Pradžia

2018 metai

Informacija apie parengtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimą Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekiant įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.1.1 papunktį, informuojame apie parengtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus ir planavimo tikslus:

 1. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.

Planavimo tikslai:

 • nustatyti optimalias „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo plėtros teritorijas;
 • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
 1. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.

Planavimo tikslai:

 • nustatyti optimalią „Rail Baltica“ linijos Kaunas–Vilnius jungties trasą;
 • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

 

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė sumin.lrv.lt), kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir patarėja Gražina Šiaučiūnaitė (tel. (8 5) 239 3994, el. p. grazina.siauciunaite@sumin.lt).

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128, projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt) kontaktiniai asmenys: Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Joteikienė (tel. (8 5) 269 2734, el. paštas inga.joteikiene@litrail.lt), vyriausioji specialistė Kristina Račkauskaitė (tel. (8 5) 269 2235, el. paštas kristina.rackauskaite@litrail.lt) ir vyresnysis specialistas Mykolas Dumbrava (tel. (8 5) 269 2179, el. paštas mykolas.dumbrava@litrail.lt).

 

Pastaba: Susipažinti su parengtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektu galima iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo dienos. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje, jos interneto svetainėje, AB „Lietuvos geležinkeliai“, jos interneto svetainėje, taip pat į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, jų skelbimų lentose ir visose atitinkamų savivaldybių seniūnijų skelbimų lentose.

Vilniaus apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:

 

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų prašome siųsti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.

 

Daugiau informacijos apie parengtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus bei nuorodas jų peržiūrai teisės aktų informacinėje sistemoje rasti projekto „Rail Baltica“ interneto svetainėje www.rail-baltica.lt.

 


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8950/0004:0289), esančio Šešuolėlių II k., Zibalų sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-01-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP- 56341 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.

 


PARENGTAS ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVLDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO PROJEKTAS ,,DĖL LEIDIMO KOREGUOTI  ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 8905/0001:199 IR KAD. NR. 8905/0001:481) DIRŽIONIŠKIŲ K., JAUNIŪNŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, Širvintos 19120, www.sirvintos.lt

 

Supažindinimo tvarka: su parengtu Širvintų rajono savivaldybės administracijos įsakymo projektu ir planavimo darbų programa galima susipažinti planavimo organizatoriaus patalpose ir internetiniame puslapyje www.sirvintos.lt. Pasiūlymai teikiami raštu ir Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt) nuo gruodžio 10 d. iki gruodžio 21 d.

 

Pridedama:

 1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos įsakymo projektas - 1 lapas.
 2. Planavimo darbų programa – 1 lapas.

 


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8950/0003:0324), esančio Staškūniškio k., Zibalų sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-12-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-55798 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.

 


2018-11-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintais „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais“, rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 8942/0007:0163), esančio Kaimynėlių k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, svarstomas su gretimų žemės sklypų savininkais ir naudotojais.

Planavimo tikslas – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Planavimo organizatoriai – Auringa Ogintaitė – Buitkuvienė ir Ramūnas Buitkus.

Projekto rengėjas – UAB „Atskaitos taškas“, Vilniaus g. 77, Širvintos; tel. 8 610 02409, (8 382) 52 975, el. paštas: atskaitostaskas@gmail.com.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2018 m. lapkričio 6 d. iki 2018 m. lapkričio 22 d. UAB „Atskaitos taškas“ patalpose adresu Vilniaus g. 77, Širvintos.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriams ir projekto rengėjui iki 2018 m. lapkričio 22 d.

 


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8905/0001:0263), esančio Gudulinės k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-10-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP- 53771 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.

 


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8970/0001:0050), esančio Smailių k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-10-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-53270 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.

 


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8907/0005:0208), esančio Darkuškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-09-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-51803 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos.

 


 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8975/0001:0466), esančio Trimputiškių k., Alionių sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-09-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-51784 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos.

 


 NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

 

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8970/0002:0396), esančio Taučiulių k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-03 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-51291 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos.

 

 


2018-08-7-11

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 4 d. įsakymu Nr. 3D – 452/D1 – 513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8942/0001:52), esančio Musninkų mstl., Musninkų sen., Širvintų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus ir vieno žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį, nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą.

Planavimo organizatorius: Jonas Vitkūnas.

Projekto rengėjas – UAB „Atskaitos taškas“, Vilniaus g. 77, Širvintos., tel. 8 382 52975, 8 610 02409, el. paštas: atskaitostaskas@gmail.com.

Su parengtu projektu susipažinti galima nuo 2018 – 07 – 11 iki 2018 – 07 – 27, UAB „Atskaitos taškas“ patalpose, Vilniaus g. 77, Širvintos, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2018 – 07 – 27. 

 

 


Informacija dėl Širvintų miesto

 bendrojo plano keitimo

 

 

Vadovaujantis Širvintų savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-09 įsakymu Nr.9-381 ,,Dėl Širvintų miesto bendrojo plano keitimo pradžios‘‘ pradedamas rengti Širvintų miesto teritorijos bendrojo plano keitimas.

