Pradžia

2015 metai

2015-12-16

 

Pranešame, kad vykdant Širvintų rajono savivaldybės administracijos 2015-12-16 įsakymą Nr. 9-1146, organizuojamas Širvintų miesto bendrojo plano koregavimas, kurio tikslai – pakoreguoti Širvintų miesto bendrajame plane visuomeninių objektų ir kompleksų teritorijos funkcinę zoną ją papildant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdu bei pakoreguojant kitus šios zonos privalomus tvarkymo reglamentus.

 


2015-12-09

Parengtas dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos specialusis planas

 

Informuojame, kad parengtas regiono lygmens dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) projektas.

Planuojama teritorija:

-          Širvintų rajono savivaldybės teritorija;

-          Vilniaus rajono savivaldybės teritorija;

-          Elektrėnų savivaldybės teritorija;

-          Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorija;

-          Prienų rajono savivaldybės teritorija;

-          Birštono savivaldybės teritorija;

-          Alytaus rajono savivaldybės teritorija;

-          Marijampolės savivaldybės teritorija;

-          Lazdijų rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo organizatorius:

AB „Amber Grid“, Gudelių g. 49, LT-04224 Vilnius

Tel. (8 5) 236 0303, (8 5) 232 7793, faksas (8 5) 236 0309, 8 (5) 236 0850

El. paštas: info@ambergrid.lt; s.sabonis@ambergrid.lt; a.nutautiene@ambergrid.lt

Internetinė svetainė: www.ambergrid.lt

Plano rengėjas:

UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas

Tel.: (8 37) 323 209, faksas: (8 37) 337 257,

El. paštas: ardynas@ardynas.lt; z.labanauskiene@ardynas.lt; o.vaiciene@ardynas.lt

Internetinė svetainė: www.ardynas.lt

Susipažinti su Specialiojo plano (SP) sprendiniais nuo 2015 m. gruodžio 30 d. galima:

Su parengto SP sprendiniais, SPAV ataskaita ir sprendinių pasekmių vertinimu Specialiojo plano organizatoriaus AB „Amber Grid“ būstinėje Gudelių g. 49, Vilnius, (302 kab., darbo dienomis nuo 8,00-11,30 val. ir nuo 12,30 - 15,00 val.), su pagrindiniais SP sprendiniais interneto tinklalapyje www.ambergrid.lt ;

Su parengto SP sprendiniais, SPAV ataskaita ir sprendinių pasekmių vertinimu Specialiojo plano rengėjo UAB „Ardynas“ būstinėje Gedimino g. 47, Kaunas, (darbo dienomis nuo 8,00 – 12,00 val. ir nuo 13,00 - 16,00 val.), su pagrindiniais SP sprendiniais interneto tinklalapyje www.ardynas.lt .

Viešos Specialiojo plano sprendinių ekspozicijos nuo 2016 m. vasario 1 d. iki baigiamojo susirinkimo - konferencijos dienos vyks:

Širvintų r. savivaldybėje III a. skelbimų lentoje, SP byla – Architektūros ir teritorijų pl. sk. 322 kab., Vilniaus g. 61, Širvintos;

Vilniaus r. savivaldybės skelbimų lentoje, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus r. savivaldybės Dūkštų sen. skelbimų lentoje, SP byla – seniūnijos patalpose, Pijorų g. 1, Dūkštų k., Vilniaus r. sav.;

Elektrėnų savivaldybės I a. skelbimų lentoje, SP byla – Architektūros ir kraštotvarkos sk. 218 kab. arba Bendrajame sk. 101 kab., Rungos g. 5, Elektrėnai;

Kaišiadorių r. savivaldybėje III a. skelbimų lentoje, SP byla – Architektūros ir urbanistikos sk. 320 kab., Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys;

Prienų r. savivaldybėje I a. skelbimų lentoje, SP byla –Architektūros ir urbanistikos sk. 117 kab., Laisvės a. 12, Prienai;

Birštono savivaldybėje III a. skelbimų lentoje, SP byla – Architektūros ir kraštotvarkos sk. 333 kab., Jaunimo g. 2, Birštonas;

Alytaus r. savivaldybėje Priimamojo sk. skelbimų lentoje, SP byla - Priimamajame sk., Pulko g. 21, Alytus;                                  

Marijampolės savivaldybėje I a. skelbimų lentoje, SP byla – Architektūros ir urbanistikos departamento 309 kab., J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė;

Lazdijų r. savivaldybėje II a. skelbimų lentoje, SP byla – Architektūros sk. 215 kab., Vilniaus g. 1, Lazdijai.

