Pradžia

Valstybinės kalbos priežiūra ir kontrolė

Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Rima Nainienė

110 kab., tel. (8 382) 5 34 27
el. p. rima.nainiene@sirvintos.lt

1.  Kontroliuoja valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą Širvintų rajone;

2.  Kontroliuoja, ar Širvintų rajono įmonėse, įstaigose ir organizacijose raštvedyba, apskaitos, atskaitomybės, finansiniai bei techniniai dokumentai, viešieji užrašai, antspaudai, spaudai, dokumentų blankai, iškabos, tarnybinių patalpų ir kiti užrašai, gaminių ir paslaugų pavadinimai bei aprašai tvarkomi taisyklinga valstybine kalba;

3. Kontroliuoja, ar Širvintų rajono visuomenės informavimo priemonės, knygų, kitų leidinių (reklaminių ir informacinių lapelių, įvairių lankstinukų) leidėjai laikosi taisyklingos valstybinės lietuvių kalbos normų;

4. Kontroliuoja, ar viešieji užrašai taisyklingi; derina šių užrašų ir reklamos projektus;

5. Tikrina, ar oficialūs rajono renginiai vyksta valstybine kalba, ar kitomis kalbomis vykstantys renginiai verčiami į lietuvių kalbą tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka turi būti užtikrintas jų vertimas; ar renginių vedėjų kalba yra taisyklinga;

6. Konsultuoja Širvintų rajono įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojus ir kitus asmenis valstybinės kalbos klausimais.