Pradžia

Informacijos apie asmenį surinkimas

2019 metų sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, buvo pateiktas Specialiųjų tyrimų tarnybai rašytinis prašymas pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje

2018 metų sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, buvo pateiktas Specialiųjų tyrimų tarnybai rašytinis prašymas pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje

2015 - 2017 m. sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, Širvintų rajono savivaldybės meras arba Administracijos direktorius pateikė Specialiųjų tyrimų tarnybai rašytinį prašymą dėl informacijos apie asmenį surinkimą

Širvintų rajono savivaldybės mero 2018-11-13 potvarkis Nr. 6-55 „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo"

Širvintų rajono savivaldybės mero 2017-03-01 potvarkis Nr. 6-13 „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo"

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-13 įsakymas Nr. 9-867 „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo"

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-01 įsakymas Nr. 9-179 „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo"

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-04 įsakymas Nr. 10-949 „Dėl pareigybių sąrašo nustatymo, į kurias prieš skiriant asmenį bus pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją