Pradžia

Išmoka neįgaliesiems

IŠMOKA NEĮGALIESIEMS

 

Išmokos dydis. 20 procentų minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio išmoka per mėnesį. 
Išmoka skiriama auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius bendrojo lavinimo mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje dieniniuose skyriuose – iki 24 metų) neįgaliesiems, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidumą nustatančių komisijų) pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti.

Jeigu šeimoje gyvena 2 ir daugiau nedarbingų neįgaliųjų, išmoka mokama vienam iš neįgalių asmenų nepriklausomai nuo to, ar šeimoje yra darbingų asmenų.
Dokumentai, reikalingi išmokai gauti:

  • ·         Prašymas;
  • ·         Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • ·         Darbingumo lygio pažyma arba Invalidumo pažymėjimas, kuriuose yra įrašas, kad asmuo yra nedarbingas;
  • ·         Seniūnijos išduota pažyma apie šeimos sudėtį.

Kreipimosi vieta

Širvintų rajono gyventojai kreipiasi dėl išmokos į Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus Socialinės paramos poskyrį ( Vilniaus g. 61, Širvintos, tel.  (8 382) 51 368, 52 604 )

Pagrindas:
· Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 193 „Dėl medicininio ir socialinio neįgaliųjų aptarnavimo bei materialinės padėties garantijų“.
· Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. A1-98 "Dėl išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo".