Pradžia

Etikos komisija

Komisojos nariai

Telefonas

El. paštas

Daiva Puzinienė (pirmininkė),
Tarybos narė

8 680  86 150

daiva.puziniene1 @ gmail.com

Darius Valkauskas (pirmininko pavaduotojas), Tarybos narys

8 612  61 824

valkauskasdarius @ gmail.com

Jadvyga Kielienė (narė),
Musninkų kaimo bendruomenės pirmininkė

8 688 29 638

jadvyga59 @ gmail.com

Alvyda Krapienė (narė),
Anciūnų seniūnaitė

8 600 35 741

krapiene.alvyda @ gmail.com

Anna Kuznecovienė (narė),
Tarybos narė

8 606  11 987

anna.kuznecovaite @ gmail.com

Rasa Tamošiūnienė (narė),
Tarybos narė

8 686  40 544

rasa.elzbieta @ gmail.com

Irena Vasiliauskienė (narė),
Tarybos narė

8 615  73 329

irena.vasiliauskiene @ sirvintos.lt

Alina Zapolskienė (narė),
Motiejūnų kaimo bendruomenės pirmininkė

8 677 69 118

a.zapolskiene @ gmail.com

Etikos komisijos sudėties pakeitimas patvirtintas 2018 m. balandžio 10 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-92

Etikos komisijos pirmininkas patvirtintas 2018 m. vasario 22 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-48

Etikos komisijos sudėties pakeitimas patvirtintas 2016 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-354

Etikos komisijos sudėties pakeitimas patvirtintas 2015 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-151

Etikos komisijos sudėties pakeitimas patvirtintas 2015 m. rugsėjo 7 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-142

Etikos komisijos pirmininkas patvirtintas 2015 m. rugpjūčio 17 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-107

Etikos komisijos nariai patvirtinti 2015 m. liepos 23 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-85

Etikos komisijos veiklos nuostatai patvirtinti 2017 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-239

Etikos komisijos veiklos nuostatai