Pradžia

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas

Asta Vita Maslinskienė

Vilniaus g. 61, LT – 19120 Širvintos

Tel. 8 (382) 51927, 8 687 74 714

asta.maslinskiene@sirvintos.lt

 

Asmens duomenų pareigūno užduotys:

  • Informuoja duomenų valdytojus arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus Europos Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatas ir konsultuoja šiais klausimais;
  • Stebi, kaip laikomasi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kitų Sąjungos arba nacionalinės duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus;
  • Paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atalikimą;
  • Bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;
  • Atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų apsaugos tvarkymu susijusiais klausimais, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais.