Pradžia

2019 metai

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS


SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8975/0001:0755), esančio Adolinos k., Alionių sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-01-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-69445 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS


SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8950/0002:0164), esančio Žiūrių k., Zibalų sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-01-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-69433 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.


 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS


SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8950/0002:0177), esančio Žiūrių k., Zibalų sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-01-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-69448 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS


SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8903/0001:0036), esančio Kangedų k., Gelvonų sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-02-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-69781 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.

 


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8935/0004:0140), esančio Liukonių k., Gelvonų sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-26 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-67470 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.

 


 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8903/0001:0036), esančio Kangedų k., Gelvonų sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-22 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-67255 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.

 


2019-10-14

Informacija dėl įsakymo projekto ,,Dėl Žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0002:173) Juodelių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-09-03 įsakymu Nr. 278, koregavimo“

Informuojame, kad yra parengtas Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas ,,Dėl Žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0002:173) Juodelių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-09-03 įsakymu Nr. 278, koregavimo“.

Su parengtu įsakymo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti nuo 2019-10-14 iki 2019-10-28 Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus skelbimų lentoje ir  322 kab., tel. 8 616 89 320, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos.

Planavimo organizatorius - Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. 8 (382)-51 300 faks. 8(382)-30 270;

El. paštas: savivaldybe@sirvintos.lt

Iniciatorius – UAB „Dominaks“, pagal įgaliojimą atstovaujama UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A, 51183 Kaunas;

El. paštas: iveta.projektai@geometra.lt

 


2019-10-14

PARENGTAS ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 8905/0001:199 IR KAD. NR. 8905/0001:481) DIRŽIONIŠKIŲ K., JAUNIŪNŲ ŠEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Planavimo pagrindas: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 9-569 „Dėl Žemės sklypų (kad. Nr.8905/0001:199 ir 8905/0001:481) Diržioniškių k., Jauniūnų šen., Širvintų r. sav. detaliojo plano koregavimą inicijavimo pagrindu”

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, Širvintos 19120, www.slrvintos.lt

Plano rengėjas: UAB „Sostinės studija“, Užupio g. 16-26, Vilnius, projekto vadovė Andželika Kažienė, tel. 8686 74252, andzelika.studiia@gmail.com.

Planavimo tikslai: nekeičiant esamo žemės sklypo kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties, gyvenamųjų teritorijų naudojimo būdo ir pagrindinių naudojimo reglamentų panaikinti kelio servitutą ir patikslinti kitų servitutų vietą ir plotus žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0056:129).

Supažindinimo tvarka: su parengtu detaliojo plano koregavimu ir informaciniu pranešimu galima susipažinti Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.ttxlris.lt, TPD Nr. K-VT-89-19-138) ir Širvintų rajono savivaldybės Architektūros ir kraštotvarkos skyriuje nuo 2019-10-07. Detaliojo plano koregavimo grafinė dalis eksponuojama Širvintų rajono savivaldybės Jauniūnų seniūnijoje skelbimų lentoje nuo 2019-10-14 iki 2019-10­25.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai teikiami iki viešo supažindinimo pabaigos 2019-10-25 planavimo organizatoriui Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu, Vilniaus g. 61, Širvintos 19120, ir/ar Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt. TPD Nr. K-VT-89-19-138V

Pagrindinis brėžinys

2019-01-14

RENGIAMAS ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 8905/0001:199 IR KAD. NR. 8905/0001:481) DIRŽIONIŠKIŲ K., JAUNIŪNŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Planavimo pagrindas: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 9-569 ,,Dėl Žemės sklypų (kad. Nr.8905/0001:199 ir 8905/0001:481) Diržioniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav. detaliojo plano koregavimą inicijavimo pagrindu’’

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, Širvintos 19120, www.sirvintos.lt

Plano rengėjas: UAB „Sostinės studija“, Užupio g. 16-26, Vilnius, projekto vadovė Andželika Kažienė, tel. 8686 74252, andzelika.studija@ gmail.com.

Planavimo tikslai: nekeičiant esamo žemės sklypo kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties, gyvenamųjų teritorijų naudojimo būdo ir pagrindinių naudojimo reglamentų panaikinti kelio servitutą ir patikslinti kitų servitutų vietą ir plotus žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0056:129).

