. Pradžia

Širvintų r. savivaldybės 2, 4 ir 6 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo panaudojant nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) įrankius ataskaita