. Pradžia

Igno Šeiniaus premija

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 76 buvo įsteigta Igno Šeiniaus premija ir patvirtinti premijos skyrimo  nuostatai.

Igno Šeiniaus premija kasmet skiriama už reikšmingiausius muzikos, dailės, choreografijos, kitų meno sričių kūrybos darbus, etninės kultūros ir tradicijų puoselėjimą, altruistinę veiklą, už Širvintų krašto kultūros reprezentavimą respublikoje ir už jos ribų (leidiniai, garso ir vaizdo įrašai, publikacijos, renginiai, koncertai, televizijos laidos, švietėjiška, kraštotyrinė veikla ir kt.)
Premija skiriama meno saviveiklos kolektyvams, visuomeninėms ir kūrybinėms organizacijoms, kultūros, švietimo, ugdymo įstaigoms, fiziniams asmenims: dailininkams, muzikantams, dainininkams, poetams, rašytojams, žurnalistams, meno kolektyvų vadovams, tautodailininkams, mokslininkams, kraštotyrininkams, režisieriams, bibliotekininkams, visuomenės veikėjams, kultūros, švietimo ugdymo darbuotojams ir kt.
Sprendimą skirti premiją priima Savivaldybės taryba vertinimo komisijos teikimu.
Laureatai apdovanojami pinigine premija ir diplomu. Premija iškilmingai įteikia rajono meras Vasario 16-ąją.
Apie premijos laureatus rajono bendruomenė informuojama per visuomenės informavimo priemones.


IGNO ŠEINIAUS PREMIJOS LAUREATAI

2022 metai

Tautodailininkui KĘSTUČIUI NORUŠIUI – už reikšmingą liaudies meno, kryždirbystės tradicijų puoselėjimą, aktyvią visuomeninę veiklą ir Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų.

Skulptoriui HENRIKUI ORAKAUSKUI – už reikšmingus nuopelnus puoselėjant meną, kultūrą, istoriją ir etnokultūrą Širvintų rajone, Lietuvoje ir už jos ribų.

2021 metai

Tautodailininkei JOANAI ZINKEVIČIENEI – už reikšmingą liaudies meno tradicijų puoselėjimą ir Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje.

                                                    

Širvintų rajono visuomeninės jaunimo ir moksleivių organizacijos dailės galeriją „Vieversys“ steigėjoms mokytojoms STASEI RULEVIČIENEI ir ALDONAI RAGELSKIENEI – už nuopelnus organizuojant kūrybinę jaunimo, moksleivių ir suaugusiųjų veiklą, kuriant vieningą dailinio ugdymo sistemą Širvintų rajone, Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų.

                                                   

 

                                          

2020 metai

BRONISLOVAS LIUBOMIRAS ir JANINA VOŠTERIAI - už tradicijų puoselėjimą, bendruomeniškumo skatinimą, Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų. 

 

POVILAS ir LIUDMILA MALINAUSKAI - už reikšmingą kultūros amatų puoselėjimą, Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų. 

2019 metai

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Anciūnų filialo vyriausioji bibliotekininkė RITA MAKAUSKIENĖ - už  tradicijų puoselėjimą, kraštotyrinę veiklą ir Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų.

 

Visuomenininkas, Karaliaus Mindaugo šaulių X kuopos vadas, meno saviveiklininkas LEONAS VAICEKAUSKAS -  už istorijos puoselėjimą, pilietiškumo ugdymą, liaudies tradicijų puoselėjimą.  

Širvintų pradinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis „Želmenėliai“ (vadovė Rūta Tamašauskienė) - už reikšmingą krašto kultūros ir tradicijų puoselėjimą, Širvintų krašto garsinimą įvairiuose respublikiniuose renginiuose. 

2018 metai

Armonikininkas, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro liaudiškos muzikos kolektyvo „Noragas“ dalyvis JONAS ROMAŠKA - už Širvintų krašto kultūros reprezentavimą respublikoje ir už jos ribų, Širvintų krašto kultūros puoselėjimą, armonikos, kaip tradicinio instrumento populiarinimą, ir aktyvią ilgametę koncertinę veiklą.

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro įrenginių inžinierius ALGIRDAS JAKIMAVIČIUS - už išskirtinę pagarbą ir atsidavimą kultūrinei veiklai, įkvepiantį darbštumą ir išmonę, ilgametį, profesionalų, nepriekaištingą ir pasiaukojantį kūrybinį darbą.

 

2017 metai

Širvintų vaikų dienos centro vadovė ELENA PETKŪNIENĖ - už ilgametę altruistinę veiklą, įgyvendintus projektus, skirtus Širvintų krašto vaikų gerovei, liaudies tradicijų puoselėjimą ir Širvintų krašto garsinimą.

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro Kernavės filialo folkloro ansamblis „MEDGRINDA” - už reikšmingą krašto kultūros ir tradicijų puoselėjimą, Širvintų krašto garsinimą tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose.


2016 metai

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro dailininkė DALĖ KAROLAITIENĖ - už nuoširdžią kūrybinę veiklą, liaudies tradicijų puoselėjimą, Širvintų krašto garsinimą.

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro liaudiškos muzikos kolektyvas „NORAGAS“ (vadovė Gintarė Jakštienė) - už reikšmingą kultūros ir tradicijų puoselėjimą, Širvintų krašto garsinimą įvairiuose respublikiniuose renginiuose.

 


2015 metai

Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė LAIMA KUTIŠČEVA - už tradicijų puoselėjimą, kraštotyrinę veiklą, Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų.

 

 

Ilgametė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, kultūros veikėja, visuomenininkė DANUTĖ MILIUKIENĖ - už krašto kultūros tradicijų ir istorijos saugojimą, pilietiškumo ugdymą, kraštiečio rašytojo Igno Šeiniaus kūrybinio palikimo puoselėjimą ir atminimo saugojimą.


