Pradžia

INFORMACIJA NORINTIEMS PREKIAUTI 2020 M. RUGSĖJO 26 D. VYKSIANČIOS RUDENS ŠVENTĖS „DERLIAUS KRAITĖ 2020“, MUGĖJE

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 26 d. Širvintose nuo 12.00 val. vyks šventinė mugė.

Kviečiame prekybininkus: tautodailininkus, amatininkus, ūkininkus, verslininkus, registruotis ir prekiauti.

Dėl leidimų prekiauti reikėtų kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės administraciją ir pateikti užpildytus nustatytos formos prašymus ir papildomus dokumentus.

Prašymai priimami iki 2020 m. rugsėjo 17 d.

Į mugę prekybininkai 2020 m. rugsėjo 26 d. gali atvykti nuo 10.00 val. iki 11.30 val.

Iki 12.00 val. prekybos vietos turi būti galutinai parengtos ir iš teritorijos patrauktos transporto priemonės. Mugė prasidės 12.00 val.

Draudžiama paslaugas teikiantiems asmenims važiuoti I. Šeiniaus g. pėstiesiems skirta alėja. Prašytume nenutraukti paslaugų teikimo ir / ar neišmontuoti paslaugų teikimo vietos anksčiau kaip 2020 m. rugsėjo 26 d. 19.00 val.   

Atkreipiame dėmesį, kad dėl COVID-19 situacijos Lietuvoje, visi asmenys, mugės metu prekiaujantys ir teikiantys paslaugas, privalo pasirašyti pasižadėjimą ir laikytis nustatytų reikalavimų.

Nustatytos šios sąlygos asmenims, vykdantiems prekybą ir teikiantiems viešojo maitinimo bei laisvalaikio ir pramogų paslaugas, rudens šventės „Derliaus kraitė 2020“ metu:

 1. riboti lankytojų, pirkėjų, paslaugų gavėjų, vartotojų (toliau – vartotojai) srautus;
 2. užtikrinti, kad vartotojai eilėse laikytųsi saugaus, ne mažesnio kaip 1 metro atstumo vienas nuo kito;
 3. vietose, kuriose susidaro vartotojų eilė, pažymėti privalomus atstumus tarp eilėje stovinčių vartotojų ir užtikrinti šio reikalavimo laikymąsi;
 4. į paslaugų teikimo vietas neįleisti vartotojų, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas);
 5. prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą pateikti informaciją apie vartotojų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);
 6. sudaryti galimybę tinkamai vartotojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie kiekvienos paslaugos teikimo vietos, gerai matomoje vietoje pastatyti ar pakabinti vartotojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę. Esant galimybei padėti vienkartinių pirštinių;
 7. išlaikyti tarp nustatytų paslaugų teikimo vietų ne mažiau kaip 1 metro atstumą, o tarp prekiautojų, paslaugų teikėjų darbo vietų išlaikyti bent 2 metrų atstumą;
 8. neužstatyti tarp nustatytų paslaugų teikimo vietų paliktų laisvų erdvių ir išlaikyti tvarkingas viso viešojo renginio metu;
 9. nuolat stebėti savo ir kitų darbuotojų sveikatą;
 10. paslaugų teikimo vietoje darbuotojams pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.) konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;
 11. pačiam paslaugų teikėjui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;
 12. nedirbti ir drausti paslaugų teikimo vietoje dirbti darbuotojams, paslaugų teikėjams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu;
 13. laikytis ir užtikrinti, kad darbuotojai laikytųsi griežtos rankų higienos: plauti rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo;
 14. dažnai liečiamus paviršius valyti ir dezinfekuoti ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;
 15. atsižvelgiant į tolimesnę epideminę COVID-19 situaciją Lietuvoje, vadovautis naujai priimtais ir aktualiais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais.

Rekomenduojame paslaugas teikiantiems asmenims:

 1. dėvėti nosį ir bumą dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
 2. dažnai liečiamus paviršius valyti ir dezinfekuoti ne rečiau kaip vieną kartą per valandą.

ASMENYS, PATEIKĘ PRAŠYMUS PREKIAUTI, NEBUS ATSKIRAI INFORMUOJAMI, AR ĮTRAUKTI Į SĄRAŠUS. VISA INFORMACIJA APIE PREKYBĄ IR PREKYBININKŲ SĄRAŠAI 2020 METŲ RUGSĖJO 21 DIENĄ BUS PASKELBTI INTERNETO SVETAINĖJE WWW.SIRVINTOS.LT

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad visos prekybos vietos (išskyrus viešojo maitinimo paslaugų teikimo – 20 m2) yra patvirtinto dydžio 3x2=6 m2.

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS

Prekybininkai, kuriems bus reikalinga elektra, privalo turėti elektros tiekimo įrangą (generatorių).

Norintys prekiauti kulinarinio paveldo gaminiais ir maisto produktais pateikia:

 1. Nustatytos formos prašymą (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);
 2. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);
 3. Verslo liudijimo ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
 4. Tautinio paveldo sertifikato kopiją (jei turite);
 5. Vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (25 Eur);
 6. Pasirašytą pasižadėjimą (rasite čia).

