. Pradžia

Parama maisto produktais ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo

Parama maisto produktais ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo

Kas turi teisę į šią paramą?

Paramą maisto produktais gauti turi teisę labiausiai nepasiturintys asmenys, kai šeimos pajamos vienam jos nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio per mėnesį, tai yra 152 Eur.

Kokius dokumentus pateikti?

Kreipiantis paramos maisto produktais gauti būtina užpildyti nustatytos formos prašymą, kuriame nurodyti duomenis apie šeimą, jos narių veiklos pobūdį, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti reikalingą informaciją.

Kur kreiptis?

Norint gauti paramą reikėtų kreiptis į seniūnijos socialinio darbo organizatorių.

Tel. pasiteiravimui:

Alionių seniūnija  (8 382) 43 783, 8 687 32193;

Čiobiškio seniūnija   8 682 41 703;

Gelvonų seniūnija (8 382) 42 201, 8 615 74 639;

Jauniūnų seniūnija (8 382) 44 145, 8 687 32193;

Kernavės seniūnija 8 682 41 703;

Musninkų seniūnija (8 382) 45 244, 8 682 41 703;

Širvintų seniūnija  (8 382) 53 491, 8 615 74 639;

Širvintų miestas  (8 382)51 184, 8 682 41 705;

Zibalų seniūnija  (8 382) 44 523, 8 682 41 705.