Parengto Specialiojo plano baigiamieji susirinkimai – konferencijos vyks:

2016 m. kovo 1 d. 10 val. Širvintų r. savivaldybės II a. posėdžių salėje Vilniaus g. 61, Širvintos;

2016 m. kovo 1 d. 14 val. Vilniaus r. savivaldybės Dūkštų sen. patalpose Pijorų g. 1, Dūkštų k., Vilniaus r. sav.;

2016 m. kovo 2 d. 13 val. Elektrėnų savivaldybės posėdžių salėje Rungos g. 5, Elektrėnai;

2016 m. kovo 2 d. 17 val. Kaišiadorių r. savivaldybės Didžiojoje salėje (II a.) Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys;

2016 m. kovo 3 d. 11 val. Prienų r. savivaldybės II a. posėdžių salėje Laisvės a. 12, Prienai;

2016 m. kovo 3 d. 15 val. Alytaus r. savivaldybės III a. posėdžių salėje Pulko g. 21, Alytus;

2016 m. kovo 4 d. 11 val. Lazdijų r. savivaldybės I a. mažojoje posėdžių salėje Vilniaus g. 1, Lazdijai;

2016 m. kovo 4 d. 15 val. Marijampolės sav. I a., J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė;

2016 m. kovo 7 d. 11 val. Birštono sav. Didžiojoje salėje, Jaunimo g. 2, Birštonas.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui šiame pranešime nurodytais planavimo organizatoriaus ir/ar plano rengėjo adresais, taip pat elektroniniu paštu, per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos. Asmenys gautą atsakymą dėl pateikto pasiūlymo gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 

Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos specialusis planas

 


2015-12-03

Informuojame, kad AB ,,Amber Grid“ generalinio direktoriaus 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr.1-94   patvirtinta Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) koncepcija ir Specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) subjektų išvadų derinimo pažyma.

Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis:

Regiono lygmens, specialusis.

Specialiojo plano organizatorius:

AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius

(adresas korespondencijai Gudelių g. 49, LT-04224 Vilnius).

Tel. (8 5) 236 0303, (8 5) 232 7793, faksas (8 5) 236 0309, 8 (5) 236 0850

El. paštas: info@ambergrid.lt; a.nutautiene@ambergrid.lt

Specialiojo plano ir SPAV dokumentų rengėjas:

UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas

Tel.: (8 37) 323 209, faksas: (8 37) 337 257,

El. paštas: z.labanauskiene@ardynas.lt; o.vaiciene@ardynas.lt

Susipažinti su patvirtinta Specialiojo plano koncepcija ir su parengta SPAV ataskaita bei SPAV subjektų išvadomis galima:

Specialiojo plano organizatoriaus AB „Amber Grid“ būstinėje Gudelių g.49, Vilnius, (302 kab.);

Specialiojo plano rengėjo UAB „Ardynas“ būstinėje Gedimino g. 47, Kaunas.

Patvirtinta Specialiojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita paskelbta:

Planavimo organizatoriaus AB „Amber Grid“ interneto tinklalapyje www.ambergrid.lt;

Plano rengėjo UAB ,,Ardynas“ interneto tinklalapyje www.ardynas.lt .

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui šiame pranešime nurodytais planavimo organizatoriaus ir/ar plano rengėjo adresais, taip pat elektroniniu paštu, per visą Specialiojo plano rengimo laikotarpį iki baigiamųjų susirinkimų-konferencijų pabaigos.

Apie galimybę susipažinti su parengto Specialiojo plano sprendiniais, taip pat apie baigiamųjų susirinkimų – konferencijų vietą ir laiką bus pranešta atskiru pranešimu spaudoje, planavimo organizatoriaus, plano rengėjo ir savivaldybių internetinėse svetainėse bei seniūnijų skelbimų lentose.

 Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos specialiojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita


2015-12-02 


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D – 452/D1 – 513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0004:0082, plotas 17,6468 ha), esančio Bilotų k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypo padalinimas į tris žemės sklypus nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo, išskyrus atidalijamo esamo miško sklypo.

