. Pradžia

Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujama organizacija

Telefonas

El. paštas

1

RYTĖ BARECKAITĖ

Širvintų rajono savivaldybės Kultūros centro direktorė

8 698 05861

ryte.bareckaite@gmail.com

2

ROMUALDAS CHMELIAUSKAS

Širvintų sporto klubo pirmininkas

8 673 16222

cmeliauskas@gmail.com

3

RIMA JASEVIČIENĖ

Širvintų kaimo bendruomenės „Upė“ pirmininkė

8 615 11945

jasevicienerima2@gmail.com

4

NERINGA LUBYTĖ

Širvintų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja

8 687 57469

neringa.lubyte@sirvintos.lt

5

INDRĖ MEILŪNIENĖ

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja

8 603 32239

indrekarcauskaite@gmail.com

6

KĘSTUTIS NORUŠIS (pirmininko pavaduotojas)

Širvintų senjorų klubo narys

8 687 84907

k.norusis@gmail.com

7

GINTARĖ PREIKŠAITIENĖ

Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

8 616 26869

gintare.preiksaitiene@sirvintos.lt

8

INGA VAICKIENĖ

Asociacijos bendruomenės „Mūsų Širvintos“ pirmininkė

8 671 20825

ingute.b@gmail.com

9

REGINA STAKAUSKIENĖ

Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininko pavaduotoja

8 673 90394

Stakles12@gmail.com

10

ALINA ZAPOLSKIENĖ (pirmininkė)

Širvintų sporto centro l. e. p. direktorė

8 677 69118

a.zapolskiene@gmail.com