Pradžia

Paskatinimai ir apdovanojimai

2020 m. Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė dėkojo Širvintų rajono savivaldybės administracijos darbuotojams už profesionalų darbą, visuomenišką ir pilietišką požiūrį bei veiklą, organizuotumą ir pasiaukojimą, geranorišką pagalbą, kuri padėjo visiems kartu prisiimti atsakomybę už Širvintų krašto gyventojų saugumą ir kasdienės gerovės užtikrinimą susidūrus su grėsminga COVID-19 pandemija.

2020 m. spalio 5 d. Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė dėkojo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos matematikos mokytojai Virginijai Burlėgaitei Už ilgametį, nuoširdų, rezultatyvų pedagoginį darbą, už bendruomeniškumą ir savanorystę.

2020 m. rugpjūčio 25 d. Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė dėkojo Meno mokyklos dailės mokytojai ekspertei Stasei Rulevičienei už ilgametį nuoširdų ir kūrybingą pedagoginį darbą, didelį asmeninį indėlį į kultūrinį bei meninį Širvintų krašto gyvenimą.

2019 m. gruodžio 16 d. Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė dėkojo Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Alionių filialo vyriausiajai bibliotekininkei Danutai Jankovskienei už ilgametį nuoširdų ir profesionalų darbą, skaitymo skatinimo iniciatyvas, aktyvią visuomeninę ir kultūrinę veiklą.

2019 m. spalio 1 d. Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė dėkojo gydytojai akušerei-ginekologei Genei Šiuškuvienei už ilgus atsakingo ir pareigingo darbo metus ir svarų indėlį Širvintų rajono sveikatos sistemai.

2019 m. birželio 28 d. Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė dėkojo VšĮ Širvintų ligoninės gydytojai odontologei-ortopedei Janinai Kristinai Lidžiuvienei už ilgametį, sėkmingą ir efektyvų darbą, pagalbą Širvintų krašto žmonėms sprendžiant jų sveikatos problemas, už šimtus padovanotų šypsenų.