Pradžia

Informacija norintiems prekiauti 2020 m. vasario 25 d. Užgavėnių mugėje

Informuojame, kad 2020 m. vasario 25 d. Širvintose vyks Užgavėnių šventė. Nuo 12.00 val. iki 20.00 val. vyks mugė, šventės pradžia 17.30 val.

Kviečiame prekybininkus: tautodailininkus, amatininkus, ūkininkus, verslininkus, registruotis ir prekiauti.

Dėl leidimų prekiauti reikėtų kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės administraciją ir pateikti užpildytus nustatytos formos prašymus. Prašymai priimami iki 2020 m. vasario 18 d.

Į mugę prekybininkai 2020 m. vasario 25 d. gali atvykti nuo 10.00 val.

Iki 12.00 val. prekybos vietos turi būti galutinai parengtos ir iš teritorijos patrauktos transporto priemonės. Mugė prasidės 12.00 val.

ASMENYS, PATEIKĘ PRAŠYMUS PREKIAUTI, NEBUS ATSKIRAI INFORMUOJAMI, AR ĮTRAUKTI Į SĄRAŠUS. VISA INFORMACIJA APIE PREKYBĄ IR PREKYBININKŲ SĄRAŠAI 2020 METŲ VASARIO 20 DIENĄ BUS PASKELBTI INTERNETO SVETAINĖJE WWW.SIRVINTOS.LT.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad visos prekybos vietos (išskyrus viešojo maitinimo paslaugų teikimo – 30 m2) yra patvirtinto dydžio 3x2=6 m2.

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS

Prekybininkai, kuriems bus reikalinga elektra, privalo turėti elektros tiekimo įrangą (generatorių).

Norintys prekiauti kulinarinio paveldo gaminiais ir maisto produktais pateikia:

 1. Nustatytos formos prašymą (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);
 2. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);
 3. Verslo liudijimo ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
 4. Tautinio paveldo sertifikato kopiją (jei turite).
 5. Vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (25 Eur).

Norintys prekiauti tautodailės gaminiais ir kitomis ne maisto prekėmis pateikia:

 1. Nustatytos formos prašymą (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);
 2. Verslo liudijimą ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
 3. Gaminių nuotrauką (neprivaloma);
 4. Tautodailininko pažymėjimo kopiją (jei turite).
 5. Vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (25 Eur).

Norintys teikti viešojo maitinimo paslaugas pateikia:

 1. Nustatytos formos prašymą (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);
 2. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);
 3. Verslo liudijimą ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
 4. Tautinio paveldo sertifikato kopiją (jei turite).
 5. Vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (130 Eur).

 Gavėjas

Širvintų rajono savivaldybės administracija, kodas 188722373

Gavėjo bankas

LUMINOR bankas

Banko kodas

40100

Sąskaitos Nr.

LT024010042000324840

Mokesčio pavadinimas

Vietinė rinkliava už prekybos vietą (būtina nurodyti šventės pavadinimą, prekybos vietos numerį ir už kokį asmenį mokama vietinė rinkliava)

 

Vietinė rinkliava už prekybą Užgavėnių šventės metu, 2020 m. vasario 25 d.:

 

Už prekybą maisto produktais – 25 Eur,

Už prekybą ne maisto prekėmis – 25 Eur,

Už viešojo maitinimo paslaugų teikimą – 130 Eur.


Užpildytas ir pasirašytas prašymas bei reikalaujamų dokumentų kopijos iki 2020 m. vasario 18 dienos gali būti pateikiamos:

paštu (Vilniaus g. 61, Širvintos),

elektroniniu paštu: savivaldybe@sirvintos.lt (dokumentai turi būti nuskanuoti ir pasirašyti)

elektroniniu būdu, naudojantis Elektroninių valdžios vartų portalu:

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42522/24423

arba pristatant į Širvintų rajono savivaldybės administraciją (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos).

Informuojame, kad visi, prekiaujantys mugėje, privalo būti susipažinę su Prekybos Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklėmis, patvirtintomis Širvintų rajono savivaldybės tarybos   2017 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-163 ir privalo jų laikytis.

Už prekybos Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pažeidimus asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Administracijos direktorius gali panaikinti leidimą prekiauti, jei gauna kontroliuojančių institucijų raštiškus pranešimus apie nustatytus šių taisyklių pažeidimus.