Pradžia

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“.

Ši tikslinė valstybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Plačiau…

2021-07-21 patvirtintų Kokybės krepšeliui gauti mokyklų sąrašas.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ Širvintų r. savivaldybės ir gimnazijos sutartis Nr.S-496 pasirašyta 2021-10-22.

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos veiklos tobulinimo planas.

    

 

https://musninkai.sirvintos.lm.lt/kokybes-krepselis/