Planavimo iniciatoriai – Aušra Rumbutienė, Rimas Rumbutis, gyv. Taikos g. 23B, Vilnius.

Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus vedėjas Arvydas Vosylius pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-737.

Projekto rengėjas - R. Chačkovskienės individuali įmonė, adresas: Kviečių 2D-6 Vilnius, tel. 8 676 34 995, el. paštas: reggrn@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015 m. gruodžio 18 d. Susipažinti su parengtu projektu ir poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2015-12-07 iki 2015-12-18 R. Chačkovskienės individuali įmonės patalpose adresu Kviečių 2D-6 Vilnius.

 


 

2015-11-30


Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8907/0001:0119

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., Užublendžių k.

0,9272

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

Miroslava Didžiokienė

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2015-12-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=46e6b13095d311e588dff30c28cc1b1e


2015-11-11

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8940/0002:0076

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Širvintų sen., Širvintėlių k.

0,5772

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

Eugenijus Martinka

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2015-11-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=7a95f20087ac11e59323d9ca36cbd0e7.


2015-11-02

Informuojame, kad, vadovaujantis 2004 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintu įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, pil. Edgarui Vaitkevičiui ir Algirdui Zamžickui nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui (kad. Nr. 8940/0001:101), esančiam Beržės k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., yra parengtas sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – Edgaro Vaitkevičiaus priklausančios žemės sklypo dalies iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo atidalijimas, atidalintos dalies padalijimas į tris žemės sklypus, suformuojant atskirus žemės ūkio paskirties, miškų ūkio paskirties žemės sklypus ir trečio žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas

Iniciatorius – Edgaras Vaitkevičius.

Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus vedėjas Arvydas Vosylius pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-737.

Projekto rengėjas - UAB „Sanora“, buveinės adresas Kalvarijų 143A, Vilnius. Telefonas pasiteiravimui: 8 606 65 552.

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti UAB „Sanora“ patalpose iki 2015 m. lapkričio 16 d.

Atmestų ar nepriimtų pasiūlymų pareiškėjai parengto plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius).


2015-10-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1  „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D – 452/D1 – 513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“  pakeitimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0008:3, plotas 6,8000 ha), esančio Užušilių k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypo padalinimas į tris žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.

Planavimo iniciatoriai – Onutė Laurinavičienė, gyv. Žirmunų g. 24-81, Vilnius, Janina Jankauskaitė, gyv. Družų k., Širvintų sen., Širvintų r. sav.

Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus vedėjas Arvydas Vosylius pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-737.

Projekto rengėjas - R. Chačkovskienės individuali įmonė, adresas: Kviečių 2D-6 Vilnius,  tel. 8 676 34 995, el. paštas: reggrn@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015 m. lapkričio 11 d. Susipažinti su parengtu projektu ir poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2015-10-28 iki 2015-11-11 rengėjo patalpose, adresu Kviečių 2D-6 Vilnius.

 


2015-10-12
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D – 452/D1 – 513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0008: ), esančio Puorių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., Motiejūnų kadastro vietovėje formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis apie 0,06 ha laisvo valstybinės žemės sklypo ploto, tinkamo naudoti žemės ūkio veiklai, įsiterpusio tarp privačių žemės sklypų, kurio neįmanoma suformuoti atskiru žemės sklypu, suformavimas, sujungiant jį su besiribojančiu žemės ūkio paskirties žemės sklypu, kadastrinis Nr. 8940/0008:80.

Planavimo iniciatoriai – Gedvardas Bareika, Viktorija Bareikaitė, Patricija Bareikaitė, gyv. Tilto g. 23-1, Vilnius.

Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus vedėjas Arvydas Vosylius pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-737.

Projekto rengėjas - UAB „GeoVySa“, adresas I. Šeiniaus g. 15, Širvintos, tel. 8 647 18 209, el. paštas: geovysa@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015 m. lapkričio 6 d. Susipažinti su parengtu projektu ir poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2015-10-23 iki 2015-11-06 UAB „GeoVySa“ patalpose, adresu I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas).

 


2015-10-09


Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8942/0001:0193

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Musninkų sen., Musninkėlių k.

