Pradžia

Prevencinės socialinės paslaugos

Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos visiems asmenims (visoms šeimoms) ir (ar) bendruomenėms, siekiantiems (siekiančioms) stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir asmens (šeimos) dalyvavimą visuomenės gyvenime, stiprinti bendruomenės socialinį aktyvumą ir skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį, taip pat stiprinti asmens (šeimos) žinias ir ugdyti jo (jos) įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo.

Širvintų rajono savivaldybėje teikiamos prevencinės socialinės paslaugos:

  • Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška – ši paslauga skirta „surasti“ asmenis, kuriems socialinės paslaugos galimai padėtų įveikti jiems kylančius sunkumus. Paslauga teikiama bendradarbiaujant su įvairiomis socialinio darbo įgyvendinimo srityse veikiančiomis įstaigomis, organizacijomis, vietos bendruomene, kitais suinteresuotais asmenimis, įstaigomis.
  • Kompleksinės paslaugos šeimai – skirtos asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos.
  • Darbas su bendruomene – šia paslauga siekiama puoselėti ir stiprinti vietos žmonių, bendruomenės gebėjimus, mokėjimą ir motyvaciją spręsti bendruomenėje esančias situacijas, problemas, taip pat veikti prevenciškai, siekiant bendruomenės narių socialinės gerovės. Darbas su bendruomene apima įvairiapusę pagalbą žmonėms (asmenims, šeimoms, kaimynams, žmonių grupėms ir pan.), siekiant teigiamų pokyčių ir įsitraukiant visai bendruomenei, siekiama atpažinti gyventojų stiprybes ir juos įgalinti per bendruomenės telkimą.
  • Atvirasis darbas su jaunimu – darbo su jaunimu forma, kuria siekiama visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikti galimybes saugiai leisti laisvalaikį, dalyvauti jo interesus atitinkančioje veikloje, tobulėti, ugdyti verslumą ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius, o esant poreikiui – padedant kompetentingiems jaunimo darbuotojams, spręsti kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus. Norintis dalyvauti veiklose jaunas žmogus neprivalo įsipareigoti lankytis nuolat ir nustatytu laiku užsiimti tam tikra veikla – jaunas žmogus pats sprendžia, kaip praleisti laisvalaikį.
  • Mobilusis darbas su jaunimu – orientuotas į jauną žmogų, jo poreikius, lūkesčius, į jauno žmogaus ugdymą, kai nėra kitų pasiūlymų ugdymuisi. Važiuojama pas jaunus žmones, kurie turi mažiau galimybių dėl savo gyvenamosios vietos, dėl to, kad jiems trūksta motyvacijos patiems ieškoti jų poreikius atitinkančios veiklos. Mobilusis darbas vykdomas tose seniūnijose, kuriose trūksta darbo su jaunimu paslaugų.

Įstaigų kontaktai

Planuojamos teikti ar teikiamos socialinės paslaugos

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras

Cvirkos g. 13, Širvintos

Tel. (8 382) 53 400

El. paštas info@sirvintuspc.lt

Interneto svetainė 

 

·         Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška

·         Darbas su bendruomene

·         Bendruomeninių šeimos namų funkcijų vykdytojas

https://sirvintuspc.lt/paslaugos/bendruomeniniai-seimos-namai/

Asociacija „Kartų namai“

Tuopų g. 23, Motiejūnai, Širvintų r. sav.

Mob. 8 687 81 447

El. paštas kartunamai.sirvintos@gmail.com

 

Kompleksinės paslaugos šeimai:

·      individualių ir (ar) grupinių konsultacijų teikimas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;

·   socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams vedimas – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingi įvairūs socialiniai įgūdžiai, nuostatas ugdantys teminiai grupių užsiėmimai;

·      tėvystės mokymų teikimas – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;

·   šeimos mediacija – paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai.

 

Širvintų sporto centro padalinys Širvintų atviras jaunimo centras

Vilniaus g. 81, Širvintos

Mob. 8 622 53 474

·         Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška

·         Darbas su bendruomene

·         Atvirasis darbas su jaunimu

·         Mobilusis dabas su jaunimu

https://www.facebook.com/sirvintuaje/

 

Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

Vilniaus g. 61, Širvintos

Tel. (8 382) 30 278

El. paštas socparama@sirvintos.lt

 

·         Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška

·         Darbas su bendruomene

Prevencinių socialinių paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Socialinių paslaugų įstatymas

Socialinių paslaugų katalogas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. A1-776 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. 1-77 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“