Pradžia

Švietimo įstaigos, dalyvaujančios tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje „Zipio draugai“

Lietuvoje vis daugiau ugdymo įstaigų stengiasi kurti visiems mokyklos bendruomenės nariams saugią aplinką, išgyvendinti paplitusias patyčias ir smurtą, taikydami veiksmingas, moksliškai pagrįstas prevencines programas.

Viena iš jų - tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“, skirta 5 - 7 metų vaikams. Ši programa bendromis pedagogų ir programos vykdytojų pastangomis įgyvendinama Lietuvoje jau septynioliktus metus.

2017-2018 mokslo metais šioje programoje dalyvaus šios Širvintų rajono ugdymo įstaigos:

1. Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“  
2. Širvintų pradinė mokykla  
3. Širvintų r. Čiobiškio pagrindinė mokykla  
4. Širvintų r. Gelvonų gimnazija  

Lietuvoje 2012 m. pradėtas įgyvendinti programos „Zipio draugai“ tęsinys - programa „Obuolio draugai“, skirta 7-9 m. vaikams.

Šioje programoje dalyvauja:

1. Širvintų r. Gelvonų gimnazija

Nuo 2006 m. įgyvendinama ankstyvosios prevencijos ir socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdanti programa „Įveikiame kartu“, skirta 7-9 m. vaikams.

Šioje programoje dalyvauja:

Širvintų r. Čiobiškio pagrindinė mokykla

Šiose prevencinėse programose dalyvaujančių įstaigų ir pedagogų sąrašus, naujai į programą įsitraukusių pedagogų seminarų datas ir kitą, su programomis susijusią informaciją rasite www.vaikolabui.lt.