Pradžia

Ataskaitos

2015 metais Širvintų rajono savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės iniciatyva buvo atgaivinta akcija „Dovana miestui". Akcijos „Dovana miestui“ paramos lėšos yra skiriamos miesto aplinkai, poilsio infrastruktūrai gerinti, prisidedama prie viešų renginių organizavimo ir kt. 

 

2020 metai

2020 m. likutis sausio mėn. 5303,05 Eur.

Per 2020 m. gauta 3655,46 Eur.

Pervesta įmonėms 8958,51 Eur.

Likutis 2020 m. gruodžio 31 d. 0,00 Eur.


2019 metai

2019 m. likutis sausio mėn. 8249,18 Eur.

Per 2019 m. gauta 4928,14 Eur.

Pervesta įmonėms 7874,27 Eur.

Likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 5303,05 Eur.


2018 metai

2018 m. likutis sausio mėn. 9884,25 Eur.

Per 2018 m. gauta 13904,00 Eur.

Pervesta įmonėms 15539,07 Eur.

Likutis 2018 m. gruodžio 31 d. 8249,18 Eur.


2017 metai

2017 m. likutis sausio mėn. 4139,96 Eur.

Per 2014 metus gauta 7600,00 Eur.

Pervesta įmonėms 1855,71 Eur.

Likutis 2017 m. gruodžio 31 d. 9884,25 Eur.


2016 metai

2016 metų paramos likutis 4077,96 Eur

Per 2016 metus gauta 13372,00 Eur.

Pervesta įmonėms už darbus 13310,00 Eur.

2016 m. gruodžio 31 d. likutis 4139,96 Eur.


2015 metai

Per 2015 metus buvo gauta 28 227,85 Eur paramos.

Paramos lėšų likutis 2015 m. gruodžio 31 d. – 4077,96 Eur.