Pradžia

Bendrasis skyrius

Bendrasis skyrius

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefonas

Mob. tel. Nr.

Kab. Nr.

El. paštas

Vedėja

Diana Mičelienė

30 286

+370 677 23542

204A

diana.miceliene@sirvintos.lt

Vyriausiasis specialistas

Gediminas Masiulis

-

+370 686 46091

314

gediminas.masiulis@sirvintos.lt

Specialistas (informacinių technologijų technikas)

Marius Lukošius

-

+370 610 31553

314

marius.lukosius@sirvintos.lt

Specialistė

Veronika Dačkienė

51 667

+370 616 26845

210

veronika.dackiene@sirvintos.lt

Specialistė

Jolanta Lipeikienė

51 111

+370 686 33558

priimamasis

jolanta.lipeikiene@sirvintos.lt

savivaldybe@sirvintos.lt

Specialistė (archyvarė)

Jūratė Gasparavičiūtė

30 279

+370 620 49304

424

jurate.gasparaviciute@sirvintos.lt

Specialistė

Lina Sinkevičienė

51 590

+370 683 18 832

202

lina.sinkeviciene@sirvintos.lt

Specialistė Gabrielė Morozovaitė -  +370 663 46510 priimamasis gabriele.morozovaite@sirvintos.lt 

Specialistė

Jolita Andrukaitienė

-

+370 645 25199

209

jolita.andrukaitiene@sirvintos.lt

Specialistė

Ieva Medišauskienė (laikinai nedirba)

-

-

-

-

Darbuotoja (pagalbinė darbuotoja)

Rusnė Mickevičiūtė

-

+370 674 63204

203

rusne.mickeviciute@sirvintos.lt

Darbuotoja

Irina Buckuvienė

-

+370 671 02580

-

-

Darbuotoja

Ilona Miliukienė

-

+370 607 26536

 -

-

Darbuotoja

Natalija Pliukštienė

-

+370 686 16003

-

-

Kvalifikuotas darbuotojas

Henrikas Bagdanavičius

-

+370 687 74715

-

-

Kvalifikuotas darbuotojas

Juozas Duchnevičius

-

+370 646 67946

-

-