Pradžia

Suremontuotų melioracijos statinių (griovių) pripažinimo tinkamais naudoti komisija

Vardas, pavardė

Pareigos

Jūratė Meškutavičienė

Komisijos pirmininkė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

Nariai:

Rasa Minkštimienė

Širvintų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Dovilė Romaškienė

Širvintų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistė

 

Melioracijos statinių projektuotojas, parengęs tikrinamų melioracijos statinių projektą (projekto vadovas arba projekto vykdymo priežiūros vadovas)

 

Melioracijos statinių statybos techninis prižiūrėtojas

 

Seniūnas, kurio seniūnijos teritorijoje atlikti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto ir priežiūros darbai