Pradžia

Teritorijų planavimas ir statyba

Prašymas išduoti leidimą atlikti statinio kapitalinį remontą (doc.)

Prašymas modernizuoti statinį (doc.)

Prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį (doc.)

Prašymas išduoti leidimą rekonstruoti statinį (doc.)

Prašymas išduoti leidimą pakeisti statinio (-ių)  patalpos (-ų) paskirtį neatliekant kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbų (doc.)

Prašymas išduoti leidimą griauti statinį (doc.)

Prašymas išduoti leidimą atlikti statinio paprastąjį remontą (doc.)

Prašymo forma  išduoti leidimą statyti/rekonstruoti pastatą. (doc., pdf.)

Paraiškos forma išorinės reklamos projektui rengti. (docx, pdf.)

Prašymo forma patvirtintam teritorijų planavimo dokumentui registruoti. (doc., pdf.)

Prašymo forma organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą (doc. pdf.)

Prašymas dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) keitimo / nustatymo (doc. pdf.)

Prašymas išduoti leidimą vykdyti žemės darbus (doc., pdf.)

Prašymas išduoti teritorijų planavimo sąlygas