. Pradžia

Socialines paslaugas teikiančios įstaigos

Socialines paslaugas teikiančios įstaigos

 

Širvintų rajono savivaldybės administracijos

Socialinės paramos skyrius

 

Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 382 30278,  el. p. socparama@sirvintos.lt

Teikiamos paslaugos:

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

maitinimo organizavimas,

specialiųjų poreikių lygio nustatymas,

aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne,

maitinimo organizavimas,

būsto ir aplinkos pritaikymas.

 

Paslaugų gavėjai: rajono gyventojai.

 

Socialinių paslaugų centras

P. Cvirkos g. 13, Širvintos, tel. 8 382 31087, 8 382 53400, el. p. direktorius@sirvintuspc.lt

Socialinės globos padalinys

 

Ilgalaikė socialinė globa

Paslaugų sudėtis:

apgyvendinimas,

slauga,

maitinimas,

buitinės higienos,

užimtumas,

apgyvendinimas,

kitos.

 

Paslaugų gavėjai: pagyvenę asmenys,  suaugę asmenys su negalia.

 

Trumpalaikė socialinė globa (visą parą iki 6 mėn.)

Paslaugų sudėtis:

apgyvendinimas,

slauga,

maitinimas,

buitinės higienos,

užimtumas,

apgyvendinimas,

kitos.

 

Paslaugų gavėjai: pagyvenę asmenys,  suaugę asmenys su negalia.

 

Dienos socialinė globa (5-8 val.)

Paslaugų sudėtis:

slauga,

maitinimas,

buitinės higienos,

darbo terapija,

užimtumas,

kitos.

 

Paslaugų gavėjai: pagyvenę asmenys, vaikai ir jaunuoliai su negalia, suaugę asmenys su negalia.

 

Krizių ir pagalbos teikimo namuose padalinys

 

Pagalba krizių atveju:

apgyvendinimas,

darbo terapija,

užimtumas,

socialinių įgūdžių ugdymas,

tarpininkavimas,

konsultavimas,

buitinės higienos,

kitos.

Paslaugų gavėjai: socialinės rizikos asmenys, šeimos , vaikai, krizinėje situacijoje atsidūrę asmenys.

 

Pagalbos namuose paslaugos sudėtis:

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

maitinimo organizavimas arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą,

pagalba buityje ir namų ruošoje,

lydėjimas į įvairias įstaigas,

kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes jam gyventi savo namuose.

 

Paslaugų gavėjai: pagyvenę asmenys, žmonės su negalia.

 

 

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Paslaugos sudėtis:

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas,

kitos paslaugos.

 

Paslaugų gavėjai: socialinės rizikos šeimos.

 

Transporto paslauga

Paslaugų gavėjai: asmenys, vykstantys į gydymo ar reabilitacijos įstaigas,  ir negalintys naudotis

visuomeniniu ar individualiu transportu (dėl ligos, senatvės, neįgalumo, gaunantys mažas pajamas).

 

Aprūpinimo kompensacine technika paslauga

 

Paslaugų gavėjai: neįgalieji, pagyvenę asmenys.

 

Dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose (Integrali pagalba)

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

maitinimo organizavimas arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą,

pagalba buityje ir namų ruošoje,

lydėjimas į įvairias įstaigas,

kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes jam gyventi savo namuose

Slaugos paslaugos

Paslaugų gavėjai: neįgalieji, pagyvenę asmenys, neįgalūs vaikai, kuriems nustatytas specialusis slaugos

poreikis.

 

 

Labdaros ir paramos fondo

Širvintų parapijos globos namai

P. Cvirkos g.15, Širvintos, tel. 8 382 52100, el. p. orisenatve@gmail.com

 

Ilgalaikė socialinė globa

Paslaugos sudėtis:

apgyvendinimas,

slauga,

maitinimas,

buitinės higienos,

užimtumas,

kitos.

 

Paslaugų gavėjai: pagyvenę asmenys, suaugę asmenys su negalia.