Supažindinimo tvarka: su detaliojo plano koregavimo procedūriniais dokumentais galima susipažinti ir stebėti projekto eigą Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-89-19-138) ir Širvintų rajono savivaldybės Architektūros ir kraštotvarkos skyriuje.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai teikiami visą projekto rengimo procesą iki viešo supažindinimo pabaigos planavimo organizatoriui Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu, Vilniaus g. 61, Širvintos 19120, ir/ar Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-89-19-138).

 

Informacija dėl Širvintų miesto

 bendrojo plano keitimo

Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019-07-30 sprendimu Nr. 1-82 "Dėl Širvintų miesto bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo" ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-08 įsakymu Nr. 9-509 ,,Dėl Širvintų miesto bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos tvirtinimo'' pradedamas rengti  Širvintų miesto bendrojo plano keitimas.  

Planavimo organizatorius - Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. 8 (382)-51 590

El. paštas: savivaldybe@sirvintos.lt

Širvintų miesto bendrojo plano keitimo tikslai ir uždaviniai:

 Plano tikslai:

 1. sudaryti sąlygas nuolat gerinti, socialiai ir ekonomiškai motyvuotą gyvenimo kokybę, palaikyti vidinę miesto plėtrą, skatinti daugiafunkcį žemės naudojimą, siekti socialinės integracijos ir mažinti raidos skirtumus;
 1. keisti veiklos reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, patikslinti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą, miesto teritorijoje išskirti zonas, už kurių infrastruktūros kūrimą ir įrengimą atsakomybę prisiima plėtotojai, detalizuoti aktualiausių miesto dalių sprendinius tikslesniu masteliu;

 2. išsaugoti ir plėsti kraštovaizdžio arealus ir jų ekologinį potencialą užtikrinant tinkamą jų planavimą, tvarkymą, naudojimą, darnų vystymąsi;
 1. zonuoti gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatyti tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus;
 1. suformuoti sąlygas pasiekti darnaus judumo tikslus, transporto būdams pirmenybę teikti atsižvelgiant į konkrečią miesto zoną, atitinkamai įvertinti magistralinių gatvių kategorijas, plėsti inžinerinę infrastruktūrą prioritetinėse miesto periferinėse zonose;
 1. bendrąjį planą papildyti ilgalaikiais darnaus miesto plėtros kriterijais ir rodikliais;

 2. panaikinti Bendrojo plano sprendinių prieštaravimus pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Plano uždaviniai:

 1. suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinės ir erdvinės plėtros kryptis;
 1. patikslinti Bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius, peržiūrėti teritorijos funkcinį zonavimą pagal planuojamą veiklą, optimizuoti planuojamos teritorijos socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;
 1. atsižvelgus į demografines tendencijas, patikslinti būsto sektoriaus plėtros teritorijų poreikį, numatyti priemones, ribojančias gyvenamųjų rajonų plėtrą ne prioritetinėse miesto plėtros teritorijose;
 1. nustatyti tikslesnius statybos gyvenamosiose teritorijose reglamentus, kad jie būtų tinkamai įgyvendinami;
 1. detalizuoti Bendrojo plano sprendinius prioritetinėms naujos plėtros ir esamoms gyvenamosioms teritorijoms identifikuojant jų viešąsias erdves, nustatant jų tankinimo galimybes, užstatymo principus ir parametrus. Numatyti priemones ir išteklius bei valdymo mechanizmą šiems Bendrojo plano sprendiniams įgyvendinti;
 1. parengti kompleksiškus sovietinės statybos rajonų atnaujinimo sprendimus;

