Pradžia

Informacija norintiems prekiauti Kernavėje 2019 m. birželio 23 d. Kernavės miestelyje vyksiančios Rasos šventės metu

Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius informuoja, kad nuo 2019 metų kovo 14 dienos iki gegužės 24 dienos yra priimami prašymai dėl prekybos 2019 m. birželio 23 d. Kernavės miestelyje vyksiančios Rasos šventės metu.

Kulinarinio paveldo gaminių, tautodailės gaminių ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjai turi užpildyti skirtingas prašymų formas:

Informacija norintiems prekiauti kulinarinio paveldo gaminiais:

 1. Nustatytos formos prašymą;
 2. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo patvirtintą kopiją;
 3. Įmonės registracijos arba verslo patvirtintą liudijimo kopiją;
 4. Vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (17 Eur).

Informacija norintiems prekiauti, tautodailės gaminiais:

1.Nustatytos formos prašymą;

2.Įmonės registracijos arba verslo liudijimo patvirtintą kopiją;

3.Vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (17 Eur).

 

Informacija norintiems teikti viešojo maitinimo paslaugas:

 1. Nustatytos formos prašymą;
 2. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo patvirtintą kopiją;
 3. Įmonės registracijos arba verslo patvirtintą liudijimo kopiją;
 4. Vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (130 Eur).

Užpildytas ir pasirašytas prašymas bei reikalaujamų dokumentų kopijos iki gegužės 24 dienos pateikiamos Širvintų rajono savivaldybės administracijai:

paštu (Vilniaus g. 61, Širvintos),

elektroniniu paštu: savivaldybe@sirvintos.lt (dokumentai turi būti nuskanuoti ir pasirašyti),

elektroniniu būdu, naudojantis Elektroninių valdžios vartų portalu: https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42522/24423

arba pristatant į Širvintų rajono savivaldybės administraciją (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos).

 

Vietinę rinkliavą už prekybą Kernavėje vyksiančių švenčių metu reikės sumokėti, kai bus paskelbti prekiautojų sąrašai.

 

ASMENYS, PATEIKĘ PRAŠYMUS PREKIAUTI, ATSKIRAI INFORMUOJAMI, AR ĮTRAUKTI Į SĄRAŠUS, NEBUS. VISA INFORMACIJA APIE PREKYBĄ IR PREKYBININKŲ SĄRAŠAI IKI 2019 METŲ GEGUŽĖS 31 DIENOS BUS PASKELBTI INTERNETO SVETAINĖJE WWW.SIRVINTOS.LT.

 

Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija sudarys prekiautojų sąrašus, kurie bus paskelbti Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 31 d., o sumokėti už prekybą ar paslaugų teikimą ir pateikti kvitus Širvintų rajono savivaldybės administracijai prekiautojai turi ne vėliau kaip  

iki 2019 m. birželio 7 d.:

paštu (Vilniaus g. 61, Širvintos),

elektroniniu paštu: savivaldybe@sirvintos.lt

arba pristatant į Širvintų rajono savivaldybės administraciją (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos)

Asmenys, laiku nesumokėję už prekybos vietą, iš prekybos sąrašų bus išbraukti.

Informuojame, kad visi, prekiaujantys šventėje, privalo būti susipažinę su Prekybos Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklėmis, patvirtintomis Širvintų rajono savivaldybės tarybos  2017 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-163 ir privalo jų laikytis.

 

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ RINKLIAVŲ DYDŽIAI:

 1. Vienkartinė rinkliava už prekybą tautodailės gaminiais 2019 m. birželio 23 d. Kernavės miestelyje vyksiančios Rasos šventės metu – 17 Eur.
 2. Vienkartinė rinkliava už prekybą kulinarinio paveldo produktais ir kitais maisto produktais 2019 m. birželio 23 d. Kernavės miestelyje vyksiančios Rasos šventės metu – 17 Eur.
 3. Vienkartinė rinkliava už prekybą maisto produktais ir maitinimo paslaugų teikimą 2019 m. birželio 23 d. Kernavės miestelyje vyksiančios Rasos šventės metu – 130 Eur.

 Gavėjas

Širvintų rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188722373

Gavėjo bankas

Luminor bankas

Banko kodas

40100

Sąskaitos Nr.

LT024010042000324840

Mokesčio pavadinimas

Vietinė rinkliava už prekybos vietą

(būtina nurodyti šventės pavadinimą, prekybos vietos numerį ir už kokį asmenį mokama vietinė rinkliava)

 

17 Eur (tautodailės gaminių pardavimas)

17 Eur (kulinarinio paveldo gaminių pardavimas)

130 Eur (viešojo maitinimo paslaugų teikimas)

DĖL VIENKARTINĖS ALKOHOLIO LICENCIJOS IŠDAVIMO:

Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius primena, kad prekybininkai, norintys prekiauti alkoholiniais gėrimais švenčių metuturi įsigyti vienkartinę alkoholio licenciją.

Norintys įsigyti vienkartinę licenciją, suteikiančią teisę pardavinėti alkoholinius gėrimus švenčių metu, iki 2019 m. birželio 3 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijai paštu (Vilniaus g. 61, Širvintos), elektroniniu paštu: savivaldybe@sirvintos.lt(dokumentai turi būti nuskanuoti ir pasirašyti) arba pristatant į Širvintų rajono savivaldybės administraciją (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos)  ir pateikti šiuos dokumentus:

 1. Nustatytos formos paraišką (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);
 2. Licencijos kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);
 3. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);

4.Registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);

5.Nustatytos rinkliavos sumokėjimo kvitą.

Gavėjas

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo bankas

AB bankas „Swedbank"

Banko kodas

73000

Sąskaitos Nr.

LT24 7300 0101 1239 4300

Mokesčio pavadinimas

Valstybės rinkliava už vienkartinės  licencijos išdavimą

Įmokos kodas

Įmokos kodas – 52389,

suma – 17 EUR


SVARBU!!!

DĖL PREKYBOS LAIKO

2019 m. birželio 23 d. Kernavės miestelyje vyksiančios Rasos šventės prekybos mugė prasidės 12.00 val. Prekybininkus kviečiame rinktis nuo 9.00 val. iki 10.00 val.

11.30 val. prekybos vieta turi būti įrengta ir patraukti automobiliai.

 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS

Informuojame, seniūnija neaprūpins elektros energija, todėl prekybininkai, naudojantys elektros energiją, privalo turėti elektros tiekimo įrangą – generatorių.

DĖL APSAUGANČIOS DANGOS

Po prekystaliais ir kita prekybos įranga privaloma naudoti veją apsaugančią dangą (jei prekybos vieta yra ant žalios vejos).

Prekybos vieta, kurioje prekiaujama alkoholiniais gėrimais, privalo būti aptverta.

 

 Už prekybos Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pažeidimus asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius gali panaikinti leidimą prekiauti, jei gauna kontroliuojančių institucijų raštiškus pranešimus apie nustatytus šių taisyklių pažeidimus.

Atsakingi asmenys:

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistė Dovilė Romaškienė, tel. 8 612 23794,

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Jūratė Meškutavičienė, tel. 8 616 26 846.