Pradžia

Kviečiame tapti įtėviais, globėjais (rūpintojais)

Kviečiame tapti įtėviais, globėjais (rūpintojais)

Širvintų rajono savivaldybė kviečia širvintiškius tapti globėjais (rūpintojais) ar  įtėviais vaikams, netekusiems tėvų globos.


Kodėl verta tapti globėju (rūpintoju) ar įtėviu?

Globa ar įvaikinimas – ypatinga dovana ir vaikui, ir šeimai. Be tėvų globos likęs vaikas turi galimybę augti juo besirūpinančioje ir palaikančioje šeimoje, o globojantys suaugusieji, dalindamiesi namais, meile, rūpesčiu ir šiluma, gali iš naujo atrasti pasakų paslaptis, žaidimus, dar nepažintas savo pasaulio kerteles ir gebėjimus.


Kaip pasikeis mano gyvenimas, kai tapsiu globėju?

Turėsite galimybę suteikti vaikui jam būtiną sveiką ir saugią šeimos aplinką, patirti vaiko ugdymo džiaugsmą, padėti vaikui mokytis gyvenimo ir atrasti pasaulį, sužinoti ir išmokti naujų dalykų apie pačius save, savo gebėjimus ir jausmus.


Kaip tapti globėju (rūpintoju) ar įtėviu?

1 žingsnis. Pateikiate prašymą ir būtinus dokumentus Širvintų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui. 

2 žingsnis. Išklausote mokymus, kuriuos veda globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistai – Širvintų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro atestuoti socialiniai darbuotojai. Mokymai  yra nemokami, truks ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Išsamesnės informacijos pasiteirauti dėl globėjų (rūpintojų) ar įtėvių kursų galite kreiptis į GIMK specialistes:                     

Laura Vaitkūnaitė, tel. Nr. +370 605 88 062, el. p.: gimk@sirvintuspc.lt

Daina Jermak , tel. Nr. +370 610 63 299, el. p.: gimk@sirvintuspc.lt

3 žingsnis dėl globos. Jūsų susitikimas su vaiku. Ar žinojote, kad ne Jums parenkamas vaikas, o Jūs parenkami vaikui, atsižvelgiant į vaiko interesus ir Jūsų lūkesčius. Atsiradus abipusiam ryšiui nustatoma globa.

3 žingsnis dėl įvaikinimo. Jūs įrašomi į norinčių įvaikinti sąrašą. Atsižvelgiant į vaiko interesus ir Jūsų lūkesčius, Jums parenkamas vaikas. Jūsų susitikimas su vaiku. Jūsų apsisprendimas

4 žingsnis dėl įvaikinimo. Jūsų kreipimasis į teismą dėl įvaikinimo. Paprastai sprendimas teisme dėl įvaikinimo priimamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius.

Visi suinteresuotieji tapti globėjais (rūpintojai) ar įtėviais kviečiami kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistus telefonu 8 382 53 251.


Kokią paramą ir pagalbą gausiu kaip globėjas (rūpintojas) ar įtėvis?

Širvintų rajono savivaldybė rūpinasi, kad vaiko globėjai (rūpintojai) ir įtėviai bei jų šeimose globojami (rūpinami) ar įvaikinti vaikai gautų reikalingą paramą, paslaugas ir palaikymą. Užtikrina tiek piniginę, tiek nepiniginę paramą ir palaikymą.


Piniginė parama

Kiekvienam vaikui, globojamam šeimoje jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 152 eurų globos (rūpybos) išmoka. Kai globojamam vaikui mokama našlaičio pensija ir (arba) periodinė išmoka jo išlaikymui, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp išmokos dydžio ir šių išmokų dydžio.

Papildomai prie nurodytos globos (rūpybos), vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) šeimoje, mokamas 152 eurų globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

Dėl papildomos informacijos dėl išmokų prašome kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių tel. 8 382 30 278.


Nepiniginė parama 
 

Širvintų rajono savivaldybė užtikrina šias paslaugų galimybes globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, bei jų šeimose augantiems vaikams:

  1. Kalendoriniais  metais įvaikinti, laikinąją ar nuolatinę globą turintys vaikai į Širvintų rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės priimami be eilės, neatsižvelgiant į teritorinį principą. Prašymai priimami nuolat.
  2. Įtėviams ir globėjams (rūpintojams) veda įvadinius mokymus įtėvių,  globėjų (rūpintojų) grupėms, vykdo socialines – psichologines konsultacijas įtėviams, globėjams (rūpintojams), vykdo tęstinius mokymus esamiems globėjams (rūpintojams).