2014 metai

Širvintų meno mokyklos direktorius GINTARAS PAULIUKONIS - už etninės kultūros ir tradicijų puoselėjimą, švietėjišką ir kūrybinę veiklą, Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų.

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis „GOJUS“ (vadovė Nijolė Vitkauskaitė) - už reikšmingą etninės kultūros ir tradicijų puoselėjimą, Širvintų krašto kultūros garsinimą.


2013 metai

Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja - metodininkė ROMA VAREIKIENĖ - už pasiekimus švietimo srityje, pilietiškumo ugdymą ir krašto kultūros, tradicijų ir istorijos saugojimą, kraštiečio rašytojo Igno Šeiniaus kūrybinio palikimo puoselėjimą.

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro Gelvonų filialo folkloro ansamblis „SAVINGĖ“ (vadovė Laimutė Bikulčienė) - už Širvintų krašto etnokultūros paveldo saugojimą, papročių ir tradicijų puoselėjimą, bendruomenės telkimą kūrybinei veiklai.


2012 metai

Gydytojas radiologas, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys  ANTANAS LIDŽIUS - už nuopelnus socialinės infrastruktūros srityje, iniciatyvas sveikatinimo veikloje ir rūpinimąsi kokybiška sveikatos priežiūra.

Širvintų kultūros centro kamerinis choras „NAVIS“ (vadovė Audronė Burakovienė) - už ilgametę aktyvią kūrybinę veiklą, chorinio meno sklaidą, Širvintų krašto garsinimą įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose.


2010 metai

Pedagogė, liaudies kultūros ir tradicijų puoselėtoja, Širvintų vaikų dienos centro savanorė, aktyvi Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ narė, meno saviveiklininkė ZINA STONIENĖ - už liaudies tradicijų puoselėjimą, didelį indėlį auklėjant jaunąją kartą, skiepijant bendražmogiškąsias vertybes, už aktyvų organizacinį darbą ir paramą pagyvenusiems žmonėms, už altruistinę veiklą.


2009 metai

Mokytoja, etninės kultūros ir tradicijų puoselėtoja, juostų audimo meno propaguotoja, Vaikų dienos centro savanorė ZOFIJA JABLONSKIENĖ - už etninės kultūros ir tradicijų puoselėjimą, jaunosios kartos tautinių vertybių ugdymą ir skatinimą, kultūrinio savitumo branginimą, už Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų.


2008 metai

Kraštotyrininkė, aktyvi Musninkų krašto bendruomenės narė FILOMENA VAICEKAUSKIENĖ - už aktyvią kraštotyrinę ir švietėjišką veiklą, rašytojo Igno Šeiniaus atminimo puosėlėjimą ir jo gimtinės garsinimą, už indėlį kalbotyrai ir kalbos kultūrai, už Musninkų ir Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų.

 

Kraštotyrininkas ALFONSAS BALSEVIČIUS – už švietėjišką ir kraštotyrinę veiklą, už gimtojo krašto papročių, liaudies amatų, tradicijų puoselėjimą, už visuomeninę veiklą, už Širvintų krašto garsinimą.

Gelvonų vidurinės mokyklos direktorė ONA VALANČIENĖ, VO Gelvonų krašto bendruomenės pirmininkė ir steigėja, rajoninių ir apskrities etninių reginių vedėja – už aktyvią visuomeninę veiklą propaguojant liaudies papročius ir tradicijas ir integruojant juos į šiuolaikinius kultūrinius poreikius, už svarų indėlį gerinant kultūrinę ir socialinę Gelvonų bendruomenės veiklą.

ANCIŪNŲ KAIMO KAPELA (vadovas Gediminas Makauskas) – už rajono etninės kultūros sklaidą, Širvintų rajono garsinimą įvairiuose tarptautiniuose, respublikiniuose, Vilniaus apskrities renginiuose, konkursuose.


2007 metai

Širvintų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos vyresnioji mokytoja JŪRATĖ BARBARAVIČIENĖ - už ypatingus nuopelnus kultūrai, bendruomenei, už Širvintų krašto garsinimą ir etninės kultūros sklaidą.

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro režisierė SIDONA UŠACKIENĖ - už ypatingus nuopelnus kultūrai, bendruomenei, už Širvintų krašto garsinimą ir etninės kultūros sklaidą.

Širvintų rajono Družų bibliotekos vyriausioji  bibliotekininkė DALIA TAPARAUSKIENĖ - už ypatingus nuopelnus kultūrai, bendruomenei, už Širvintų krašto garsinimą ir etninės kultūros sklaidą.


2006 metai

Meno mokyklos mokytoja metodininkė ALDONA PAŽUSYTĖ - už puikų mokinių parengimą ir aktyvią koncertinę veiklą, už Širvintų krašto garsinimą ir sėkmingą akordeonininkų dalyvavimą įvairiuose konkursuose, Lietuvių moksleivių dainų šventėse, už aktyvią visuomeninę muzikinę veiklą.

Vidutinio amžiaus žmonių šokių kolektyvas „VIESULA“ (vadovė Virginija Šimonėlienė) - už aktyvų ir nuoširdų tautinės choreografijos puoselėjimą, Širvintų rajono garsinimą įvairiuose respublikiniuose renginiuose, konkursuose, respublikinėse ir Pasaulio lietuvių dainų šventėse bei užsienio šalyse.


2005 metai

Vokietijos Zaterlando krašto Štriuklingeno miesto pilietis BERNARDAS KLASENAS - už aktyvią altruistinę veiklą Širvintų krašto žmonėms.