          Planavimo organizatorius - Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. 8 (382)-51 590

El. paštas: savivaldybe@sirvintos.lt

 

             Širvintų miesto bendrojo plano keitimo tikslai ir uždaviniai:

 Plano tikslai:

 1. sudaryti sąlygas nuolat gerinti, socialiai ir ekonomiškai motyvuotą gyvenimo kokybę, palaikyti vidinę miesto plėtrą, skatinti daugiafunkcį žemės naudojimą, siekti socialinės integracijos ir mažinti raidos skirtumus;
 1. keisti veiklos reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, patikslinti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą, miesto teritorijoje išskirti zonas, už kurių infrastruktūros kūrimą ir įrengimą atsakomybę prisiima plėtotojai, detalizuoti aktualiausių miesto dalių sprendinius tikslesniu masteliu;
 2. išsaugoti ir plėsti kraštovaizdžio arealus ir jų ekologinį potencialą užtikrinant tinkamą jų planavimą, tvarkymą, naudojimą, darnų vystymąsi;
 1. zonuoti gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatyti tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus;
 1. suformuoti sąlygas pasiekti darnaus judumo tikslus, transporto būdams pirmenybę teikti atsižvelgiant į konkrečią miesto zoną, atitinkamai įvertinti magistralinių gatvių kategorijas, plėsti inžinerinę infrastruktūrą prioritetinėse miesto periferinėse zonose;
 1. bendrąjį planą papildyti ilgalaikiais darnaus miesto plėtros kriterijais ir rodikliais;
 2. panaikinti Bendrojo plano sprendinių prieštaravimus pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Plano uždaviniai:

 1. suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinės ir erdvinės plėtros kryptis;
 1. patikslinti Bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius, peržiūrėti teritorijos funkcinį zonavimą pagal planuojamą veiklą, optimizuoti planuojamos teritorijos socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;
 1. atsižvelgus į demografines tendencijas, patikslinti būsto sektoriaus plėtros teritorijų poreikį, numatyti priemones, ribojančias gyvenamųjų rajonų plėtrą ne prioritetinėse miesto plėtros teritorijose;
 1. nustatyti tikslesnius statybos gyvenamosiose teritorijose reglamentus, kad jie būtų tinkamai įgyvendinami;
 1. detalizuoti Bendrojo plano sprendinius prioritetinėms naujos plėtros ir esamoms gyvenamosioms teritorijoms identifikuojant jų viešąsias erdves, nustatant jų tankinimo galimybes, užstatymo principus ir parametrus. Numatyti priemones ir išteklius bei valdymo mechanizmą šiems Bendrojo plano sprendiniams įgyvendinti;
 1. parengti kompleksiškus sovietinės statybos rajonų atnaujinimo sprendimus;
 2. konkretizuoti buvusių pramonės ir sandėliavimo teritorijų konversijos pritaikant kitiems poreikiams reikalavimus;
 1. apsvarstyti darbo vietų ir gyvenamųjų teritorijų subalansavimo priemones ir numatyti tvarią miesto plėtrą, taip pat ją užtikrinančius Bendrojo plano sprendinius;
 1. tikslinti užstatymo aukštingumo reglamentavimą, nustatant galimą aukštingumą atskiruose kvartaluose, išskiriant foninį aukštingumą bei nurodant vertikalių galimybę ir parametrus;
 1. įvertinti prekybos centrų išdėstymą ir jų tipologiją, spręsti plėtros ir realias esamų prekybos centrų įgyvendinimo galimybes;
 1. numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
 1. peržiūrėti valstybinių miškų schemą nagrinėjamoje teritorijoje ir, nustačius tikslingumą, suplanuoti naudmenų pavertimą į atskiruosius želdynus;
 1. patikslinti inžinerinės infrastruktūros bei susisiekimo komunikacijų, socialinės, kultūrinės infrastruktūros, rekreacinės, pramonės, komercinės, gyvenamosios ar kitokios paskirties teritorijų naudojimo ir tvarkymo sprendinius atsižvelgiant į planuojamus kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius bei šių dienų aktualijas;
 1. detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
 1. integruoti nagrinėjamoje teritorijoje galiojančių specialiųjų planų sprendinius.

Informaciją apie rengiamą bendrojo plano keitimą teikia projekto organizatorius, planavimo iniciatorius.

 Viešas supažindinimas su Širvintų miesto bendrojo plano koregavimo projektine dokumentacija vyks nuo 2016-06-20 iki 2016-07-04 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir Širvintų savivaldybės patalpose 324 kab.

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės 2018-05-09 įsakymas Nr. 9-381 „Dėl Širvintų miesto bendrojo plano keitimo pradžios“ ir patvirtinta darbų programa , skelbiami Širvintų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.sirvintos.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Širvintų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus. 

                       

Širvintų rajono savivaldybės administracijos

Architektūros ir kraštotvarkos planavimo

skyriaus vedėjo pavaduotoja                                                                              

 Dalia Kunevičienė

         

 

 

 

 


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija): 1,1750 ha žemės sklypas, kadastro Nr. 8942/0005:0243, esantis Krunų kaime, Musninkų seniūnijoje, Širvintų rajono savivaldybėje;

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą;

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;

Planavimo organizatorius: Konstantinas Aleksandrovičius;

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018 m. gegužės 24 d. iki 2018 m. birželio 6 d. imtinai žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-49611 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos.

 


2018-04-24

Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyrius informuoja, kad yra parengtas Administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Širvintų miesto teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios“ projektas.

Kviečiame susipažinti.

Įsakymo projektas

Schema


2018-04-04

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintais „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0003:141), esančio Musės k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, svarstomas su gretimų žemės sklypų savininkais ir naudotojais.

Planavimo tikslas – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Planavimo organizatorius – Juozas Gudelis, gyv. J. Basanavičiaus 17 – 24, Vilnius.

Projekto rengėjas – UAB „Atskaitos taškas“, Vilniaus g. 77, Širvintos; tel. 8 610 02409,                  (8 382) 52 975, el. paštas: atskaitostaskas@gmail.com.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2018 m. balandžio 6 d. iki 2018 m. balandžio 20 d. UAB „Atskaitos taškas“ patalpose adresu Vilniaus g. 77, Širvintos.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2018 m. balandžio 20 d.

 


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija): 0,5917 ha žemės sklypas, kadastro Nr. 8972/0003:0212, esantis Padvarių kaime, Širvintų rajono savivaldybėje;

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą;

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną/nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas;

Planavimo organizatorius: Arminas Kaupys;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-04-06 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-47039 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos.

Įsakymas


2018-03-19

UAB „Inžinerija ir topografija“ informuoja apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Liepų g. 1, Juodiškių k., Širvintų r. sav.. Iniciatorius: Mindaugas Jakimavičius.

Projekto  rengėjas:  UAB „Inžinerija ir topografija", Kareivių g. 19, Vilnius, LT-09133,

tel. Nr. 8 6 4835974

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tikslas ir uždaviniai: suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti

 

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu ir raštu teikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima projekto rengėjui adresu: Kareivių g. 19, Vilnius, LT-09133 arba Alionių seniūnijoje adresu: Miško g. 8, Alionys I, LT -19143 Širvintų rajonas, nuo 2018 kovo mėn. 22 d. iki 2018 m. balandžio mėn. 9 d. imtinai.

 

Detalesnė informacija el. paštu: aiste@topografija.eu arba telefonu 8 6 70 46764.

 

Susiję dokumentai

 


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija): 3,0171 ha žemės sklypas, kadastro Nr. 8905/0001:0149, esantis Osinuvkos kaime, Širvintų rajono savivaldybėje;

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti  žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną/nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas;

Planavimo organizatorius: Gintaras Makarauskas;

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-03-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP- 46483 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos.

Įsakymas


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija): 0,5049 ha žemės sklypas, kadastro Nr. 8940/0006:0431, esantis Kruopinės vs., Širvintų rajono savivaldybėje;

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti  žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną/ nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas;

Planavimo organizatorius: Bronislavas Lekavičius;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-02-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-45175 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos.

Įsakymas


LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

SPRENDIMO PROJEKTAS

Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo

2018 m. sausio 25 d. Nr. 4-18

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių aktualia redakcija bei atsižvelgdamas į UAB „Alnitransa“ įgaliotos įmonės UAB „GJ Magma“ 2018-01-24 d. prašymą Nr. 016,  n u s p r e n d ž i u

pradėti Širvintų rajono Padvarių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą.

Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Alnitransa“

Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-17-33p, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „Alnitransa“ įgaliotos įmonės UAB „GJ Magma“ 2018-01-24 d. prašymas Nr. 016.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2018-02-12 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2018-02-12.

Sprendimas dėl Padvarių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2018-02-14.

 


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

 

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija): 1,02 ha žemės sklypas, kadastro Nr. 8905/0004:0375, esantis Levaniškių kaime, Širvintų rajono savivaldybėje;

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą/parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti  žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną/suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną/nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas;

Planavimo organizatorius: Vilius Rinkūnas;

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-02-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-45175 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos.

Įsakymo projektas

 


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

 

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija): 1,2000 ha žemės sklypas, kadastro Nr. 8912/0001:0656, esantis Liūnų II kaime, Širvintų rajono savivaldybėje;

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą;

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną/nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą;

Planavimo organizatorius: Alita Zolubienė;

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-02-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-45252 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos.

Įsakymo projektas


 NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

 

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

2018-01-18

(skelbimo data)

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8907/0005:0009

Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., Darkuškių k.

2,8526

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

Gintaras Kuklys

 

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-02-07 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=060da300f9c511e79e47a8d4c0eef172.