. Pradžia

Privatumo politika

www.sirvintos.lt privatumo politika

Širvintų rajono savivaldybės administracija, būdama tinklalapio www.sirvintos.lt valdytoja, tinklalapio lankytojų duomenis tvarko laikydamasi galiojančių teisės aktų, remdamasi nustatytais tikslais ir tokia apimtimi, kuri reikalinga šiems tikslams pasiekti.

Tvarkydama asmens duomenis, Širvintų rajono savivaldybės administracija laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Privatumo politikos paskirtis

Privatumo politika nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto tinklalapiu www.sirvintos.lt (toliau – sirvintos.lt). Joje nurodoma, iš kur sirvintos.lt gauna Jūsų asmens duomenis, kaip juos tvarko ir kam juos teikia. Taip pat šiame dokumente nurodomos Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti konkretų asmenį.

Ši privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems tinklalapyje sirvintos.lt.

Duomenų valdytojas

sirvintos.lt administruoja Širvintų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188722373, įsikūrusi Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos.

Širvintų rajono savivaldybės administracija yra Jūsų asmens duomenų valdytojas.

Duomenų tvarkymo principai

Tvarkydama tinklalapio sirvintos.lt duomenis, Širvintų rajono savivaldybės administracija laikosi šių principų:

 1. Tvarko teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu.
 2. Renka nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu.
 3. Deda visas pastangas užtikrinti, kad duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant sirvintos.lt tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.
 4. Siekia, kad duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami.
 5. Saugo tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtu galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.
 6. Tvarko tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas.

Duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų asmens duomenys sirvintos.lt tvarkomi šiais tikslais:

 1. Naujienlaiškio platinimo tikslu – tik Jums užsisakius šią paslaugą.
 2. Dalyvavimo apklausose tikslu – tik Jums dalyvaujant apklausose.
 3. Užtikrinant sirvintos.lt funkcionavimą ir pritaikymą Jūsų naršymo poreikiams – tik su Jūsų sutikimu.

Tvarkomi duomenys ir jų rinkimo būdai

Širvintų rajono savivaldybės administracija tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis ir juos gauna:

 1. Naujienlaiškio platinimo tikslu – el. pašto adresą (Jums pateikus).
 2. Dalyvavimo apklausose tikslu – informaciją apie lytį, amžių, išsilavinimą, gyvenamąją vietą (miestą ar rajoną) (Jums pateikus).
 3. Užtikrinant sirvintos.lt funkcionavimą ir pritaikymą Jūsų naršymo poreikiams – naudoja slapukus (cookies) (Jūsų sutikimu renkami automatiškai).

Duomenų panaudojimas

Jūsų asmens duomenys naudojami tik Duomenų tvarkymo tikslų skiltyje nurodytais tikslais.

Slapukai (cookies)

www.sirvintos.lt renka informaciją naudodami slapukus (cookies). Slapukai yra itin mažos apimties failai, kurie laikinai įrašomi į įrenginio, iš kurio Jūs lankotės sirvintos.lt tinklalapyje, kietąjį diską ir leidžia atpažinti Jus vėliau lankantis tinklalapyje. Slapukai – įprasta informacijos rinkimo interneto tinklalapiuose praktika, kuri palengvina vartotojų naudojimąsi jais.

Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame tam, kad užtikrintume tinklalapio sirvintos.lt funkcionalumą ir naudojimosi tinklalapiu analizės tikslu.

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti slapukus. Tai padaryti galima pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų.

Techninių ir funkcinių slapukų išjungimo ar ištrynimo atveju gali sulėtėti naršymo tinklapyje sparta, būti apribotas atskirų tinklalapio funkcijų pasiekiamumas ar apskritai blokuota prieiga prie tinklalapio sirvintos.lt.

Kaip mes naudojame slapukus?

Svetainėje sirvintos.lt naudojama „Google Analytics“ – Google, Inc. (toliau – Google) teikiama žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine. Šiuo tikslu „Google Analytics“ naudoja slapukus.

Slapukų gauta informacija apie naudojimąsi interneto svetaine – standartinė interneto žurnalo informacija (įskaitant jūsų IP adresą) ir anoniminė informacija apie lankytojo elgesį – perduodama Google ir Google ją saugo taip pat ir JAV esančiuose serveriuose. Prieš išsiunčiant jūsų IP adresą Google, svetainė paverčia jį anoniminiu.

Pagal Google „privatumo skydo“ sertifikavimo tvarką, Google pareiškia, kad ji laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemos reikalavimų. Google gali perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu.

Pagal „Google Analytics“ paslaugos teikimo sąlygas Google nesusies duomenų subjekto IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis.

Jei norite atsisakyti „Google Analytics“ slapukų, atsisiųskite ir įdiekite „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį (angl. Opt-out Browser Add-on). Tai padaryti galite atidarant šią nuorodą:

„Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinys

Slapukai taip pat naudojami komentarų modulyje saugos mechanizmui, bei fiksuojant Jūsų balsavimą mūsų skelbiamose apklausose.

