Pradžia

Informacija bendruomenėms

Kviečiame siūlyti atstovus į bendruomeninių organizacijų tarybą

Širvintų rajono savivaldybės administracija organizuoja bendruomeninių organizacijų atstovų atranką į Širvintų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą (toliau – Bendruomeninių organizacijų taryba).

Bendruomeninių organizacijų taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, nustatyta tvarka sudaroma iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų bei bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų laikantis pariteto principo. Bendruomeninių organizacijų tarybos narių kadencijos trukmė – 3 metai.

Bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijos:

  1. teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;
  2. teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;
  3. teikia siūlymus savivaldybių institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;
  4. atlieka kitas Bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatuose nustatytas funkcijas.

Po vieną atstovą gali siūlyti asociacijos statusą turinčios bendruomeninės organizacijos (pateikdamos skenuotą pasiūlymą).

Jeigu organizacija neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų, organizacija neturi teisės dalyvauti deleguojant atstovus į Bendruomeninių organizacijų tarybą, o jos pasiūlymai dėl kandidatų laikomi negaliojančiais.

Teikti pasiūlymus galima iki š. m. liepos 10 d. 17 val., el. paštu [email protected].

Jeigu bus pasiūlyta daugiau asmenų, turės būti organizuojamas bendruomeninių organizacijų atstovų susirinkimas, kurio metu būtų išrinkti 5 bendruomeninių organizacijų atstovai į Bendruomeninių organizacijų tarybą.

Daugiau informacijos el. p. egle.piskinaite@sirvintos.lt., tel. 8 615 74665.

Siūlymo forma

Širvintų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai