Pradžia

Informacija norintiems prekiauti 2019 m. liepos 20 d., miesto šventės metu

Informuojame, kad 2019 m. liepos 20 dieną Širvintose organizuojama graži miesto šventė, kurioje dalyvaus daug rajono gyventojų, svečių, koncertuos puikūs atlikėjai, vyks įvairios atrakcijos ir pramogos. Kviečiame prekiauti mugėje!

Žemės ūkio ir turto valdymo  skyrius informuoja, kad prekybininkai, norintys prekiauti miesto šventės metu, dėl leidimo prekiauti turi kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės administraciją iki 2019 m. liepos 8 d. ir pateikti užpildytus nustatytos formos prašymus.

ASMENYS, PATEIKĘ PRAŠYMUS PREKIAUTI, ATSKIRAI INFORMUOJAMI, AR ĮTRAUKTI Į SĄRAŠUS, NEBUS.

VISA INFORMACIJA APIE PREKYBĄ IR PREKYBININKŲ SĄRAŠAI 2019 METŲ LIEPOS 15 DIENĄ BUS PASKELBTI INTERNETO SVETAINĖJE WWW.SIRVINTOS.LT.

Asmenys, nesumokėję už prekybos vietą, iš prekybos sąrašų bus išbraukti.

Pageidaujantys prekiauti teikti viešojo maitinimo paslaugas pateikia:

 1. Nustatytos formos prašymą;
 2. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo patvirtintą kopiją;
 3. Įmonės registracijos arba verslo patvirtintą liudijimo kopiją;
 4. Vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (87 Eur).

Pageidaujantys prekiauti maisto prekėmis pateikia:

 1. Nustatytos formos prašymą;
 2. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo patvirtintą kopiją;
 3. Įmonės registracijos arba verslo patvirtintą liudijimo kopiją;
 4. Vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (12 Eur).

Pageidaujantys prekiauti ne maisto prekėmis pateikia:

1.Nustatytos formos prašymą;

2.Įmonės registracijos arba verslo liudijimo patvirtintą kopiją;

3.Vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (12 Eur).

 

Užpildytas ir pasirašytas prašymas bei reikalaujamų dokumentų kopijos iki 2019 m. liepos 9 dienos gali būti pateikiamos:

paštu (Vilniaus g. 61, Širvintos),

elektroniniu paštu: savivaldybe@sirvintos.lt (dokumentai turi būti nuskanuoti ir pasirašyti),

elektroniniu būdu, naudojantis Elektroninių valdžios vartų portalu: https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42522/24423

arba pristatant į Širvintų rajono savivaldybės administraciją (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos).

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ RINKLIAVŲ DYDŽIAI:

 1. Vienkartinė rinkliava už prekybą ne maisto prekėmis šventės metu – 12 Eur
 2. Vienkartinė rinkliava už prekybą kulinarinio paveldo produktais ir kitais maisto produktais šventės metu – 12 Eur
 3. Vienkartinė rinkliava už maitinimo paslaugų teikimą šventės metu – 87 Eur

 Gavėjas

Širvintų rajono savivaldybės administracija, kodas 188722373

Gavėjo bankas

LUMINOR

Banko kodas

40100

Sąskaitos Nr.

LT024010042000324840

Mokesčio pavadinimas

Vietinė rinkliava už prekybos vietą

 

12 Eur (maisto produktų pardavimas)

12 Eur (ne maisto prekių pardavimas)

87 Eur (viešojo maitinimo paslaugų teikimas)


SVARBU!!!

Į šventę prekybininkai 2019 m. liepos 20 d. gali atvykti nuo 8.00 val. iki 9.30 val.

Iki mugės pradžios – 10.00 val. turi būti galutinai parengtos prekybos vietos ir iš teritorijos patrauktos transporto priemonės.

Primename, kad po prekystaliais ir kita prekybos įranga privaloma naudoti veją apsaugančią dangą (jei prekybos vieta yra ant žalios vejos). Prekybos vieta, kurioje prekiaujama alkoholiniais gėrimais, privalo būti aptverta.

Informuojame, kad visi, prekiaujantys šventėje, privalo būti susipažinę su Prekybos Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklėmis, patvirtintomis Širvintų rajono savivaldybės tarybos  2017 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-163 ir privalo jų laikytis.

Už prekybos Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pažeidimus asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Administracijos direktorius gali panaikinti leidimą prekiauti, jei gauna kontroliuojančių institucijų raštiškus pranešimus apie nustatytus šių taisyklių pažeidimus.

 

 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS

Prekybininkai, kuriems bus reikalinga elektra, privalo turėti elektros tiekimo įrangą (generatorių).

 

DĖL VIENKARTINĖS ALKOHOLIO LICENCIJOS IŠDAVIMO:

 Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius primena, kad prekybininkai, norintys prekiauti alkoholiniais gėrimais švenčių metuturi įsigyti vienkartinę alkoholio licenciją.

Dėl vienkartinės licencijos prašome kreiptis iki 2019 m. liepos 8 d.

Norintys įsigyti vienkartinę licenciją, suteikiančią teisę pardavinėti alkoholinius gėrimus švenčių metu, iki 2019 m. liepos 8 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijai pateikia:

 1. Nustatytos formos paraišką (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);
 2. Licencijos kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);
 3. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);
 4. Registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);
 5. Nustatytos rinkliavos sumokėjimo kvitą.

Gavėjas

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo bankas

AB bankas „Swedbank"

Banko kodas

73000

Sąskaitos Nr.

LT24 7300 0101 1239 4300

Mokesčio pavadinimas

Valstybės rinkliava už vienkartinės  licencijos išdavimą

Įmokos kodas

Įmokos kodas – 52389,

suma – 17 EUR