. Pradžia

Skelbiamas patalpų nuomos konkursas

Širvintų rajono savivaldybės administracija skelbia 293,46 kv. m buvusio slaugos namų pastato su sandėliu ir pavėsine, esančių Vilniaus g. 14, Gelvonų miestelyje, Gelvonų seniūnijoje, Širvintų rajone, nuomos konkursą. Nuomos sutarties terminas – penkeri metai. Pradinė patalpų nuomos kaina – 0,45 Eur už 1 kvadratinį metrą per mėnesį.

Paraiškas teikti iki 2017 m. birželio 19 d. įskaitytinai, į Širvintų rajono savivaldybės administracijos 113A kabinetą, Vilniaus g. 61, Širvintose.

Adresas ir telefonas papildomai informacijai gauti: Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. (8 382) 30 285, 8 610 31 552.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse arba jų atstovai  pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas skelbiamas, pavadinimas, turto buvimo adresas (dėl buvusio slaugos namų pastato ir jo priklausinių, esančių Vilniaus g. 14, Gelvonų miestelyje, Gelvonų seniūnijoje, Širvintų rajone, nuomos konkurso), ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti:

paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas, adresas, telefono numeris, banko pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir banko kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir banko kodas (juridiniams asmenims), būdas (elektroniniu paštu arba registruotu paštu), kuriuo jis turėtų būti informuotas apie konkurso rezultatus, siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

Juridinis asmuo pateikia – asmens registracijos pažymėjimo kopiją ir juridinio asmens įstatų kopiją, patvirtintą antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu;

Fizinis asmuo pateikia – asmens dokumento kopiją.

Pretendentai prieš tris darbo dienas iki vokų atplėšimo, kuris įvyks komisijos posėdyje 2017 m. birželio 21 d., 9.00 val., Širvintų rajono savivaldybės administracijoje, 312 kabinete (trečiame aukšte), Vilniaus g. 61, Širvintose, turi pateikti dokumentą apie pradinio įnašo – 396,18 Eur sumokėjimą į Širvintų rajono savivaldybės administracijos (įstaigos kodas – 188722373) sąskaitą    Nr. LT534010042000050091, AB DNB banke, banko kodas – 40100.