Slapukų valdymas ir trynimas jūsų naršyklėje

Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, arba nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi.

Daugumoje naršyklių galima:

 • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
 • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
 • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
 • blokuoti visų slapukų siuntimą;
 • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Jei pasirinksite ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų svetainę) tinkamai nebeveiks. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų interneto svetaine.

Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, tai pat ir instrukcijų, kaip juos ištrinti, apsilankykite interneto svetainėje www.allaboutcookies.org (svetainė anglų kalba).

Duomenų teikimas tretiesiems asmenims

sirvintos.lt užtikrina, kad bet kokie asmens duomenys nebus parduodami, ar kitaip be teisėto pagrindo teikiami tretiesiems asmenims. sirvintos.lt pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtume tai padaryti įstatymų numatyta tvarka teisėsaugos ar kitoms tokius įgaliojimus turinčioms teisėsaugos institucijoms.

Surinktus asmens duomenis mes galime perduoti paslaugų teikėjams (informacinių technologijų, duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir kitų paslaugų), tačiau jie neturi teisės sirvintos.lt surinktų asmens duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo Širvintų rajono savivaldybės administracijai tikslais.

Duomenų saugojimo trukmė

Visi Jūsų asmens duomenys saugomi iki to laiko, kol reikalingi tikslams, nurodytiems Duomenų tvarkymo tikslų skiltyje, pasiekti, bet ne ilgiau nei vienerius metus nuo jų pateikimo ir (ar) rinkimo metų gruodžio 31 d.

Duomenų saugumo užtikrinimas

Jūsų asmens duomenys tvarkomi saugiu būdu, apsaugančiu asmens duomenis nuo nesankcionuoto ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar žalos padarymo. Širvintų rajono savivaldybės administracija naudoja tinkamas technines ir organizacines priemones, nustatytas BDAR.

Nuorodos į kitas interneto svetaines

sirvintos.lt pateikiamos nuorodos į išorines interneto svetaines. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad sirvintos.lt neprisiima atsakomybės už kitų, ne Širvintų rajono savivaldybės administracijos administruojamų svetainių privatumo politikas ir jų duomenų tvarkymo teisėtumą.

Duomenų subjekto teisės

Širvintų rajono savivaldybės administracija, administruodama tinklalapį sirvintos.lt, užtikrina visas BDAR ir kituose galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintas duomenų subjektų teises. Konkrečiai:

 1. Informavimą apie duomenų tvarkymą.
 2. Teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis.
 3. Teisę reikalauti ištaisyti ir (ar) papildyti netikslius duomenis.
 4. Teisę reikalauti sunaikinti duomenis, kurie nereikalingi tikslams, kurių siekiant jie buvo renkami;
 5. Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.
 6. Teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis.
 7. Teisę pareikalauti pateikti apie Jus surinktus duomenis (kurie surinkti pagal sutikimą arba vykdant sutartį) Jums ar trečiajam asmeniui.

Širvintų rajono savivaldybės administracija gali atsisakyti vykdyti Jūsų reikalavimus, susijusius su Jūsų asmens duomenimis, tik teisės aktuose numatytais atvejais.

Duomenų subjektai reikalavimus dėl jų teisių įgyvendinimo turi teisę teikti asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu. Reikalavimai gali būti vykdomi tik nustačius asmens tapatybę.

Širvintų rajono savivaldybės administracija įsipareigoja į bet kokį reikalavimą atsakyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų duomenų pateikimo.

Esant poreikiui, Širvintų rajono savivaldybės administracija sustabdo asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išnagrinėtas reikalavimas ir (ar) išspręstas ginčas.

Duomenų subjektui teisėtai atšaukus duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, Širvintų rajono savivaldybės administracija, ne vėliau kaip per 30 dienų nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus to subjekto atžvilgiu, išskyrus atvejus, kai toliau tvarkyti asmens duomenis Širvintų rajono savivaldybės administraciją įpareigoja galiojantys teisės aktai, teismų sprendimai ar privalomi valstybinių institucijų nurodymai.

Nesutikdami su Širvintų rajono savivaldybės administracijos veiksmais, duomenų subjektai turi teisę kreiptis į kompetentingą valstybės instituciją.

Kontaktai

Su privatumo politika susijusiais klausimais siūlome kreiptis:

 • siunčiant paštu arba pateikiant asmeniškai Širvintų rajono savivaldybės administracijai;
 • siunčiant elektroniniu paštu:  justinas.kontrimavicius@sirvintos.lt;
 • telefonu: 8 645 25179 (atkreipiame dėmesį, kad telefonu nustatyti Jūsų asmens tapatybės sirvintos.lt neturi galimybių).

Baigiamosios nuostatos

Bet kokie privatumo politikos pakeitimai skelbiami viešai, teisės aktų nustatyta tvarka.

Draudžiama šią privatumo politiką ir (ar) atskiras jos dalis naudoti, kopijuoti, platinti be raštiško Širvintų rajono savivaldybės administracijos sutikimo.