 2. konkretizuoti buvusių pramonės ir sandėliavimo teritorijų konversijos pritaikant kitiems poreikiams reikalavimus;
 1. apsvarstyti darbo vietų ir gyvenamųjų teritorijų subalansavimo priemones ir numatyti tvarią miesto plėtrą, taip pat ją užtikrinančius Bendrojo plano sprendinius;
 1. tikslinti užstatymo aukštingumo reglamentavimą, nustatant galimą aukštingumą atskiruose kvartaluose, išskiriant foninį aukštingumą bei nurodant vertikalių galimybę ir parametrus;
 1. įvertinti prekybos centrų išdėstymą ir jų tipologiją, spręsti plėtros ir realias esamų prekybos centrų įgyvendinimo galimybes;
 1. numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
 1. peržiūrėti valstybinių miškų schemą nagrinėjamoje teritorijoje ir, nustačius tikslingumą, suplanuoti naudmenų pavertimą į atskiruosius želdynus;
 1. patikslinti inžinerinės infrastruktūros bei susisiekimo komunikacijų, socialinės, kultūrinės infrastruktūros, rekreacinės, pramonės, komercinės, gyvenamosios ar kitokios paskirties teritorijų naudojimo ir tvarkymo sprendinius atsižvelgiant į planuojamus kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius bei šių dienų aktualijas;
 1. detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
 1. integruoti nagrinėjamoje teritorijoje galiojančių specialiųjų planų sprendinius.

 Informaciją apie rengiamą bendrojo plano keitimą teikia projekto organizatorius, planavimo iniciatorius Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir Širvintų savivaldybės patalpose 322 kab.

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės 2019-08-08 įsakymu Nr. 9-509 „Dėl Širvintų miesto bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos tvirtinimo“ ir patvirtinta darbų programa, skelbiama Širvintų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.sirvintos.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Širvintų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus. 

                    

Architektūros ir kraštotvarkos planavimo

skyriaus vedėjo pavaduotoja                                                                              

Dalia Kunevičienė     

2019-07-01

Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyrius informuoja, kad yra parengtas Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimo "Dėl Širvintų miesto bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo" projektas.

Kviečiame susipažinti.

Sprendimo projektas.

Schema.

 


 NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8902/0003:0349), esančio Pariešių k., Zibalų sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-08-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP- 63648 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8901/0002:0078), esančio Alekniškio vs., Širvintų sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-06-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-61154 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.

 


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8972/0001:0484), esančio Spietiškių k., Čiobiškio sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-03-20 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-58393 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.

 


 

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

Planavimo organizatorius – Mindaugas Kazlauskas

Planuojama teritorija –3,6156 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.8907/0005:0208), esantis Širvintų r.sav., Jauniūnų sen., Darkuškių k.

Projekto rengimo pagrindas:

Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus vedėjo 2018-09-05 įsakymas „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“;

Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.

Planavimo uždaviniai –kaimo turizmas (apgyvendinimas trumpam laikotarpiui, teikiamas lankytojams ir kitiems keliautojams bei paruošto maisto ir gėrimų, skirtų vartoti nedelsiant, teikimas). Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.

Susiję dokumentai

Susiję dokumentai


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8901/0005:0110), esančio Liaurų k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-03-08 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-57979 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.

 


Informacija apie 2019 m. sausio 16 d. įsigaliojusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus dėl projekto „Rail Baltica“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planų

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimą Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekiant įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.1.1 papunktį, informuojame apie įsigaliojusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir jų planavimo tikslus:

 1. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.

Planavimo tikslai:

 • nustatyti optimalias „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo plėtros teritorijas;
 • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
 1. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.

Planavimo tikslai:

 • nustatyti optimalią „Rail Baltica“ linijos Kaunas–Vilnius jungties trasą;
 • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė sumin.lrv.lt), kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir patarėja Gražina Šiaučiūnaitė (tel. (8 5) 239 3994, el. p. grazina.siauciunaite@sumin.lt).

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128, projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt) kontaktiniai asmenys: Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Joteikienė (tel. (8 5) 269 2734, el. paštas inga.joteikiene@litrail.lt), vyriausioji specialistė Kristina Račkauskaitė (tel. (8 5) 269 2235, el. paštas kristina.rackauskaite@litrail.lt) ir vyresnysis specialistas Mykolas Dumbrava (tel. (8 5) 269 2179, el. paštas mykolas.dumbrava@litrail.lt).

Pastaba: Susipažinti su įsigaliojusiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje, jos interneto svetainėje, AB „Lietuvos geležinkeliai“, jos interneto svetainėje, taip pat į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, jų skelbimų lentose ir visose atitinkamų savivaldybių seniūnijų skelbimų lentose.

Vilniaus apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:

Daugiau informacijos apie parengtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus bei nuorodas jų peržiūrai teisės aktų informacinėje sistemoje rasti projekto „Rail Baltica“ interneto svetainėje www.rail-baltica.lt.