. Pradžia

Informacija norintiesiems prekiauti 2022 m. birželio 3 d. vyksiančios „Vasaros atidarymo šventės Širvintose“ metu1

Informuojame, kad 2022 m. birželio 3 d. vyks „Vasaros atidarymo šventė Širvintose“, kurios metu nuo 12.00 val. šurmuliuos mugė.

Kviečiame visus prekybininkus – tautodailininkus, amatininkus, ūkininkus, verslininkus – registruotis ir prekiauti mugės metu.

Informuojame, kad nuo 2022 m. balandžio 21 iki gegužės 23 d. yra priimami prašymai prekiauti 2022 m. birželio 3 d. vyksiančios „Vasaros atidarymo šventės Širvintose“ mugės metu.

SVARBI INFORMACIJA!!!

Draudžiama paslaugas teikiantiems asmenims važiuoti I. Šeiniaus g. pėstiesiems skirta alėja.

Prašytume nenutraukti prekybos ar paslaugų teikimo ir (ar) neišmontuoti prekybos ar paslaugų teikimo vietos iki 2022 m. birželio 3 d. šventės pabaigos.

Pasibaigus prekybos ar paslaugų teikimo laikui, prašome sutvarkyti vietą, kurioje vyko veikla ir šiukšles išsivežti arba sudėti į tam skirtus konteinerius. Griežtai draudžiama palikti šiukšles tam neskirtose vietose – prie miesto šiukšliadėžių ar panašiai.

DĖL PREKYBOS LAIKO

Į šventę prekybininkai 2022 m. birželio 3 d. gali atvykti nuo 8.00 val. iki 11.00 val.

Iki mugės pradžios – 12.00 val. – turi būti galutinai parengtos prekybos vietos ir iš teritorijos patrauktos transporto priemonės.

DĖL PREKYBOS VIETOS DYDŽIO

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad visos prekybos vietos yra patvirtinto dydžio – 6 kv. m (3x2).

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS

Informuojame, organizatoriai neaprūpins elektros energija, todėl prekybininkai, naudojantys elektros energiją, privalo turėti elektros tiekimo įrangą – generatorių.

DĖL TEISĖS AKTŲ LAIKYMOSI

Privalote būti susipažinę su Prekybos Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklėmis, patvirtintomis Širvintų rajono savivaldybės tarybos  2017 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-163 ir privalote jų laikytis.

Atkreipiame dėmesį, kad miestas yra filmuojamas ir už pažeidimus asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius gali panaikinti leidimą prekiauti, jei gauna kontroliuojančių institucijų raštiškus pranešimus apie nustatytus šių taisyklių pažeidimus.

ASMENYS, PATEIKĘ PRAŠYMUS PREKIAUTI, BUS INFORMUOJAMI ATSKIRAI ELEKTRONINIU PAŠTU APIE ĮTRAUKIMĄ Į SĄRAŠUS.

Norintieji prekiauti kulinarinio paveldo gaminiais ar maisto produktais pateikia:

 1. Nustatytos formos prašymą (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);
 2. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);
 3. Verslo liudijimo ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
 4. Tautinio paveldo sertifikato kopiją (jei turite);
 5. Vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (25 Eur).

Norintieji prekiauti tautodailės gaminiais ir kitomis ne maisto prekėmis pateikia:

 1. Nustatytos formos prašymą (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);
 2. Verslo liudijimą ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
 3. Gaminių nuotrauką (neprivaloma);
 4. Tautodailininko pažymėjimo kopiją (jei turite);
 5. Vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (25 Eur).

Norintieji prekiauti gėlėmis, vaismedžiais, vaiskrūmiais, dekoratyviniais augalais pateikia:

 1. Nustatytos formos prašymą (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);
 2. Verslo liudijimą ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
 3. Vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (20 Eur).

Norintieji teikti atrakcionų ir pramoginių įrenginių paslaugas pateikia:

 1. Nustatytos formos prašymą (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);
 2. Verslo liudijimą ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
 3. Įrenginių nuotrauką (neprivaloma);
 4. Įrenginių saugumą patvirtinančius dokumentus (jeigu įrenginys privalo tokius turėti);
 5. Vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (35 Eur).

