Pradžia

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 11 straipsniu, viešuosiuose juridiniuose asmenyse, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, korupcijos rizikos valdymo vertinimas planuojamas ir atliekamas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka.

Viešojo sektoriaus subjekto vadovas išnagrinėja jam pateiktą korupcijos rizikos valdymo vertinimą, kitus susijusius dokumentus, prireikus priima sprendimus dėl korupcijos rizikos valdymo tobulinimo ir apie priimtus sprendimus paskelbia viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje.

Korupcijos rizikos valdymo vertinimą Širvintų rajono savivaldybės administracijoje, jai pavaldžiuose ir (arba) atskaitinguose viešuosiuose juridiniuose asmenyse atlieka Širvintų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

 

Išsamesnė informacija apie korupcijos rizikos valdymo vertinimą ruošiama...