Pradžia

Antikorupcijos komisijos veikla

  • Korupcija yra bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

  • Korupcijos prevencija siekiama didinti Savivaldybės vykdomų funkcijų kokybę, tarnautojų atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą ir sąžiningumą bei visuomenės pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis.

  • Širvintų rajono savivaldybės darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas, vadovaudamiesi LR Konstitucija, LR Valstybės tarnybos įstatymu, LR Darbo kodeksu, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, skyrių nuostatais, pareigybių aprašymais ir  darbo tvarkos taisyklėmis.

Komisijos nariai patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 3 d. sprendimu Nr. 1-6, komisijos pirmininko pavaduotojas patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 3 d. sprendimu Nr. 1-10

Eil. Nr.

Komisija

Telefono numeris

El. paštas

1.

Egidijus Dragūnaitis, Tarybos narys (pirmininkas)

8 675 75504

Egidijaus.emeilas@gmail.com 

2.

Virginijus Daugėla, Tarybos narys (pirmininko pavaduotojas)

8 652 13619

daugela.virginijus@gmail.com

3.

Rimas Stepaitis, Tarybos narys

8 603 33146

stepaitisrimas@gmail.com

4.

Vytautas Kalesnikas, Tarybos narys

8 686 42559

vytautas.kalesnikas@gmail.com

5.

Jolita Pažusienė, Tarybos narė

8 618 09106 

jolita.pazusiene@gmail.com

6.

Živilė Jankauskaitė-Turkmen, Tarybos narė

8 689 31687

Jankauskaite.zivi@gmail.com 

7.

Saulius Voveris, Tarybos narys

8 614 52549 

draustukas@gmail.com 

STT apie korupcijos atvejį (-us) ragina pranešti raštu, visą parą veikiančiu „karštos linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu stt@stt.lt, faksu (8 5) 266 33 07 arba palikti pranešimą svetainėje http://www.stt.lt/.

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio – priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.

2022 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. 1-121 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-12 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“

Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai, patvirtinti 2021 m. vasario 25 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-12

Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai, patvirtinti 2019 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-151

Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai, patvirtinti 2017 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-240

Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai, patvirtinti 2015 m. birželio 22 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-71

Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai, patvirtinti 2010 m. kovo 31 d.  Tarybos sprendimu Nr. 1-54.

Širvintų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos skelbimo reklamjuosčių (banerių) konkuros mokiniams "Aš sąžiningas" nuostatai, patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos  2015 m. lapkričio 4 d. protokolu Nr. ANTI-5