1,6000

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną..

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

Arūnas Zubinas

 

Birutė Lapienytė

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2015-10-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=8ff786306d9011e5a438e826b23c1c09

 


2015-09-24
  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1  „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D – 452/D1 – 513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“  pakeitimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8901/0003:145), esančio Banišonių k., Širvintų sen.,Širvintų r. sav., Akmenių kadastro vietovėje formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
  Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės sklypo padalijimą į penkiolika žemės sklypų, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo, išskyrusi atidalijamų esamų miškų sklypų 

  Planavimo organizatoriai – Eugenijus Domarkas, Balsių g. 43, Vilnius, tel. 861408648; Elvyra Visockienė, Upelio g. 24-38, Širvintos; Arvydas Mečėjus, Pervalkos g. 38, Neringa; Tadas Tamošiūnas, Subačiaus g. 17-6, Vilnius; Asta Diškevičienė, Kimbirių g. 7-2, Birštono vs., Birštono r. sav.; Danutė Byčkova, Subchi g. 31, Jaltos m., Ukraina; Darius Židžiūnas, Likiškėlių g. 20-25, Alytus; UAB „IRDAIVA“ Savanorių pr. 176F, Vilnius.

  Projekto rengėjas - UAB „Geostatus“, adresas: Ateities g. 10, LT-08303 Vilnius, tel. 8 624 67280, el. paštas:uabgeostatus@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriams ir projekto rengėjui iki 2015-10-09 d. Kviečiame susipažinti su parengtu projektu ir poveikio vertinimo ataskaita 2015-09-25 iki 2015-10-09, Širvintų rajono savivaldybės administracijos patalpose, III aukšte, šalia kab. nr. 322 skelbimų lentoje, adresu Vilniaus g. 61, Širvintos.

 


2015-09-22

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8905/0004:0378

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., Petriškių k.

3,4400

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną..

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

MINDAUGAS BAKUTIS

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2015-10-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=753933a04a6a11e598fec3c5c4c85686


2015-09-10

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8907/0001:0248

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Musninkų sen., Kaimynų k.

11339,0000

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną..

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

INGA BADARAITĖ

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2015-09-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=c22334c056d811e58143a0bc0cfe55e2


 2015-09-10

 

PRANEŠIMAS APIE VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ SU DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJA IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATASKAITA

 

Specialiojo plano organizatorius:

AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, LT- 03116 Vilnius, (adresas korespondencijai Gudelių g. 49, LT-04224 Vilnius).

Tel. (8 5) 236 0303, (8 5) 232 7793, faksas (8 5) 236 0309, 8 (5) 236 0850

El. paštas: info@ambergrid.lt; a.nutautiene@ambergrid.lt

 

Specialiojo plano rengėjas:

UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas

Tel.: (8 37) 323 209, faksas: (8 37) 337 257,

El. paštas: z.labanauskiene@ardynas.lt; o.vaiciene@ardynas.lt

 

Informuojame, kad rengiama Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) koncepcija bei parengta SPAV ataskaita.

Susipažinti su koncepcijos rengimo stadijoje rengiamais Specialiojo plano sprendiniais bei SPAV ataskaita galima nuo 2015 m. rugsėjo mėn. 25 d. iki 2015 m. spalio mėn. 8 d.:

Specialiojo plano organizatoriaus AB „Amber Grid“ būstinėje Gudelių g.49, Vilnius, (302 kab., darbo dienomis nuo 9,00-11,30 val. ir nuo 13,00 iki 16,00 val.) bei interneto tinklalapyje www.ambergrid.lt;

Specialiojo plano rengėjo UAB „Ardynas“ būstinėje  Gedimino g. 47, Kaunas, (darbo dienomis nuo 8,00 – 12,00 val. ir nuo 13,00 iki 17,00 val. bei interneto tinklalapyje www.ardynas.lt

 

Informacija, kur galima susipažinti su koncepcijos stadijoje rengiamais Specialiojo plano sprendiniais bei  SPAV ataskaita, paskelbta:

Specialiojo plano organizatoriaus AB „Amber Grid“ interneto tinklalapyje www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai;

Specialiojo plano rengėjo UAB „Ardynas“ tinklalapyje www.ardynas.lt/lt/230;

Širvintų r. sav. tinklalapyje www.sirvintos.lt;

Vilniaus r. sav. tinklalapyje www.vrsa.lt;

Elektrėnų sav. tinklalapyje www.elektrenai.lt;

Kaišiadorių r. sav. tinklalapyje www.kaisiadorys.lt;

Prienų r. sav. tinklalapyje www.prienai.lt;

Birštono sav. tinklalapyje www.birstonas.lt;

Alytaus r. sav. tinklalapyje www.arsa.lt;

Marijampolės sav. tinklalapyje www.marijampole.lt;

Lazdijų r. sav. tinklalapyje www.lazdijai.lt.

 

Pasiūlymus raštu dėl Specialiojo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos galima teikti Specialiojo plano organizatoriui ir Specialiojo plano rengėjui iki 2015 m. spalio 8 d. aukščiau nurodytais adresais.

 


2015-09-07

 


SKELBIMAS APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ

 

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.                       

 

Planuojamas žemės sklypas(-ai) (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8955/0005:0136

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Širvintų sen., Širvintos, Zibalų g.

0,8253

 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tikslas (tikslai): įsiterpęs valstybinės žemės plotas sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto uždaviniai:

Planavimo iniciatorius(-iai):

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

Kooperatinė bendrovė "Grybai LT", kodas 302765404

Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Paežerių k.

 

Projekto rengėjas:

Vardas

Pavardė

Kvalifikacinio pažymėjimo Nr.

Gintautas

Keturakis

2R-FP-293

 

Susipažinti su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių  galima nuo 2015-09-07 iki 2015-09-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=10400a504bbe11e594fa8f945d27357f. 

Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu: I. Šeiniaus g. 8-2, Širvintos, el. paštas: ginmesta@gmail.com. Telefonas pasiteiravimui: 8 656 18 850.

 


2015-08-05

 

Rengiamas dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos specialusis planas

 

Planuojama teritorija:

-          Širvintų rajono savivaldybės teritorija;

-          Vilniaus rajono savivaldybės teritorija;

-          Elektrėnų savivaldybės teritorija;

-          Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorija;

-          Prienų rajono savivaldybės teritorija;

-          Birštono savivaldybės teritorija;

-          Alytaus rajono savivaldybės teritorija;

-          Marijampolės savivaldybės teritorija;

-          Lazdijų rajono savivaldybės teritorija.

 

Planavimo organizatorius:

AB „Amber Grid“, Gudelių g. 49, LT-04224 Vilnius.

Tel. (8 5) 236 0303, (8 5) 232 7793, faksas (8 5) 236 0309, 8 (5) 236 0850

El. paštas: info@ambergrid.lt; s.sabonis@ambergrid.lt; a.nutautiene@ambergrid.lt

Internetinė svetainė: www.ambergrid.lt

 

Planavimo organizavimo pagrindas:

-          Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu NR. XI-2133;

-          Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1-215 „Dėl  dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos specialiojo plano rengimo“;

-          Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ 2014 m. lapkričio 5 d. Nr.1220.

 

Plano rengėjas:

UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas

Tel.: (8 37) 323 209, faksas: (8 37) 337 257,

El. paštas: ardynas@ardynas.lt; z.labanauskiene@ardynas.lt; o.vaiciene@ardynas.lt 

Internetinė svetainė: www.ardynas.lt

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:

Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje specialusis planas

 

Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis:

Regiono lygmens, specialusis.

 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: 

 

Specialiojo planavimo tikslai:

- įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės tikslus gamtinių dujų sektoriuje, užtikrinti alternatyvius gamtinių dujų tiekimo galimybes, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir maršrutus bei padidinti Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą bei pajėgumus;

 

 - sudaryti sąlygas transeuropinės energetikos infrastruktūros vystymui, sujungiant Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklą nauja dujų tiekimo linija tarp Lietuvos ir Lenkijos;

- siekiant integruoti izoliuotas Baltijos šalių ir Suomijos dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką, užtikrinti Europos sąjungos (ES) vidaus rinkai būtino ES energetikos infrastruktūros projekto įgyvendinimą;

- nustatyti gamtinių dujų perdavimo veiklos plėtrai reikalingų teritorijų vystymo, tvarkymo ir apsaugos kryptis, priemones ir kitus reikalavimus, rezervuoti teritorijas naujos gamtinių dujų perdavimo linijos statybai;

- parinkti tinkamiausią ES energetikos politikos tikslų įgyvendinimui reikšmingos inžinerinės infrastruktūros komunikacijų (dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies) trasą Lietuvos Respublikos teritorijoje, sudarant sąlygas darniai valstybės teritorijos raidai.

 

Specialiojo planavimo uždaviniai:

- parengti teritorijų planavimo sprendinius dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje projekto (GIPL) įgyvendinimui;

- nustatyti optimalias vietas (žemės juostas ar plotus) naujos dujų tiekimo linijos (dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos) statybai Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje, sąlygojant racionalų žemės ir miškų naudojimą objekto statybos ir/ar eksploatacijos metu;

- numatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo tose teritorijose sąlygas bei kitus reikalavimus.

 

Planavimo darbų programa:

Su planavimo darbų programa galima susipažinti:

-          Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje www.ambergrid.lt;

-          Plano rengėjo internetinėje svetainėje  www.ardynas.lt.

 

Numatomi plano rengimo etapai:

-          Parengiamasis etapas;

-          Planavimo dokumento rengimo etapas;

-          Sprendinių pasekmių vertinimo etapas;

-          Baigiamasis etapas.

 

Rengiant teritorijų planavimo dokumentą, bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros.

Specialiojo plano sprendinių poveikio vertinimas bus atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Apie viešo svarstymo su visuomene procedūras bus papildomai informuojama spaudoje, planavimo organizatoriaus, plano rengėjo ir savivaldybių internetinėse svetainėse bei seniūnijų skelbimų lentose.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui šiame pranešime nurodytais planavimo organizatoriaus ir/ar plano rengėjo adresais, taip pat elektroniniu paštu, per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos.

 


 

 

2015-07-31

 

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8975/0001:0262

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Alionių sen., Alionių I k., Mokyklos g.

0,6000

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną..

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

Tadas Kazakevičius

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2015-08-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=1a27c6801b0c11e59155f6c465cbf113.

 

 

 


2015-07-10

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8901/0011:141), esančio Naujapilio vs., Širvintų sen., Širvintų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: žemės sklypo (kad. Nr. 8901/0011:141) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimas, numatantis atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus.

Planavimo organizatoriai: Irena Navalinskienė ir Pranciškus Navalinskas, gyv. Mindaugo 9–13, Širvintos, tel. 8 6 872 44 14 ir Saulius Vaitėnas, gyv. Karačiūnų 19B, Vilnius, tel. 8 699 10 049.

Projekto rengėjas – UAB „Atskaitos taškas“, Vilniaus g. 77, Širvintos., tel. (8 382) 52 975, 8 610 02 409, el. paštas: atskaitostaskas@gmail.com.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015–07–10 iki 2015–07–24, UAB „Atskaitos taškas“ patalpose, Vilniaus g. 77, Širvintos, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriams ir projekto rengėjui iki 2015–07–24.2015-07-08

 

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8942/0005:0219

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Musninkų sen., Bareikiškių k.

1,3934

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną..

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens adresas; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

Tatjana Gurova

Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilnius, Pavilnionių g. 41/9

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2015-07-22 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=92e469e0253711e5b1fdb2247236d8e4.

 

 


2015-07-03

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0003:49), esančio Paširvinčio g. 24c, Kabaldos k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., Motiejūnų kadastro vietovėje formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo atidalijimas, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.

Planavimo iniciatorius: Gražina Zinkevičienė, gyv. Mindaugo g. 6-6, Širvintos.

Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus vedėjas Arvydas Vosylius pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-737.

Projekto rengėjas - UAB „GeoVySa“, adresas I. Šeiniaus g. 15, Širvintos, tel. 8 647 18 209, el. paštas: geovysa@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015 m. birželio 29 d. Susipažinti su parengtu projektu ir poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2015-06-15 iki 2015-06-29 UAB „GeoVySa“ patalpose, adresu I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas).2015-07-01

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypų (kad. Nr. 8905/0001:472 ir kad. Nr. 8905/0001:473), esančių Meiliakalnio k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: žemės sklypų (kad. Nr. 8905/0001:472 ir kad. Nr. 8905/0001:473) formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės sklypų sujungimą į vieną sklypą, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.

