Pradžia

Dalies palūkanų už suteiktus kreditus kompensavimas ūkininkams