Pradžia

Informacija norintiems prekiauti Kernavėje 2017 m. liepos 6-8 dienomis vyksiančio eksperimentinės archeologijos festivalio „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“

Prekybininkų sąrašas

Prekybos vietų išdėstymo schema

SVARBI INFORMACIJA DĖL APMOKĖJIMO

Sumokėti už prekybą ar paslaugų teikimą ir pateikti kvitus Širvintų rajono savivaldybės administracijai:

paštu (Vilniaus g. 61, Širvintos),

elektroniniu paštu: savivaldybe@sirvintos.lt

arba pristatant į Širvintų rajono savivaldybės administraciją (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos)

prekiautojai turi ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 9 d.

 

Asmenys, laiku nesumokėję už prekybos vietą, iš prekybos sąrašų bus išbraukti.

 

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ RINKLIAVŲ DYDŽIAI:

 

 1. Vienkartinė rinkliava už prekybą tautodailės gaminiais festivalio „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ metu – 51 Eur (3 prekybos dienos)
 2. Vienkartinė rinkliava už prekybą kulinarinio paveldo produktais ir kitais maisto produktais festivalio „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ metu – 51 Eur (3 prekybos dienos)
 3. Vienkartinė rinkliava už prekybą maisto produktais ir maitinimo paslaugų teikimą festivalio „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ metu – 390 Eur (3 prekybos dienos)

 Gavėjas

Širvintų rajono savivaldybės administracija

Gavėjo bankas

DNB bankas

Banko kodas

40100

Sąskaitos Nr.

LT024010042000324840

Mokesčio pavadinimas

Vietinė rinkliava už prekybos vietą (būtina nurodyti šventės pavadinimą, prekybos vietos numerį ir už kokį asmenį mokama vietinė rinkliava)

 

Už 3 prekybos dienas:

51 Eur (tautodailės gaminių pardavimas)

51 Eur (kulinarinio paveldo gaminių pardavimas)

390 Eur (viešojo maitinimo paslaugų teikimas)

 


Informacija, norintiems prekiauti Kernavėje 2017 m. liepos 6-7-8 dienomis vyksiančio eksperimentinės archeologijos festivalio „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“

Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius informuoja, kad nuo 2017 metų kovo 13 dienos iki gegužės 12 dienos yra priimami prašymai dėl prekybos Kernavėje 2017 m. liepos 6-8 d. (ketvirtadienį–penktadienį–šeštadienį) 11-19 val. vyksiančio tarptautinio eksperimentinio archeologijos festivalio „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ metu.


 Kulinarinio paveldo gaminių, tautodailės gaminių ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjai turi užpildyti skirtingas prašymų formas:

Norintys prekiauti prekiauti kulinarinio paveldo gaminiais pateikia:

1.      Nustatytos formos paraišką (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);

2.      Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);

3.      Verslo liudijimą ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);

4.      Tautinio paveldo sertifikato kopiją (jei turi);

5.      Nustatytos rinkliavos sumokėjimo kvitą (po prekybos sąrašų paskelbimo).


Norintys teikti viešojo maitinimo paslaugas pateikia:

1.      Nustatytos formos paraišką (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);

2.      Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);

3.      Verslo liudijimą ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);

4.      Tautinio paveldo sertifikato kopiją (jei turi);

5.      Nustatytos rinkliavos sumokėjimo kvitą (po prekybos sąrašų paskelbimo).


Norintys prekiauti tautodailės gaminiais pateikia:

 

1.      Nustatytos formos paraišką (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);

2.      Verslo liudijimą ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);

3.      Gaminių nuotrauką (nuotraukas);

4.      Tautodailininko pažymėjimo kopiją (jei turi);

5.      Nustatytos rinkliavos sumokėjimo kvitą (po prekybos sąrašų paskelbimo).


Užpildytas ir pasirašytas prašymas bei reikalaujamų dokumentų kopijos iki gegužės 12 dienos pateikiamos Širvintų rajono savivaldybės administracijai:

paštu (Vilniaus g. 61, Širvintos),

elektroniniu paštu: savivaldybe@sirvintos.lt (dokumentai turi būti nuskanuoti ir pasirašyti)

arba pristatant į Širvintų rajono savivaldybės administraciją (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos).

 

Vietinę rinkliavą už prekybą Kernavėje vyksiančių švenčių metu reikės sumokėti, kai bus paskelbti prekiautojų sąrašai.

 

ASMENYS, PATEIKĘ PRAŠYMUS PREKIAUTI, ATSKIRAI INFORMUOJAMI, AR ĮTRAUKTI Į SĄRAŠUS, NEBUS. VISA INFORMACIJA APIE PREKYBĄ IR PREKYBININKŲ SĄRAŠAI IKI 2017 METŲ GEGUŽĖS 26 DIENOS BUS PASKELBTI INTERNETO SVETAINĖJE WWW.SIRVINTOS.LT.

Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija sudarys prekiautojų sąrašus, kurie bus paskelbti Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip iki 2017 m. gegužės 26 d., o sumokėti už prekybą ar paslaugų teikimą ir pateikti kvitus Širvintų rajono savivaldybės administracijai:

paštu (Vilniaus g. 61, Širvintos),

elektroniniu paštu: savivaldybe@sirvintos.lt

elektroniniu būdu, naudojantis Elektroninių valdžios vartų portalu: https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42522/24423

arba pristatant į Širvintų rajono savivaldybės administraciją (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos)

prekiautojai turi ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 9 d.

Asmenys, laiku nesumokėję už prekybos vietą, iš prekybos sąrašų bus išbraukti.

Bendruosius mažmeninės prekybos ar paslaugų teikimo Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose organizavimo reikalavimus reglamentuoja Prekybos viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. 1-185.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ RINKLIAVŲ DYDŽIAI:

 1. Vienkartinė rinkliava už prekybą tautodailės gaminiais festivalio „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ metu – 51 Eur (3 prekybos dienos)
 2. Vienkartinė rinkliava už prekybą kulinarinio paveldo produktais ir kitais maisto produktais festivalio „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ metu – 51 Eur (3 prekybos dienos)
 3. Vienkartinė rinkliava už prekybą maisto produktais ir maitinimo paslaugų teikimą festivalio „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ metu – 390 Eur (3 prekybos dienos)

 Gavėjas

Širvintų rajono savivaldybės administracija

Gavėjo bankas

DNB bankas

Banko kodas

40100

Sąskaitos Nr.

LT024010042000324840

Mokesčio pavadinimas

Vietinė rinkliava už prekybos vietą (būtina nurodyti šventės pavadinimą, prekybos vietos numerį ir už kokį asmenį mokama vietinė rinkliava)

 

Už 3 prekybos dienas:

51 Eur (tautodailės gaminių pardavimas)

51 Eur (kulinarinio paveldo gaminių pardavimas)

390 Eur (viešojo maitinimo paslaugų teikimas)

DĖL VIENKARTINĖS ALKOHOLIO LICENCIJOS IŠDAVIMO

 

Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius primena, kad prekybininkai, norintys prekiauti alkoholiniais gėrimais švenčių metu, turi įsigyti vienkartinę alkoholio licenciją.

Norintys įsigyti vienkartinę licenciją, suteikiančią teisę pardavinėti alkoholinius gėrimus švenčių metu, iki 2017 m. birželio 1 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijai paštu (Vilniaus g. 61, Širvintos), elektroniniu paštu: savivaldybe@sirvintos.lt (dokumentai turi būti nuskanuoti ir pasirašyti) arba pristatant į Širvintų rajono savivaldybės administraciją (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos)  ir pateikti šiuos dokumentus:

 1. Nustatytos formos paraišką (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);

 2. Licencijos kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);

 3. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);

 4. Registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);

 5. Nustatytos rinkliavos sumokėjimo kvitą.

Gavėjas

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo bankas

AB bankas „Swedbank"

Banko kodas

73000

Sąskaitos Nr.

LT24 7300 0101 1239 4300

Mokesčio pavadinimas

Valstybės rinkliava už vienkartinės  licencijos išdavimą

Įmokos kodas

Įmokos kodas – 52389,

suma – 17 EUR

 

SVARBU!!!

DĖL PREKYBOS LAIKO

Festivalio „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ prekybos mugė prasidės 11.00 val. Prekybininkus kviečiame rinktis nuo 7.00 val. iki 9.00 val.

10.00 val. prekybos vieta turi būti įrengta ir patraukti automobiliai.

 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS

Informuojame, seniūnija neaprūpins elektros energija, todėl prekybininkai, naudojantys elektros energiją, privalo turėti elektros tiekimo įrangą – generatorių.

 

DĖL APSAUGANČIOS DANGOS

Po prekystaliais ir kita prekybos įranga privaloma naudoti veją apsaugančią dangą (jei prekybos vieta yra ant žalios vejos).

Prekybos vieta, kurioje prekiaujama alkoholiniais gėrimais, privalo būti aptverta.

 

 Už prekybos Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pažeidimus asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius gali panaikinti leidimą prekiauti, jei gauna kontroliuojančių institucijų raštiškus pranešimus apie nustatytus šių taisyklių pažeidimus.

 

Išsamesnę informaciją suteiks Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Jūratė Meškutavičienė, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, 117 kab.

Tel. pasiteirauti: 8 616 26 846.