Pradžia

Sutikimų, leidimų dėl valstybinės žemės, esančios Širvintų miesto ir miestelių teritorijų ribose, išdavimas

Nuo 2024 m. sausio 1 d. savivaldybė išduoda sutikimus dėl valstybinės žemės, esančios miestų ir miestelių teritorijų ribose:

  • sutikimus statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius;
  • sutikimus statyti nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;
  • sutikimus tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;
  • sutikimus laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu;
  • sutikimus statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;
  • sutikimus statyti įvairius statinius valstybinėje žemėje (pvz., hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kt.).

Taip pat savivaldybė išduoda leidimus valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, įgyvendinti valstybės, savivaldybės ar ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus vietos projektus, kuriuos įgyvendinant valstybinėje žemėje nesukuriami nekilnojamieji daiktai.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuos sutikimus savivaldybė išduos tik dėl valstybinės žemės, esančios Širvintų miesto ir miestelių teritorijose.

Prašymai išduoti sutikimus pateikiami per Žemės informacinę sistemą (ŽIS).

Prisijungimo prie ŽIS nuoroda viešinama per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą www.planuojustatau.lt arba prisijungiant prie Lietuvos erdvinės informacijos portalo: https://www.geoportal.lt/geoportal/ 

Prašymai dėl valstybinės žemės, nuomos, panaudos ir pardavimo teikiami per Žemės informacinę sistemą (ŽIS).

Prisijungimo prie ŽIS nuoroda viešinama per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą www.planuojustatau.lt arba tiesiogiai prisijungus prie Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos: https://www.zpdris.lt/zpdris/

Dėl Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo