Pradžia

Civilinė metrikacija

Širvintų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vykdo civilinės metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijas: t. y.,  registruoja gimimą, įvaikinimą, mirtį, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, vardo ir pavardės pakeitimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą ar nuginčijimą, įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas ir užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus, išduoda pažymas,  patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje, papildo, pakeičia, ištaiso, atkuria, anuliuoja civilinės būklės aktų įrašus, išduoda civilinės būklės aktų įrašų liudijančius išrašus, kopijas, nuorašus, konsultuoja civilinės būklės aktų registravimo klausimais. Vykdo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų įtraukimo į apskaitą funkcijas.

Darbuotojų kontaktai:

Vyriausioji specialistė Rima Nainienė, el.p.  rima.nainiene@sirvintos.lt, tel. 8 616 89 317,

Vyriausioji specialistė  Šarūnė Baronaitė, el. p.  sarune.baronaite@sirvintos.lt, tel. 8 677 23 608

 

Skyriaus darbo laikas:

Pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val

Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis

 

Informuojame, kad civilinės metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugas galite užsisakyti elektroniniu būdu prisijungę prie Registrų centro savitarnos sistemos:

https://www.ipasas.lt/index.php?app=savitarna

 

Instrukciją, kaip prisijunti prie Gyventojų registro paslaugų Registrų centro savitarnoje rasite paspaudę žemiau esančią nuorodą:

https://www.registrucentras.lt/bylos/dokumentai/gr/RC_Savitarnos_GR_instrukcija.pdf

Valstybės rinkliava už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 678 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, galioja nuo 2022 m. liepos 1 d.:

  1. santuokos įregistravimą – 30 Eur;
  2. užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą – 10 Eur;
  3. civilinės būklės aktų įrašų:

3.1. atkūrimą – 12 Eur;

3.2. papildymą, pakeitimą, išskyrus vardo, pavardės pakeitimą ir tuos atvejus, kai civilinės būklės akto įrašas papildomas, pakeičiamas civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva (ex officio)  – 10 Eur;

  1. vardo ir pavardės pakeitimą – 12 Eur;
  2. užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą – 10 Eur;
  3. pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimą – 6 Eur;
  4. užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimą į apskaitą – 10 Eur;
  5. santuokos įregistravimą savivaldybių tarybų nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčiųjų susituokti pasirinktose vietose – 70 Eur;
  6. civilinės būklės akto įrašo nuorašo ar civilinės būklės akto įrašo kopijos, civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo ar išrašo iš civilinės būklės aktų įrašo, patvirtinančio gimimą, santuoką ar mirtį, daromo pagal prie 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis, ratifikuotos Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Konvencijos dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis ratifikavimo“ pridedamas A, B ir C formas, išdavimą – 4,3 Eur;

Pastaba. Valstybės rinkliava neimama pirmą kartą išduodant civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą šiais atvejais: kai gimimo įrašą liudijantį išrašą prašoma išduoti įregistravus gimimą arba nepilnamečio vaiko gimimo įrašą pakeitus ar papildžius pasikeitusiais tėvų civilinės būklės aktų įrašų duomenimis, taip pat kai prašoma išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą dėl to, kad buvo ištaisytas su juo susijęs civilinės būklės akto įrašas.

  1. daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimą – 4,3 Eur.