Pradžia

Informacija norintiems prekiauti 2019 m. lapkričio 29 d. Kalėdinėje mugėje

Informuojame, kad Širvintose 2019 m. lapkričio 29 d. 18.00 val. vyks Kalėdų eglės įžiebimo šventė. Nuo 14.00 val. iki 19.00 val. Vilniaus gatvėje šurmuliuos kalėdinė mugė.

Kviečiame prekybininkus: tautodailininkus, amatininkus, ūkininkus, verslininkus, registruotis ir prekiauti.

Mokestis prekybininkams nebus taikomas.

Dėl leidimų prekiauti reikėtų kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės administraciją ir pateikti užpildytus nustatytos formos prašymus. Prašymai priimami iki 2019 m. lapkričio 21 d.

ASMENYS, PATEIKĘ PRAŠYMUS PREKIAUTI, ATSKIRAI INFORMUOJAMI, AR ĮTRAUKTI Į SĄRAŠUS, NEBUS. VISA INFORMACIJA APIE PREKYBĄ IR PREKYBININKŲ SĄRAŠAI 2019 METŲ LAPKRIČIO 25 DIENĄ BUS PASKELBTI INTERNETO SVETAINĖJE WWW.SIRVINTOS.LT.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad visos prekybos vietos (išskyrus viešojo maitinimo paslaugų teikimo – 30 m2) yra patvirtinto dydžio 3x2=6 m2.

Į šventę prekybininkai lapkričio 29 d. gali atvykti nuo 12.00 iki 13.30 val. Iki 14.00 val. turi būti galutinai parengtos prekybos vietos ir iš teritorijos patrauktos transporto priemonės. Kalėdinė mugė prasidės 14.00 val.

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS

Prekybininkai, kuriems bus reikalinga elektra, privalo turėti elektros tiekimo įrangą (generatorių).

SVARBU:

ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD VISOS PREKYBOS PALAPINĖS TURĖTŲ BŪTI PAPUOŠTOS KALĖDŲ TEMATIKA!

Norintys prekiauti kulinarinio paveldo gaminiais ir maisto produktais pateikia:

 1. Nustatytos formos paraišką (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);
 2. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);
 3. Verslo liudijimą ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
 4. Tautinio paveldo sertifikato kopiją (jei turi).

Norintys teikti viešojo maitinimo paslaugas pateikia:

 1. Nustatytos formos paraišką (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);
 2. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);
 3. Verslo liudijimą ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
 4. Tautinio paveldo sertifikato kopiją (jei turi).

Norintys prekiauti tautodailės gaminiais ir kitomis ne maisto prekėmis pateikia:

 1. Nustatytos formos paraišką (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);
 2. Verslo liudijimą ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
 3. Gaminių nuotrauką (nuotraukas);
 4. Tautodailininko pažymėjimo kopiją (jei turi).

Užpildytas ir pasirašytas prašymas bei reikalaujamų dokumentų kopijos iki 2019 m. lapkričio 21 dienos gali būti pateikiamos:

paštu (Vilniaus g. 61, Širvintos),

elektroniniu paštu: savivaldybe@sirvintos.lt (dokumentai turi būti nuskanuoti ir pasirašyti)

elektroniniu būdu, naudojantis Elektroninių valdžios vartų portalu:

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42522/24423

arba pristatant į Širvintų rajono savivaldybės administraciją (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos).

Informuojame, kad visi, prekiaujantys mugėje, privalo būti susipažinę su Prekybos Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklėmis, patvirtintomis Širvintų rajono savivaldybės tarybos   2017 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-163 ir privalo jų laikytis.

Už prekybos Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pažeidimus asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Administracijos direktorius gali panaikinti leidimą prekiauti, jei gauna kontroliuojančių institucijų raštiškus pranešimus apie nustatytus šių taisyklių pažeidimus.