Pradžia

Mokyklos bendruomenėms kuriama saugi aplinka

Švietimo įstaigos kuria visiems mokyklos bendruomenės nariams saugią aplinką ir stengiasi išgyvendinti vis dar pasitaikančias patyčias, taikydami veiksmingas, moksliškai pagrįstas emocinių ir elgesio problemų prevencijos programas.

Viena iš jų – tarptautinė programa „Zipio draugai“, skirta 5–7 metų vaikams. Ši programa įgyvendinama jau aštuonioliktus metus.

Švietimo įstaigų vadovai bei mokytojai vertina programos „Zipio draugai“ teikiamas galimybes įveikti smurto ir patyčių vaiko raidai bei mokyklos mikroklimatui keliamas problemas, tad jie aktyviai dalyvauja programoje.

2018–2019 mokslo metais „Zipio draugų“ programoje dalyvaus ir Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“, Širvintų pradinė mokykla ir Širvintų r. Gelvonų gimnazija.

Nuo 2012 metų pradėtas įgyvendinti „Zipio draugų“ programos tęsinys – programa „Obuolio draugai“, skirta vyresniems, t. y. 7–9 metų amžiaus, mokiniams. Šioje programoje dalyvauja Širvintų r. Gelvonų gimnazija.

Programose „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikime kartu“ dalyvaujančių įstaigų ir mokytojų sąrašus, seminarų datas ir visą informaciją galima rasti puslapyje www.vaikolabui.lt.