Planavimo organizatorius: UAB „Noravit“, Polocko g. 32, Vilnius, įmonės kodas 302849215, PVM mokėtojo kodas LT 100007330817, direktorius Saulius Lapšinskas.

Projekto rengėjas – UAB „Atskaitos taškas“, Vilniaus g. 77, Širvintos., tel. 8 382 52975, 8 610 02409, el. paštas: atskaitostaskas@gmail.com.

Su parengtu projektu susipažinti galima nuo 2015–07–02 iki 2015–07–17, UAB „Atskaitos taškas“ patalpose, Vilniaus g. 77, Širvintos, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015–07–17.

 2015-06-18

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0003:266), esančio Kabaldos k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: pertvarkyti žemės sklypus, nustatyti ir keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą.

Planavimo organizatorė: Gintarė Cvekelienė, gyv. Šilo g. 5, Kernavė.

Projekto rengėjas – UAB „Atskaitos taškas“, Vilniaus g. 77, Širvintos, tel. 8 382 52 975, 8 610 02 409, el. paštas: atskaitostaskas@gmail.com.

Su parengtu projektu susipažinti galima nuo 2015–06–19 iki 2015–07–06, UAB „Atskaitos taškas“ patalpose, Vilniaus g. 77, Širvintos, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015–07–06.


2015-06-17

 

Širvintų rajono savivaldybės administracija 2015-06-16 raštu Nr. (6.26)-13-1635 pritarė rengiamo Širvintų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtros specialiojo plano koordinuotos plėtros koncepcijos alternatyvai bei rengimo etapo sprendiniams.


       

 

Širvintų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių viešinimas 

PLANAVIMO PAGRINDAS: Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. 1-116Dėl pritarimo projekto Širvintų rajono teritorijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimo“.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

 •  vietinės reikšmės kelius;
 •  vietinės reikšmės kelių dangą, ilgį, plotį kategoriją, pavadinimą, kelio pradžios ir pabaigos koordinates;
 •  projektuojamus vietinės reikšmės kelius;
 • miestų ir miestelių gatves;
 •  gatvių ilgį, plotį, dangą, pradžios ir pabaigos koordinates;
 • automobilių stovėjimo aikšteles;
 •  automobilių stovėjimo aikštelių plotą, dangą.
 1. Suformuoti Širvintų rajono savivaldybės teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo koncepciją, optimizuoti vietinių kelių tinklą.
 2. Nustatyti Širvintų rajono savivaldybės esamų vietinių susisiekimo inžinerinių statinių būklę.
 • Esamus vietinius susisiekimo infrastruktūros inžinerinius statinius;
 • Esamų vietinės susisiekimo infrastruktūros inžinerinių statinių dangą, ilgį, plotį, kategoriją, pavadinimą, pradžios ir pabaigos koordinates;
 • Projektuojamus, esamus vietinius susisiekimo infrastruktūros inžinerinius statinius. 

  

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Vilniaus g. 61, LT–19120 Širvintos. Informaciją teikia architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja Dalia Kunevičienė, tel. 8 616 89 320, el. paštas:  [email protected].

 

SPECIALIOJO PLANO RENGĖJAS: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Teritorijų planavimo mokslo institutas, adresas: Saulėtekio al. 11, LT–10223, Vilnius. Projekto vadovė – prof. M. Burinskienė. Koordinatorė – K. Gabrulevičiūtė, tel. (8 5) 237 05 76, faksas: (8 5) 237 05 88, el. paštas: kristina.gabruleviciute@vgtu.lt.

INFORMUOJAME, kad yra parengti Širvintų rajono teritorijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendiniai. Susipažinti su supaprastinta tvarka viešinamais sprendiniais, bus galima nuo 2015 m. birželio 19 d. planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje (TPDRIS) sistemoje.

SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ VIEŠA EKSPOZICIJA: Specialiojo plano sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2015 m. birželio 19 d. iki 2015 m. liepos 3 d. Širvintų rajono savivaldybės patalpose, adresu: Vilniaus g. 61, LT–19120 Širvintos.

PLANAVIMO PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TVARKA: motyvuotus pasiūlymus dėl Širvintų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtros specialiojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo dienos ir jo metu.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus nea