Norintys prekiauti tautodailės gaminiais ir kitomis ne maisto prekėmis pateikia:

 1. Nustatytos formos prašymą (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);
 2. Verslo liudijimą ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
 3. Gaminių nuotrauką (neprivaloma);
 4. Tautodailininko pažymėjimo kopiją (jei turite);
 5. Vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (25 Eur).
 6. Pasirašytą pasižadėjimą (rasite čia).

Norintys prekiauti gėlėmis, vaismedžiais, vaiskrūmiais, dekoratyviniais augalais pateikia:

 1. Nustatytos formos prašymą (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);
 2. Verslo liudijimą ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
 3. Vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (20 Eur).
 4. Pasirašytą pasižadėjimą (rasite čia).

Norintys teikti atrakcionų ir pramoginių įrenginių paslaugas pateikia:

 1. Nustatytos formos prašymą (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);
 2. Verslo liudijimą ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
 3. Įrenginių nuotrauką (neprivaloma);
 4. Įrenginių saugumą patvirtinančius dokumentus (jeigu įrenginys privalo tokius turėti);
 5. Vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (35 Eur);
 6. Pasirašytą pasižadėjimą (rasite čia).

Norintys teikti viešojo maitinimo paslaugas pateikia:

 1. Nustatytos formos prašymą (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);
 2. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);
 3. Verslo liudijimą ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
 4. Tautinio paveldo sertifikato kopiją (jei turite);
 5. Vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (130 Eur);
 6. Pasirašytą pasižadėjimą (rasite čia).

 Gavėjas

Širvintų rajono savivaldybės administracija, kodas 188722373

Gavėjo bankas

LUMINOR bankas

Banko kodas

40100

Sąskaitos Nr.

LT024010042000324840

Mokesčio pavadinimas

Vietinė rinkliava už prekybos vietą (būtina nurodyti šventės pavadinimą ir už kokį asmenį mokama vietinė rinkliava)

 

Vietinė rinkliava už prekybą mugės metu,

2020 m. rugsėjo 26 d.:

Už prekybą maisto produktais – 25 Eur,

Už prekybą ne maisto prekėmis – 25 Eur,

Už atrakcionų ir pramoginių įrenginių paslaugų teikimą – 35 Eur,

Už prekybą gėlėmis, vaismedžiais, vaiskrūmiais, dekoratyviniais augalais – 20 Eur,

Už viešojo maitinimo paslaugų teikimą – 130 Eur.

Užpildytas ir pasirašytas prašymas bei reikalaujamų dokumentų kopijos iki 2020 m. rugsėjo 17 dienos gali būti pateikiami:

paštu (Vilniaus g. 61, Širvintos),

elektroniniu paštu: savivaldybe@sirvintos.lt (dokumentai turi būti nuskanuoti ir pasirašyti)

elektroniniu būdu, naudojantis Elektroninių valdžios vartų portalu:

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42522/24423

arba pristatant į Širvintų rajono savivaldybės administraciją (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos).

Informuojame, kad visi, prekiaujantys mugėje, privalo būti pasirašę pasižadėjimą ir susipažinę su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1473 „Dėl paslaugų teikimo, prekybos viešose prekybos vietose bei veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų“ (su visais vėlesniais pakeitimais, atsižvelgiant į tolimesnę epideminę COVID-19 situaciją Lietuvoje, vadovautis naujai priimtais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais), Prekybos Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklėmis, patvirtintomis Širvintų rajono savivaldybės tarybos   2017 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-163 ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 9-840 Dėl prekybos ir paslaugų teikimo, rudens šventės „Derliaus kraitė 2020“, vykdymo būtinų sąlygų“ ir privalo jų laikytis.

Už prekybos Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pažeidimus asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Administracijos direktorius gali panaikinti leidimą prekiauti, jei gauna kontroliuojančių institucijų raštiškus pranešimus apie nustatytus šių taisyklių pažeidimus.

DĖL VIENKARTINĖS ALKOHOLIO LICENCIJOS IŠDAVIMO:

Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius primena, kad prekybininkai, norintys prekiauti alkoholiniais gėrimais švenčių metuturi įsigyti vienkartinę alkoholio licenciją.

Dėl vienkartinės licencijos prašome kreiptis iki 2020 m. rugsėjo 17 d.

Norintys įsigyti vienkartinę licenciją, suteikiančią teisę pardavinėti alkoholinius gėrimus švenčių metu, iki 2020 m. rugsėjo 17 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijai pateikia:

 1. Nustatytos formos paraišką (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);
 2. Licencijos kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);
 3. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);
 4. Registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);
 5. Nustatytos rinkliavos sumokėjimo kvitą.

Gavėjas

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo bankas

AB bankas „Swedbank"

Banko kodas

73000

Sąskaitos Nr.

LT24 7300 0101 1239 4300

Mokesčio pavadinimas

Valstybės rinkliava už vienkartinės  licencijos išdavimą

Įmokos kodas

Įmokos kodas – 52389,

suma – 17 EUR

 Užpildytas ir pasirašytas prašymas bei reikalaujamų dokumentų kopijos iki 2020 m. rugsėjo 17 dienos gali būti pateikiami:

paštu (Vilniaus g. 61, Širvintos),

elektroniniu paštu: savivaldybe@sirvintos.lt (dokumentai turi būti nuskanuoti ir pasirašyti)

elektroniniu būdu, naudojantis Elektroninių valdžios vartų portalu:

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42522/24423

arba pristatant į Širvintų rajono savivaldybės administraciją (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos).