Pradžia

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komitetas

VARDAS, PAVARDĖ

Pareigos

Telefono Nr.

Romas Zibalas

Pirmininkas

8 62018433

Rimas Stepaitis

Pavaduotojas

8 603 33146

Giedrius Jozonis

Narys

8 679 95742

Anna Kuznecovienė Narė 8 606 11987
Alfonsas Romas Maršalka Narys 8 698 51095

Vidmantas Mateika

Narys

8 672 39545

Darius Paliukėnas

Narys

8 685 07158