Pradžia

Dokumentai, susiję su rajono biudžeto vykdymu

 

  Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyris
 
 

Tvarkos ir taisyklės

 

 
Eil. Nr. Pavadinimas Patvirtinta
1. Širvintų rajono savivaldybės biudžeto vykdymo organizavimo tvarkos aprašas 

Širvintų rajono savivaldybės biudžeto vykdymo organizavimo tvarkos aprašas patvirtintas 2008-02-26 sprendimu Nr. 1-52

 

 

Savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. 1-173

 

2. Širvintų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo tvarka 

Savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimu Nr. 1-176

Savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. 1-172

3.

Širvintų rajono savivaldybės biudžeto specialiųjų programų sudarymo ir vykdymo tvarka 

 

Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų kaupimo ir įmokėjimo į savivaldybės biudžetą tvarkos aprašas (galioja nuo 2016-05-26)

Savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimu Nr. 1-177

Savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. 1-175

4. Dėl finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos patvirtinimo Savivaldybės tarybos 2005-03-29 sprendimu Nr. 1-85
5. Širvintų rajono savivaldybės biudžeto įsiskolinimų padengimo tvarkos aprašas Savivaldybės tarybos 2009-09-29 sprendimu Nr. 1-191
6.  Širvintų rajono savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklės

Administracijos direktoriaus 2008-02-29 įsakymu Nr. 9-148

Administracijos direktoriaus 2016-06-22 įsakymu Nr. 9-550

7. Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, perskirstymo, naudojimo ir perdavimo tvarkos aprašas

Savivaldybės tarybos 2010-02-23 sprendimu Nr. 1-29, pakeitimas 2011-01-28 sprendimo Nr.1-13 redakcija, naujai patvirtinta 2012-02-23 sprendimu Nr. 1-31, nauja redakcija 2014-01-30 Nr. 1-4,

nauja redakcija 2016-09-29 sprendimo Nr. 1-175, tvarkos aprašas

Naujai patvirtinta Savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. 1-213, tvarkos aprašas

dalinis pakeitimas 2019-06-27 sprendimu Nr. 1-56, tvarkos aprašas

8. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymo ir naudojimo taisyklės

Savivaldybės tarybos 2004-02-18 sprendimu Nr. 12

Savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimu Nr. 1-204

Savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. 1-174

9. Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžeto programos sąmatos formos patvirtinimo

Administracijos direktoriaus 2009-01-26 įsakymu Nr. 9-46 (pakeitimai: 2010-04-12 Nr. 9-220)

Administracijos direktoriaus 2015-02-10 įsakymu Nr. 9-105

Administracijos direktoriaus 2018-01-04 įsakymu Nr. 9-13

Administracijos direktoriaus 2018-01-19 įsakymu Nr. 9-65

Administracijos direktoriaus 2019-01-28 įsakymu Nr. 9-49

10. Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžeto projekto programos sąmatos formos patvirtinimo Administracijos direktoriaus 2009-10-15 įsakymu Nr. 9-530  (netekęs galios)(pakeitimas: 2011 m.

lapkričio 9 d. Nr. 9-678)

Administracijos direktoriaus 2014-10-10 įsakymu Nr. 9-738

Administracijos direktoriaus 2018-11-26 įsakymu Nr. 9-912

 

11.

Dėl biudžetinių įstaigų atskaitomybės pateikimo terminų ir formų patvirtinimo

Administracijos direktoriaus 2010-03-20 įsakymu Nr. 9-153, pakeitimas 2010-07-01 (http://www.sirvintos.lt/index.php?id=1077&sub=5507), naujai patvirtinta 2012-05-31 įsakymu Nr. 9-408

Administracijos direktoriaus 2014-03-24 įsakymu Nr. 9-189

Administracijos direktoriaus 2017-04-21 įsakymu Nr. 9-330

 

12.

Širvintų rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašas

 

Administracijos direktoriaus 2010-10-12 įsakymu Nr. 9-512

Administracijos direktoriaus 2012-12-03 įsakymas Nr. 9-797

Administracijos direktoriaus 2014-10-28 įsakymu Nr. 9-801

Administracijos direktoriaus 2016-11-23 įsakymu Nr. 9-886

Administracijos direktoriaus 2017-11-06 įsakymu Nr. 9-870

 

13. Iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto išlaikomų biudžetinių įstaigų kitų teisėtai gautų lėšų naudojimo tvarkos aprašas

Savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimu Nr. 1-175

Savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. 1-176

14. Širvintų rajono savivaldybės biudžeto apyvartos lėšų naudojimo tvarkos aprašas Savivaldybės tarybos 2012-05-24 sprendimu Nr. 1-136
15. Širvintų rajono savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas Savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. 1-213