 

Širvintų rajono neįgaliųjų draugija

P. Cvirkos g. 9, Širvintos, tel. 8 382 51650, 8 698 88137 el. p. sirvintu.neigal@gmail.com

 

Teikiamos paslaugos:

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas,

motyvacijos dirbti didinimas,

meninių sportinių gebėjimų lavinimas,

transporto organizavimas,

asmens higienos ir priežiūros,

pagalba į namus,

kitos.

 

Paslaugų gavėjai: suaugę asmenys su negalia, vaikai su negalia.

 

Širvintų rajono žmonių bendrija ,,Lemties bičiuliai“

P. Cvirkos g. 13, Širvintos, tel. 8 382 30221, 8 687 55233, el. p. lemtiesbiciuliai@gmail.com

 

Teikiamos paslaugos:

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

savipagalbos grupių veikla,

psichologinė pagalba neįgaliesiems ir jų šeimų nariams,

socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas,

savarankiškumo didinimas,

užimtumas,

sociokultūrinės paslaugos,

kitos.

 

Paslaugų gavėjai: suaugę  sutrikusios psichikos asmenys ir jų šeimos nariai.

 

VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras

Širvintų r. filialas

P. Cvirkos g. 13 - 219, Širvintos, tel. 8 674 71971, el. p. sirvintos@lass.lt

 

Teikiamos paslaugos:

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

savarankiškumo ugdymas,

orientacijos ir mobilumo ugdymas,

sociokultūrinės,

užimtumo,

mokymo naudotis techninėmis pagalbos priemonėmis,

palydovo,

skaitovo,

kitos.

 

Paslaugų gavėjai: regėjimo negalią turintys asmenys.

 

VšĮ Širvintų vaikų dienos centras

Kalnalaukio g. 9, Širvintos, tel. 8 382 53493,  8 686 91547 el. p. elenapetkuniene@gmail.com

 

Teikiamos paslaugos:

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

maitinimo organizavimas,

aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne,

transporto organizavimas,

socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas,

asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas,

kitos.

 

Paslaugų gavėjai: rizikos šeimų vaikai ir jų tėvai.

 

 

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Bagaslaviškio vaikų dienos centras

Bagaslaviškis, Gelvonų sen., Širvintų raj., tel. 8 621 90903 el. p. masiuliene.n@gmail.com

 

Teikiamos paslaugos:

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

maitinimo organizavimas,

socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas,

užimtumas, 

aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne,

sociokultūrinės paslaugos,

kitos.

 

Paslaugų gavėjai: rizikos šeimų vaikai ir jų tėvai.

 

Asociacijos „Musninkų socialinės iniciatyvos“ vaikų dienos centras

,,Aitvarai“

Gelvonų g. 10, Musninkai, Musninkų  sen., Širvintų raj., tel. 8 655 40431, el. p.

ieva.vaitkevica@gmail.com  

 

Teikiamos paslaugos:

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

maitinimo organizavimas,

užimtumo paslaugos,

sociokultūrinės paslaugos,

socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas,

kitos.

 

Paslaugų gavėjai: rizikos šeimų vaikai ir jų tėvai.

 

 

Vileikiškių kaimo bendruomenės vaikų dienos centras ,,Lašelis“

Vileikiškis, Musninkų sen., Širvintų raj., tel. 8 698 25302, el. p. zmiselis@gmail.com

 

Teikiamos paslaugos:

informavimas,

konsultavimas,

maitinimo  organizavimas,

socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas,

užimtumas,

sociokultūrinės paslaugos,

kitos.

 

Paslaugų gavėjai: rizikos ir daugiavaikių  šeimų vaikai ir jų tėvai.

 

VšĮ ,,Bartkuškio vaikai“ vaikų dienos centras

Bartkuškis, Jauniūnų sen., Širvintų raj., tel. 8 645 97134, el. p. mazeikienejolita@gmail.com

 

Teikiamos paslaugos:

informavimas,

konsultavimas,

maitinimo  organizavimas,

socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas,

užimtumas,

sociokultūrinės paslaugos,

kitos.

 

Paslaugų gavėjai: Bartkuškio šeimų vaikai ir jų tėvai.