos būklės įvertinimo ir bendrojo plano bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadijos nerengiamos, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas;
 • baigiamajame etape Bendrojo plano koregavimui taikoma supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūra;
 • baigiamajame etape atliekamas Bendrojo plano koregavimo derinimas Teritorijų planavimo komisijoje ir tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje,  tvirtinimas Širvintų savivaldybės taryboje.

 

Informaciją apie rengiamą projektą teikia projekto organizatorius ir rengėjas.

Viešas supažindinimas su Širvintų miesto bendrojo plano koregavimo projektine dokumentacija vyks nuo 2016-06-20 iki 2016-07-04 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir Širvintų savivaldybės patalpose 324 kab.

 

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Širvintų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus. 

               

 


2016-06-13

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8950/0005:0043

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Zibalų sen., Staškūniškio k.

1,1500

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

Gediminas Dirma

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-06-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=8d6768102e0411e69d6982a85c9c9f5f.

 

 

 


2016-06-06

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8905/0003:0141

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., Musės k.

21,5102

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

Juozas Gudelis

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-06-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu 

 

 


2016-06-02

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D – 476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, nuo 2016-06-09 rengiamas žemės sklypo, esančio Pusilgiškių k., Gelvonų sen., Širvintų r. sav. (kadastrinis sklypo Nr. 8935/0003:261 Liukonių k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslasūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatoriusElegijus Golcas, gyv. Šilo g. 52-1, Vilnius.

Projekto rengėjas – UAB „GeoVySa“, I. Šeiniaus g. 15, I aukštas, Širvintos, tel. 8-382-52464, 8-603-39910.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2016-06-27.

Kviečiame susipažinti su parengtu projektu nuo 2016-06-13 iki 2016-06-27 UAB „GeoVySa“ patalpose adresu: I. Šeiniaus g. 15, I aukštas, Širvintos.

 

 


2016-06-01

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8970/0002:0091

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Musninkų sen., Užušilių k.

4,1825

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

ZENONAS RAVDA

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-06-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=651a7ef027e811e6842ca47a5ec61099.

 

 

 


2016-05-24

 

Vilniaus miesto savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“ informuoja, kad pradedamas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (priedas).

 

 

 


2016-05-02

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8922/0004:0180

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Alionių sen., Alionių II k.

3,7000

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

LIUDAS GAIVELIS

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-05-20 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=01e698a0104b11e69a74ec1c9cf960c8.

 

 


2016-04-20

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pradedamas rengti žemės sklypo kadastrinis Nr. 8970/0002:0242, bendras plotas 1.8000 ha., esančio Širvintų r. savivaldybės, Musninkų sen., Vileikiškių k., formavimo ir pertvarkymo projektas.

• Planuojama teritorija: sklypo kadastrinis Nr. 8970/0002:0242, bendras plotas 1.8000 ha., esančio Širvintų r. savivaldybės, Musninkų sen., Vileikiškių k.,

• Žemės sklypo iniciatoriai – Dainius Šileikis

• Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, bei dviejų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo pakeitimas į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Rengimo pagrindas - Širvintų rajono savivaldybės administracijos išduoti projekto rengimo reikalavimai 2014-04-25 Nr.40, NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymas 2014-04-22, Nr. 44VĮ-(14.44.2.)-241 dėl sprendimo pradėti rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengėjas, adresas ir telefonai:

UAB „NEKILNOJAMOJO TURTO PROJEKTAI“ Žalgirio g. 131-213kab.Vilnius,

Tel.: +370 605 70770, el. paštas: info@ntprojektai.lt

 Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite susipažinti per 10 darbo dienų iki 2016 m. gegužės mėn. 2d. (darbo valandomis nuo 8 val. iki 17 val.) aukščiau nurodytu adresu (susitikimo laiką būtina susitarti iš anksto aukščiau nurodytu telefonu)

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2016 m. gegužės mėn. 2 d. Susipažinti su projektu galima 2016 m. balandžio 20 – gegužės 2 dienomis.

 

 


 

2016-04-18

 

         Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D – 452/D1 – 513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr 8955/0005:0166, plotas-1,8068 ha) esančio Kalnalaukio g. 61 Širvintų m. Širvintų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.        

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – Mildai Bružienei ir Marytei Jachimavičienei priklausančių dalių ir bendrai valdomo žemės sklypo atidalijimas suformuojant tris žemės sklypus nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo.                  

Projekto iniciatorius – Marytė Melanija Jachimavičienė, gyv. Pakrantės g. 1, Širvintų m.

Projekto organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus vedėjas Arvydas Vosylius pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-737.          

Projekto rengėjas: R. Chačkovskienės individuali įmonė, adresas: Latvių g. 56-10, Vilnius, tel. 8 676 34 995, el. paštas: reggrn@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2016 m. gegužės 2 d. Susipažinti su parengtu projektu ir poveikio vertinimo ataskaita galima 2016-04-19 iki 2016-05-02 rengėjo patalpose, adresu Latvių 56-10, Vilnius.                              

 


 

2016-04-15

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8972/0001:0046

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Čiobiškio sen., Pamusių k.

11,1000

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

Ona Kazlauskienė

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-05-09 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=8238860002d911e6a40dc838b4517853.

 


2016-03-03

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8922/0002:0004

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Alionių sen., Paluknės k.

6,0170

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

Denisas Pavlovas

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-03-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=aba694d0da0911e5b5c3da47e216f829.

 

 

 


2016-01-18

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8905/0003:0373

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., Juodės k., Užtvankos g.

0,5318

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti kelių išdėstymą, nustatyti melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymą.

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

Tomas Bedalis

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-02-08 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=e7ea15b0bb6f11e58a23d835d88161fc

 

 


2016-01-15

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8940/0006:0489

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Širvintų sen., Nečionių k.

1,2343

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

EVALDAS BAGDONAS

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-02-03 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=716192f0bb6111e58a23d835d88161fc.

 


2016-01-11

 

Informacija dėl įsakymo projekto dėl Širvintų miesto

 bendrojo plano koregavimo

 

Informuojame, kad yra parengtas Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas ,,Dėl Širvintų miesto bendrojo plano koregavimo''.

 

Su parengtu įsakymo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti nuo 2016-01-15 iki 2016-01-29 Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus 322 kab., tel. (8 616 89320, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos.

         

Planavimo organizatorius - Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. 8 (382)-51 300 faks. 8(528)-55 233.

El. paštas: savivaldybe@sirvintos.lt