Pageidaujantieji teikti viešojo maitinimo paslaugas pateikia:

 1. Nustatytos formos prašymą (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);
 2. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo patvirtintą kopiją;
 3. Įmonės registracijos arba verslo patvirtintą liudijimo kopiją;
 4. Vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (130 Eur).

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ RINKLIAVŲ DYDŽIAI „VASAROS ATIDARYMO ŠVENTĖS ŠIRVINTOSE“ METU:

 1. Vienkartinė rinkliava už prekybą maisto produktais ir ne maisto produktais – 25 Eur (prekybos plotas – 6 kv. m );
 2. Vienkartinė rinkliava už prekybą gėlėmis, vaismedžiais, vaiskrūmiais, dekoratyviniais augalais – 20 Eur (prekybos plotas – 6 kv. m );
 3. Vienkartinė rinkliava už atrakcionų ir pramoginių įrenginių paslaugų teikimą – 35 Eur;
 4. Vienkartinė rinkliava už maitinimo paslaugų teikimą – 130 Eur.

 Gavėjas

Širvintų rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188722373

Gavėjo bankas

Luminor bankas

Banko kodas

40100

Sąskaitos nr.

LT024010042000324840

Mokesčio pavadinimas

Vietinė rinkliava už prekybos vietą (būtina nurodyti šventės pavadinimą ir už kokį asmenį mokama vietinė rinkliava)

 

1. Vienkartinė rinkliava už prekybą maisto produktais ir ne maisto produktais – 25 Eur (prekybos plotas – 6 kv. m );

2. Vienkartinė rinkliava už prekybą gėlėmis, vaismedžiais, vaiskrūmiais, dekoratyviniais augalais – 20 Eur (prekybos plotas – 6 kv. m );

3. Vienkartinė rinkliava už atrakcionų ir pramoginių įrenginių paslaugų teikimą – 35 Eur.

4. Vienkartinė rinkliava už maitinimo paslaugų teikimą – 130 Eur.

DĖL VIENKARTINĖS ALKOHOLIO LICENCIJOS IŠDAVIMO:

Prekybininkai, norintys prekiauti alkoholiniais gėrimais šventės metu, turi įsigyti vienkartinę alkoholio licenciją.

Norintys įsigyti vienkartinę licenciją, suteikiančią teisę pardavinėti alkoholinius gėrimus šventės  metu, iki 2022 m. gegužės 23 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijai pateikia:

 1. Nustatytos formos paraišką (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);
 2. Licencijos kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);
 3. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);
 4. Registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);
 5. Nustatytos rinkliavos sumokėjimo kvitą (17 Eur).

Gavėjas

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo bankas

AB bankas „Swedbank"

Banko kodas

73000

Sąskaitos nr.

LT24 7300 0101 1239 4300

Mokesčio pavadinimas

Valstybės rinkliava už vienkartinės  licencijos išdavimą

Įmokos kodas

Įmokos kodas – 52389,

suma – 17 EUR

Užpildytas ir pasirašytas prašymas bei reikalaujamų dokumentų kopijos iki gegužės 23 d. pateikiamos Širvintų rajono savivaldybės administracijai:

paštu (Vilniaus g. 61, Širvintos),

elektroniniu paštu: savivaldybe@sirvintos.lt (dokumentai turi būti nuskenuoti ir pasirašyti),

elektroniniu būdu, naudojantis Elektroninių valdžios vartų portalu: https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42522/24423

arba pristatant į Širvintų rajono savivaldybės administraciją (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos).

 

Už prekybą atsakingas asmuo – Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistė Dovilė Romaškienė, tel. 8 612 23794, dovile.romaskiene@sirvintos.lt.

 

PARAIŠKA DĖL VIENKARTINĖS ALKOHOLIO LICENCIJOS IŠDAVIMO

PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO PREKIAUTI MAISTO PREKĖMIS VIEŠOJO RENGINIO METU

PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO PREKIAUTI NE MAISTO PREKĖMIS VIEŠOJO RENGINIO METU

PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO TEIKTI VIEŠOJO MAITINIMO PASLAUGAS VIEŠOJO RENGINIO METU

PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE

PREKYBOS ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}