. Pradžia

Širvintų r. savivaldybės administracija kviečia siūlyti kandidatus į jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus0

Širvintų r. savivaldybės administracija kviečia siūlyti kandidatus į jaunimo reikalų tarybos...

Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 1-72 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų ir jaunimo atstovų rinkimų organizavimo ir delegavimo į Širvintų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbiami kandidatų (14–29 m.) į Širvintų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą rinkimai, kurių metu bus išrinkti 5 nariai, atstovausiantys jaunimą.

Atstovauti Širvintų rajono jaunimą kviečiami kandidatai, kurie domisi savo rajono jaunimo politika, veikla, ateitimi, yra aktyvūs ir iniciatyvūs.

Kandidatuoti (14-29 m. įskaitytinai) į Širvintų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus gali:

  • jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, nariai;
  • pavieniai asmenys, iškeliantys savo kandidatūrą. Kandidatų į Širvintų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus skaičius neribojamas.

Kandidatų registracija vyksta nuo 2019 m. rugsėjo 23 d.  iki 2019 m. spalio 7 d. Registracijos metu kiekvienas kandidatas pateikia:

  • užpildytą kandidato į Širvintų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus anketą;
  • trumpą motyvacinį raštą;
  • ne mažiau kaip vieną rekomendaciją iš jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje.

Kandidatai informaciją teikia el. paštu: kornelija.juskeviciute@sirvintos.lt

Jaunimo atstovų rinkimų vykdymas:

  • visuotiniame susirinkime dalyvauja ir sprendžiamojo balso teisę turi vienas atstovas iš kiekvienos jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių savivaldos, veikiančios Savivaldybės teritorijoje;
  • atstovas į visuotinį susirinkimą deleguojamas pateikiant delegavimo raštą, kuriame turi būti nurodyta deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje/savivaldoje ir kontaktinė informacija. Delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos/savivaldos vadovo ar jo įgalioto asmens pridedant įgaliojimo kopiją;
  • kiekvienas kandidatas viešo visuotinio susirinkimo metu turės galimybę prisistatyti (prisistatymo trukmė - iki 5 min.).

Su užsiregistravusiais jaunimo atstovų kandidatais bus susisiekta. Preliminari visuotinio susirinkimo data numatoma spalio 14 d. 9 val. Širvintų rajono savivaldybėje.

Širvintų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai.

Jaunimo atstovų rinkimo organizavimo ir delegavimo į Širvintų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą tvarkos aprašas.

 

Jaunimo reikalų koordinatorė

Kornelija Juškevičiūtė

El. paštas: kornelija.juskeviciute@sirvintos.lt

Tel. nr. 861626869

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}