. Pradžia

Karjera

 Širvintų rajono savivaldybė skelbia konkursą UAB „ŠIRVINTŲ VANDENYS“ direktoriaus pareigoms eiti

Širvintų rajono savivaldybė skelbia konkursą Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti

Širvintų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

Širvintų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) pareigas

Širvintų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės paramos skyriaus specialisto (socialinio darbo organizatoriaus) pareigoms eiti (darbuotojo, dirbančio pagal neterminuotą darbo sutartį)

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija skelbia konkursą fizikos mokytojo pareigoms užimti

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija skelbia konkursą psichologo pareigoms užimti

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija skelbia konkursą logopedo pareigoms užimti

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Širvintų pradinė mokykla skelbia konkursą pradinio ugdymo mokytojo pareigybei užimti

Širvintų „Atžalyno“ progimnazija skelbia konkursą fizikos mokytojo pareigoms užimti

Širvintų „Atžalyno“ progimnazija skelbia konkursą matematikos mokytojo pareigoms užimti

Širvintų „Atžalyno“ progimnazija skelbia konkursą užsienio (anglų) mokytojo pareigoms užimti

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija skelbia konkursą fizikos mokytojo pareigoms užimti

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija skelbia konkursą logopedo pareigoms užimti

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija skelbia konkursą pradinių klasių mokytojo pareigoms užimti

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija skelbia konkursą psichologo pareigoms užimti

Širvintų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Investicijų skyriaus specialisto (psichologo) pareigoms eiti (darbuotojo, dirbančio pagal terminuotą darbo sutartį)

Širvintų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Investicijų skyriaus specialisto (projekto administratoriaus) pareigoms eiti (darbuotojo, dirbančio pagal terminuotą darbo sutartį)

Širvintų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Investicijų skyriaus specialisto (projekto administratoriaus) pareigoms eiti (darbuotojo, dirbančio pagal terminuotą darbo sutartį)

Širvintų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus specialisto (teisininko) pareigoms eiti (darbuotojo, dirbančio pagal neterminuotą darbo sutartį)

Širvintų rajono savivaldybė skelbia konkursą Širvintų r. Gelvonų gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti

Skelbiamas konkursas į Vilniaus regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pareigas

Širvintų r. Gelvonų gimnazija skelbia konkursą biologijos mokytojo  pareigoms užimti

Širvintų pradinė mokykla skelbia konkursą pradinio ugdymo mokytojo pareigybei užimti

Širvintų „Atžalyno“ progimnazija skelbia informaciją apie atranką laisvai technologijų mokytojo pareigybei užimti

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ skelbia konkursą ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigoms eiti

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija skelbia konkursą specialiojo pedagogo pareigoms eiti